Skip to content

Borenius | Yhteinen arvopohja kumppanuuden perustana

case-borenius-kuva Talousjohtaja Anne-Mari Patteri ja kehitysjohtaja Niko Jakobsson, Borenius
↑ Talousjohtaja Anne-Mari Patteri ja kehitysjohtaja Niko Jakobsson, Borenius

Arvot ovat tärkeitä toiminnassamme. Odotamme myös kumppanimme toimivan arvojemme mukaan.

Toisten arvostaminen. Yhdessä onnistuminen. Ammattiylpeys. Arvot ohjaavat toimintaa Boreniuksella, jolla on pitkät perinteet suomalaisyritysten asianajotoimistona. Istumme Boreniuksen toimistossa Helsingissä, ja ikkunasta näkyvät Kauppatori ja Katajanokan maailmanpyörä. Talousjohtaja Anne-Mari Patteri ja kehitysjohtaja Niko Jakobsson kertovat, kuinka he peilaavat yrityksensä arvoja yhteistyökumppaneiden tapaan toimia. Kokemus on osoittanut, että kumppanuus toimii, kun arvomaailmat ovat yhteiset. ”Efima noudattaa myös meidän arvojamme”, he kertovat.

Suunnannäyttäjyys edellyttää ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä

Luotettavia kumppaneita tarvitaan, jotta Borenius voi toimia alansa suunnannäyttäjänä. Patteri ja Jakobsson kuvaavat, kuinka Borenius palvelee asiakkaitaan muuttuvassa maailmassa. ”Nykymaailmassa tarvitaan ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä”, he toteavat. ”Jotta voimme tarjota asiakkaillemme korkealaatuista palvelua, myös sisäisen laatumme pitää olla huippuluokkaa. Sähköiset ja toimivat prosessit sekä harkittu ulkoistuksen hyödyntäminen tekevät meistä edelläkävijöitä alallamme”, sanoo Jakobsson.

Ulkoistuksen edut saavutettiin nopeasti

Borenius hyödyntää Efimalta hankkimiaan järjestelmiä taloushallinnon prosesseissa ja raportoinnissa. Sittemmin ostolasku- ja matkalaskuprosessien hoitaminen on ulkoistettu Efimalle. Anne-Mari Patterin mielestä Efimassa yhdistyvät prosessi- ja järjestelmäosaaminen. ”Emme halua käyttää liikaa omaa aikaa taloushallinnon perusprosesseihin. Haluamme niiden hoituvan tehokkaasti ja sujuvasti. Oman työmme painopiste tulee olla liiketoiminnan kehittämisessä. Ulkoistuksen käynnistyttyä Efiman kanssa tavoitteet on saavutettu lyhyessä ajassa”, hän sanoo. 

Osaava kumppani tehostaa toimintaa

Patteri ja Jakobsson korostavat, että kumppanin on tärkeää ymmärtää asiakkaansa liiketoimintaa. Asianajotoimiston kohdalla luottamuksellisuus ja luotettavuus ovat avainsanoja. ”Hyvä kumppanuus tuo käyttöömme osaamista ja asiantuntemusta, jota meidän ei kannata ylläpitää. Emme voi maksattaa sisäistä tehottomuutta asiakkaillamme – siksi käytämme osaavia kumppaneita”, sanoo Jakobsson. Kumppanien valinnassa Borenius arvioi paitsi ehdokkaiden referenssejä ja ammattitaitoa myös arvomaailmaa. Esimerkiksi ulkoistuskumppanin valinnassa kumppanin motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on merkittävä kriteeri.

Yhdessä oppiminen

Kehittämistä sekä Patteri että Jakobsson pitävät kumppanuussuhteen olennaisena osana. Siinä he uskovat yhdessä oppimiseen. ”Parhaat ratkaisut syntyvät yhdessä kehittämällä. Tuotteista ja palveluista tulee parempia, jos olemme itse aktiivisia ja pyrimme vaikuttamaan, annamme palautetta ja kehitysideoita. Meidän pitää asiakkaana pystyä antamaan osamme suhteelle, se on oman etumme mukaista. Ja tietysti tässä kuuntelu ja keskustelu on tärkeää. Mielestämme Efima on kiinnostunut asiakkaan palautteesta, sekä spontaanista että ’virallisia’ palautekanavia myöten annetusta”, Anne-Mari Patteri sanoo.

Tulevaisuus pitää siis sisällään yhteistyön kehittämistä ja syventämistä. Tärkeitä tavoitteita ovat liikkuvuuden tukeminen erilaisilla mobiiliratkaisuilla sekä raportoinnissa järjestelmien laajempi hyödyntäminen. Näitä tehdessä molemmat yritykset oppivat tässä yhteistyössä varmasti myös uusia, hyviä toimintatapoja, jotka hyödyttävät kummankin liiketoimintaa.