Automaation avulla kohti kovaa kasvua ja fiksumpia työtapoja

Case Fleet Innovation

Fleet Innovation
Tässä ei makseta vain palvelusta, vaan siinä on jotakin syvempää.

Jenna Rahunen, Finance Manager, Fleet Innovation

Yksilöllisiä yritysautoilun palvelukokonaisuuksia tarjoavan Fleet Innovationin liiketoiminta on kasvanut huimaa vauhtia. Kasvun tueksi yrityksessä on automatisoitu useita prosesseja ja työtehtäviä, jotta henkilöstö voisi keskittyä oleelliseen – palvelemaan yrityksen asiakaskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi automaation keinoista on ohjelmistorobotiikka, jonka kehittämiseen Fleet Innovation löysi Efimasta oikean kumppanin.

Fleetin liiketoiminnan kasvaessa myös yrityksen käsittelemien ostolaskujen määrä kasvoi ja lisäsi henkilöstön työkuormaa. Tästä alkoikin pohdinta, voisiko ostolaskujen käsittelyn hoitaa tehokkaammin. Ohjelmistorobotiikka (RPA) tunnistettiin mahdolliseksi ratkaisuksi ongelmaan, ja pian yrityksessä lähdettiinkin toteuttamaan ensimmäisiä robotisointeja yhteistyössä Efiman kanssa.

Yrityksen talouspäällikkö Jenna Rahunen pitää ostolaskujen käsittelyä oivana kohteena ensimmäisille RPA-toteutuksille, sillä prosessi sisältää paljon rutiininomaista toistoa, jonka tekemiseen kuluisi myös paljon henkilöstön aikaa. ”Ennen automaatiota meillä asiakasvastaavat kirjasivat laskuja, eikä tämä tuntunut fiksulta tavalta käyttää heidän aikaansa. Ohjelmistorobotiikka nähtiin ratkaisuna, joka skaalautuisi ketterästi liiketoimintamme mukana”, hän kertoo. Ohjelmistorobotin puolesta puhui myös se, ettei robotti tee virheitä: ”Toistuvassa rutiinityössä ihminen tekee aina jonkin verran virheitä, mutta robotin voi olettaa seuraavan sille asetettuja sääntöjä poikkeuksetta.”

Ostolaskujen automaatiolla on myös saatu tuloksia, sillä nykyisin Efiman Aili-robotti käsittelee 45 % yrityksen 6000 kuukausittaisesta ostolaskusta. ”Tämä on todella suuri apu meidän kokoisessa yrityksessä, ja olemme jo tehneet suunnitelmia jatkosta seuraaville vuosille. Automaatio on isossa roolissa meidän kasvusuunnitelmissamme”, hän toteaa tyytyväisenä. Seuraavaksi Aili-robotti onkin ottamassa haltuunsa myös roolin Fleetin asiakaspalvelun apuna mm. hankintojen tilasta kertovien automaattiviestien muodossa.

Rahunen iloitsee myös siitä, kuinka hyvin automaation mahdollisuudet on otettu yrityksessä vastaan. ”Autokantamme kasvaessa myös työn määrä kasvaa. Jokainen huomaa omissa tehtävissään, että aikaa voisi rutiinihommien sijaan käyttää paremmin”, hän kertoo. Eikä intoa asioiden kehittämiseen ole puuttunut. ”Meillä ihmiset pyrkivät todella tekemään prosesseista mahdollisimman tehokkaita, eikä muutosvastarintaa missään vaiheessa ole esiintynyt. Pikemminkin kaikki haluavat lähteä mukaan automaation kehittämiseen”, Rahunen jatkaa.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat ominaisuuksia, joita Rahunen kumppanuudessa arvostaa. ”Tässä ei makseta vain palvelusta, vaan siinä on jotain syvempää. Efiman henkilöt tuntevat meidän liiketoimintamme, ehdottavat kehitysideoita ja uskaltavat sanoa avoimesti, jos jokin asia kannattaisi tehdä toisin”, hän kuvailee kumppanuutta. Myös efimalaisten asenne ja välitön vuorovaikutus saavat kehuja Rahuselta. ”Töihin tartutaan heti, ja voimme luottaa siihen, että työ tulee tehdyksi. Efiman puolelta myös ohjataan projekteja ja pidetään huoli, että me teemme osamme. Löysimme Efimasta todella oikean kumppanin”, Rahunen iloitsee.

Muille automaatiota miettiville Rahusella on jakaa vinkkejä omasta kokemuksesta. ”Jos töissä on paljon toistuvia rutiineja ja resurssit ovat tiukalla, on siinä aina paikka miettiä automaatiota. Asiakastyytyväisyyden näkökulmasta automaatiolla on todella suuri merkitys, sillä se vapauttaa meidät rutiineista asiakkaidemme palvelemiseen”, hän päättää.

Efiman palvelut
Hyödyt
  • Tehokkaat, automatisoidut prosessit
  • Liiketoiminnan mukana skaalautuva ratkaisu
  • Prosessien ja työtapojen jatkuva kehittäminen osana automaatiota
  • Oman henkilöstön aika vapautuu strategisempiin tehtäviin

Fleet Innovation

Fleet tuottaa asiakkaileen yksilöllistä palvelua, jossa asiakaskohtaisesti rakennetaan autokanta yhdistelmästä omistusta, huolto- ja rahoitusleasingia, ja kenties yhteiskäyttöautoilua. Fleetin toimintamalli mahdollistaa tarkoituksenmukaiset autoratkaisut ja palvelukokonaisuudet, jopa käyttäjäkohtaisesti yritysten sisällä. Useita rahoituskanavia käyttämällä myös kustannusten optimointi onnistuu parhaiten. Tallipäällikkönä hallinnoimme autokantasi, olivat autot rahoitettuja miten tahansa.
fleet.fi

Mehiläinen

Mehiläinen →

Hiljattain 111-vuotisjuhlaansa viettäneen Mehiläisen lähivuodet ovat olleet täynnä kasvua ja kehitystä. Yhtiö on tehnyt vuosittain kymmeniä yrityskauppoja ja laajentunut valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnannäyttäjäksi ja yhdeksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. Yrityskauppojen ja fuusioiden haltuunotot ovat työllistäneet Mehiläisen taloushallintoa, ja vuonna 2018 yhtiö päätti kehittää taloushallintonsa tehtäväkenttää ulkoistamalla ostoreskontransa Efimalle.

Fleet Innovation

Fleet Innovation →

Yksilöllisiä yritysautoilun palvelukokonaisuuksia tarjoavan Fleet Innovationin liiketoiminta on kasvanut huimaa vauhtia. Kasvun tueksi yrityksessä on automatisoitu useita prosesseja ja työtehtäviä, jotta henkilöstö voisi keskittyä oleelliseen – palvelemaan yrityksen asiakaskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi automaation keinoista on ohjelmistorobotiikka, jonka kehittämiseen Fleet Innovation löysi Efimasta oikean kumppanin.

Caruna

Caruna →

Kun sähkönsiirtoyhtiö Caruna perustettiin vuonna 2014, joutui se aloittamaan toimintansa puhtaalta pöydältä. Niin yhtiön prosesseja ja toimintatapoja kuin liiketoiminnan pyörittämiseen käytettäviä tietojärjestelmiä pohdittiin tarkkaan ja harkiten. Tilanne nähtiin erityisesti mahdollisuutena rakentaa organisaatio, jonka toiminta on mietitty viimeistä yksityiskohtaa myöten yhtiön tarpeiden mukaisesti.

Lumon

Lumon →

Parvekelaseistaan tunnettu Lumon on yli 40-vuotisen historiansa aikana kasvanut pienestä pohjois-karjalalaisesta perheyrityksestä globaaliksi parveke- ja terassijulkisivujen johtavaksi brändiksi. Jo ensimmäisistä parvekelaseista lähtien yritys on ollut alansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Lumonin innovaatioiden ansiosta jo yli miljoona asiakasta ympäri maailman on päässyt nauttimaan paremmista kodeista.

Versowood

Versowood →

Kotimainen perheyritys ja Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja, Versowood Oy, oli suuren valinnan edessä. Pitkään palvellut talousjärjestelmä oli vanhenemassa, eikä enää vastannut vahvasti kasvaneen yrityksen liiketoiminnan ja raportoinnin tarpeisiin. Uuden järjestelmän käyttöönotto nähtiin myös mahdollisuutena kehittää toimintaa, ja huolellisen kartoituksen jälkeen Versowood valitsi Efiman toimittaman Dynamics 365 -ratkaisun.

Sarastia

Sarastia →

Toukokuussa 2019 kaksi kunta-alan konkaria, KuntaPro ja Taitoa, yhdistyivät. Uusi yhtiö sai nimen Sarastia, ja tämän palvelukeskuksen tavoitteeksi asetettiin kuntien tehokkaan toiminnan ja digitalisaation mahdollistaminen. Tavoitteen keskiössä on Sarastia365, kuntien kokonaisvaltainen ja modernisti pilvestä toimitettava, Microsoftin Dynamics 365:een pohjautuva järjestelmäratkaisu. Ratkaisun kehittämisen tueksi tarvittiin apua, ja kilpailutuksen kautta Sarastia löysi Efimasta itselleen osaavan kumppanin taloushallinnon kokonaisuuteen.

Senaatti

Senaatti →

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani, jolla on hallittavanaan 9000 kiinteistöä kautta maan. Senaatin tavoitteena on tuottaa asiakkaille yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkoston kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat. Visiona on, että Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä. Senaatti pyrkii hyödyntämään digitalisaatiota työnteon tapojen uudistamisessa.

Kymppivoima

Kymppivoima →

Sähköntuotannon omistus- ja palveluorganisaatio Kymppivoima valitsi kilpailutuksen kautta Efiman taloushallintonsa ulkoistuskumppaniksi. Kumppanuus on tuonut mukanaan mm. tehoa taloushallinnon prosesseihin, sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä että kustannussäästöjä. Kymppivoimalaiset ovat tyytyväisiä siihen, miten Efima on vastannut haasteeseen.

Senaatti

Senaatti →

Senaatti-kiinteistöt on perinteikäs julkisten tilojen hallinnoija, jonka toiminta ulottuu yli 200 vuoden päähän. Senaatti-kiinteistöt hankki muuttuvan toimintansa tueksi uuden taloushallinnon ERP-järjestelmän. Efimasta saatiin projektiin osaava kumppani, joka uskalsi myös haastaa totuttua.

Cabonline

Cabonline →

Taksialan konserni Cabonline etsi ratkaisua ongelmaansa: ostettujen yritysten ja palvelusopimuksella toimivien kumppanuusyritysten eri kirjanpitojärjestelmät ja tavat toimia johtivat joka kuun vaihteessa hankalaan tilanteeseen, jossa konserniraportointi oli aivan liian hidasta. Apua on saatu yhteistyöstä Efiman kanssa. Microsoftin Power BI ja Azuren tietovarasto tuottavat nyt reaaliaikaista näkymää liiketoimintaan, ja raportoinnin kehittäminen jatkuu iteroiden.

Kotkamills

Kotkamills →

Kotkamillsin ihmiset ovat ylpeitä ketteryydestään. Yritys on viime vuosina pyöräyttänyt isoja muutosprojekteja, joissa markkinan muutos on käännetty mahdollisuudeksi. Niistä merkittävin on ollut uuden pakkauskartonkikoneen käyttöönotto. Efima on ollut matkassa mukana toimittamalla Microsoft Dynamics AX -järjestelmän materiaalinhallinnan, kunnossapidon ja taloushallinnon tarpeisiin.

Borenius

Borenius →

Arvot ohjaavat toimintaa Boreniuksella, jolla on pitkät perinteet suomalaisyritysten asianajotoimistona. Talousjohtaja Anne-Mari Patteri ja kehitysjohtaja Niko Jakobsson kertovat, kuinka he peilaavat yrityksensä arvoja yhteistyökumppaneiden tapaan toimia. Kokemus on osoittanut, että kumppanuus toimii, kun arvomaailmat ovat yhteiset. ”Efima noudattaa myös meidän arvojamme”, he kertovat.

Leijona Catering

Leijona Catering →

Leijona Cateringissä tiedetään, että hyvä raportointi on ajantasaista ja visuaalista ja kaikkien jokapäiväisessä käytössä. Tällaista raportointia lähdettiin toteuttamaan Efiman kanssa yhteisprojektissa. Työkaluna on Efiman pilvipalveluna toimittama QlikView.

Isku

Isku →

Isku etsi taloushallinnon kehittämiseen uudenlaisia, luovia tapoja toimia. Prosesseja haluttiin ulkoistaa mutta samalla kehittää niitä niin, että organisointia voidaan myöhemmin muuttaa tarkoituksenmukaisesti. Efimasta tähän saatiin osaava kumppani, jonka kanssa ajatukset kulkivat alusta lähtien samaan suuntaan.

Veolia Transport

Veolia Transport →

Veolia Transport on johtava joukkoliikennepalvelujen tuottaja Suomessa. Efiman palveluasiakkaana Veolia on ottanut käyttöön uuden taloushallinnon järjestelmän. Tavoitteena oli vähentää rajusti taloushallinnon manuaalisia rutiineja ja saada raportoinnissa tarvittava tieto ja luvut suoraan järjestelmästä ilman virheille altista käsin syöttämistä.

Peikko Group

Peikko Group →

Peikko on suomalainen betonirakentamisen kiinnitysosien tuottaja. Avainkohderyhmiä ovat rakennusyritykset ja rakennusmateriaaleja valmistavat tehtaat. Peikon käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä on Microsoft Dynamics AX.

Fremantle Media

Fremantle Media →

Fremantle Median toimintaa leimaa vahva kausiluontoisuus ja suoraviivainen projektitoiminta. Yritys hankki osto- ja matkalaskuohjelmistot pilvipalveluna Efimalta.

Talentum

Talentum →

Pohjoismainen mediatalo Talentum halusi yhtenäistää taloushallintonsa käytäntöjä Suomessa ja Ruotsissa. Taloushallinnon järjestelmäksi valikoitui Microsoft Dynamics AX pilvipalveluna Efimalta. Saman kirjanpitojärjestelmän lisäksi Suomessa ja Ruotsissa on nyt sama tilikartta ja sisäisen laskennan rakenne. Läpinäkyvyys on parantunut, ja aikaa jää entistä enemmän laatua parantavalle työlle.

Tokmanni

Tokmanni →

Suomen suurin halpakauppaketju, Tokmanni, tunnetaan monipuolisesta tuotetarjonnastaan ja aina edullisista hinnoistaan. Tokmanni palvelee asiakkaitaan noin 200 myymälässä ympäri Suomen, ja uusia myymälöitä avataan jatkuvasti lisää. Tokmannin ketjunohjauspäällikkö, Timo Koskelin, ja tietohallintopäällikkö, Toni Eriksson, ottavat meidät vastaan Tokmannin Mäntsälän myymälän edustalla. Rakennusta koristavat isoin kirjaimin myymälän aukioloajat – joihin myös vierailumme syy liittyy.