Skip to content

FremantleMedia | Talouspäällikön “X-Factor”

Antero Hartonen, Fremantle Media Talouspäällikkö Antero Hartonen, FremantleMedia Finland Oy
↑ Talouspäällikkö Antero Hartonen, FremantleMedia Finland Oy

Enää aikamme ei mene vain peruutuspeiliraportointiin.

Lähtötilanteen haasteet 

Toiminnan kausiluonteisuus vaikuttaa tietysti myös taloushallinnon resurssitarpeisiin ja varahenkilöjärjestelyt ovat hankalia. Ostolaskuprosessi oli manuaalinen kaikkine siihen liittyvine ongelmineen. Projektien aikana matkalaskujen määrä oli erittäin suuri eikä sähköinenkään prosessi toiminut tehokkaasti. 

Taloustiimi tukee nyt ansaintaa 

Kun Efiman ja Fremantlen tiet kohtasivat, saatiin rakennettua modulaarinen ratkaisu, jolla selvitettiin kaikki olennaiset puutteet. Fremantle otti käyttöön järjestelmävuokrauksena ostolaskujen käsittelypalvelun ja matkalaskuratkaisun. Lisäksi kausittaista resurssien vajausta on pystytty tasaamaan pääkäyttäjätehtävien ja talousprosessien ajoittaisella ulkoistuksella, jolloin Fremantlen talousosasto on voinut lomailla rauhassa.

Fremantlen talouspäällikkö Antero Hartonen kuvaa siirtymää sujuvaksi ja ammattitaitoiseksi. ”Luotin Efiman näkemykseen siitä, minkälainen ratkaisu on käyttäjien kannalta helpoin ja toimivin”, hän sanoo. Hartonen korostaa sovellusvuokraus- ja ulkoistusratkaisuissa myös tukipalvelun nopeaa toimintaa, ja toteaa Fremantle Median saavan Efimalta vastaukset viiveittä. 

Ostolaskujen kierrätyksessä hyväksymisketju on nyt siirretty sähköiseen muotoon. Tuplatyöstä on näin päästy eroon, ja talousosaston resurssit voidaan suunnata projektien ja liiketoiminnan tukemiseen. Talouspäälliköllä on mahdollisuus viettää enemmän aikaa asiakasrajapinnassa ohjelmatuotantoa ja yhtiön ansaintaa tukemassa. ”Olemme pääsemässä eroon siitä, että kaikki aikamme menee peruutuspeiliraportointiin”, päättää Hartonen. 

Talouden kulut muuttuvia 

Fremantlen matkalaskuprosessia kehitetään edelleen. Seuraavaksi myös kuitit otetaan sähköisen käsittelyn piiriin. Se tulee parantamaan sisäistä asiakastyytyväisyyttä, kun kiireisinäkin aikoina matkalaskut saadaan hoidettua ajoissa. Erinomaisena Hartonen pitää sitä, että palvelulla on todelliseen käyttöön ja tapahtumavolyymeihin perustuva hinnoittelu, mikä tukee hyvin Fremantlen kausiluonteista projektitoimintaa. Sähköistys luo pohjan tällekin.