Skip to content

Isku | Prosesseja voi ulkoistaa ja kehittää yhtä aikaa

Asko Dahlbom, CFO, Isku

Totta se on! Efiman avulla ulkoistimme ja kehitimme prosesseja yhtäaikaa.

Isku on suomalainen perheyritys, jolla on pitkät perinteet. Se suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kalusteita ja sisustusratkaisuja koteihin, keittiöihin, kouluihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Toimintaa on Suomessa, Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Isku työllistää noin 900 henkilöä, joista Lahdessa noin 600.

Viime vuosina Isku on panostanut uusiutumiseen. Yrityksen strategisena tavoitteena on tarjota ”parasta palvelua”. Olennainen osa strategian toteutusta on rakentaa sitä tukevia vahvoja kumppanuuksia verkostoitumalla myynnissä, jakelussa ja palvelun tuottamisessa, mutta myös liiketoimintaa tukevissa toiminnoissa. Taloushallinnon kehittämisessä etsittiin uudenlaisia, luovia tapoja toimia. Todettiin, että omia prosesseja haluttiin ulkoistaa mutta samalla kehittää niitä niin, että organisointia voidaan myöhemmin muuttaa tarkoituksenmukaisesti. Efimasta tähän saatiin osaava kumppani, jonka kanssa ajatukset kulkivat alusta lähtien samaan suuntaan.

Ulkoistus vai kehittäminen?

Osana Iskun strategista uusiutumista se arvioi omat resurssinsa ja osaamisensa. Järjestelmissä tämä tarkoitti eräänlaista ”terveystarkastusta”, jonka lopputuloksena järjestelmäympäristöksi valittiin teollisuuspuolella jo käytössä ollut Microsoft Dynamics AX. Talousjohtaja Asko Dahlbom kuvaa, kuinka Iskussa lähdettiin tavoittelemaan nykyaikaista liiketoiminnan ohjausta, ja päätettiin aloittaa taloushallinnon prosessien kuntoon laittamisesta. Prosessit oli toki benchmarkattu ja todettu tehokkaiksi, mutta ne olivat epäyhtenäisiä. ”Pohdimme siis, miten voisimme kehittää prosessit ulkoistuskuntoon ja samalla pyörittää jokapäiväistä toimintaa. Omia resursseja ei voitu irroittaa kehittämiseen. Järjestelmätkään eivät olleet sillä tasolla, että olisimme voineet ulkoistaa”, Dahlbom kertoo. 

Molempi parempi 

Kumppaniksi löytyi Efima, joka näki kehittämisen ja ulkoistuksen yhdistämisen mahdollisuutena. Kun ulkoistettavaa prosessia kehitetään ulkoistuksen yhteydessä, voidaan organisoinnista tehtäviä päätöksiä myös muuttaa tilanteiden muuttuessa. Ulkoistusta voidaan jatkaa tai prosessi voidaan ottaa takaisin itse hoidettavaksi. Samalla saadaan käyttöön varamiesresursointi.

Microsoft Dynamics AX -järjestelmänsä tueksi Isku hankki Efimalta palveluna sovellukset matka- ja ostolaskuprosesseille. Lisäksi itse matka- ja ostolaskuprosessit ulkoistettiin niin, että niitä yhtenäistettiin ja kehitettiin samanaikaisesti. Tällä hetkellä kehityksen kohteena on kirjanpidon prosessi. ”Hyödyt ovat moninaiset”, sanoo Dahlbom. ”Tekemisen laatu on parantunut ja olemme saaneet kokemusta ja osaamista käyttöömme. Oma tekemisemme on joutunut terveelliseen syyniin, ja olen itsekin päässyt sparraamaan omaa ajatteluani. Organisaatiomme oppii koko ajan. Efima on tukenut toimintamme joustavuutta ja sujuvuutta ja samalla huolehtinut prosessien ja taloushallinnon laadukkaasta toiminnasta.”

Liiketoiminnan ytimeen 

Dahlbomille on tärkeää, että taloushallinto on organisoitu liiketoiminnan lähtökohdista. ”Talousjohtajan tehtävä on tukea yrityksen ydintoimintaa eikä hoitaa tukitoimintoa. Kehitämme taloushallintoa Iskun toimintoketjun näkökulmasta ja myyntiä tukien”, hän toteaa. ”Yhteistyössä Efiman kanssa meillä on vain voitettavaa. Toimimme yhdessä järjestelmällisesti. Efiman filosofia tuntuu olevan, etteivät nämä asiat ole elämää suurempia, ne on tehty ratkaistaviksi”, hän naurahtaa.