Raportointia leijonan lailla

Case Leijona Catering

Leijona Catering
Visuaalinen ja toimiva raportointi auttaa keskittymään ydintekemiseen.

Talousjohtaja Soile Parviainen ja tietohallintopäällikkö Petri Rinne, Leijona Catering

Edellisessä Leijona Cateringin asiakastarinassa kerroimme, miten Puolustusvoimien ruokahuollosta nopealla projektilla synnytettiin suuryritys Suomen ruokapalvelumarkkinoille. Osana projektia rakennettiin taloushallinnon infrastruktuuri järjestelmineen ja prosesseineen.

Jo silloin Leijonassa visioitiin, minkälainen raportointi tarvitaan tukemaan liiketoimintaa. Perusteet olivat olemassa, mutta leijonalaiset tiesivät, että hyvä raportointi on kaikkien jokapäiväisessä käytössä, ja lisäksi ajantasaista ja visuaalista. Yhdellä silmäyksellä on nähtävä, missä asiat ovat kunnossa ja missä on kehitettävää. Tällaista raportointia lähdettiin toteuttamaan Leijona Cateringin ja Efiman yhteisprojektissa työkaluna QlikView Efiman pilvipalveluna toimitettuna.

Tarkoituksenmukainen työnjako 

Vuoden 2012 alussa toimintansa aloittaneen Leijona Cateringin talousohjauksen perusinfra oli kunnossa ja mittarit määritelty. Manuaalisesta tiedonkeruusta piti kuitenkin päästä automaatioon, ja raportoinnista toivottiin visuaalista ja ennakointia tukevaa. Qlikview oli työkaluna tuttu sekä talousjohtaja Soile Parviaiselle että tietohallintopäällikkö Petri Rinteelle. Efiman tuella varmistettiin toimivuus Microsoft Dynamics AX -järjestelmän kanssa. Järjestelmä otettiin käyttöön Efiman pilvipalveluna, kuten jo aiemmin muukin talousjärjestelmäkokonaisuus. Raportointiprojektin työnjako tehtiin järkeväksi. Efima vastasi tietomallin toteutuksesta, yhtenäisyydestä ja valitusta alustasta. Leijonan Petri Rinne huolehti raportoinnin kehittämisestä ja visualisoinnista yhtiön oman vision pohjalta. ”Hyvä toimintamalli”, hän toteaa.

Ensin lanseerattiin kentälle

Raporttien hyödyntäminen on osa toiminnan ydintä. ”Meillä kaikki tekevät tulosta ja siksi jatkuva seuranta on osa työtä”, sanoo Parviainen. Toimintamalli mittareineen oli jo osa arkea, ja uudesta työkalusta oli puhuttu. Siksi työkalun lanseerauskin aloitettiin ravintolapäälliköistä. Seuraava vaihe on mennä pidemmälle analytiikkaan ja varmistaa, että taloushallinnon pääkäyttäjät tukevat kenttää syvemmällä osaamisellaan. Parviainen sanoo, että toiminnan muuttamisessa on edetty vaiheittain. ”Emme ole halunneet halata koko maailmaa kerralla. Mutta itse projekti oli taas aikataulultaan tiukka. Siinä pysyttiin. Emme varmaan enää osaakaan tehdä löysän aikataulun projektia”, hän nauraa.

Leijonan lailla asiakkaan hyväksi

Parviainen ja Rinne kuvaavat ”leijonan lailla” -tekemistä tarkaksi asiakkaan tilanteen ja tarpeiden ymmärtämiseksi. Jatkossa sitä tuetaan Rinteen mukaan lisäämällä hyödynnettävän tiedon määrää ja parantamalla sekä kentän käyttäjien että taloushallinnon henkilöstön mahdollisuuksia ja osaamista raportoinnissa. Molemmat kehuvat työkalun auttavan yrityksen ydintoiminnassa. Yhteistyö Efiman kanssa paranee heidän mukaansa vuosi vuodelta. ”Molemmissa yrityksissä kuunnellaan asiakasta”, he toteavat.

Efiman palvelut
Hyödyt
  • raportointiratkaisu helppona pilvipalveluna
  • automatisoitu tiedonkeruu
  • visuaalinen raportointi laajassa käytössä
  • ennakointi liiketoiminnan tukena

Leijona Catering

Leijona Catering Oy on valtakunnallinen ruoka- ja ravintolapalveluja tarjoava suomalainen yritys. Palveluksessamme on noin 500 ruoka-alan ammattilaista ja liikevaihtomme vuonna 2013 oli 65 miljoonaa euroa.
leijonacatering.fi

Mehiläinen

Mehiläinen →

Hiljattain 111-vuotisjuhlaansa viettäneen Mehiläisen lähivuodet ovat olleet täynnä kasvua ja kehitystä. Yhtiö on tehnyt vuosittain kymmeniä yrityskauppoja ja laajentunut valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnannäyttäjäksi ja yhdeksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. Yrityskauppojen ja fuusioiden haltuunotot ovat työllistäneet Mehiläisen taloushallintoa, ja vuonna 2018 yhtiö päätti kehittää taloushallintonsa tehtäväkenttää ulkoistamalla ostoreskontransa Efimalle.

Fleet Innovation

Fleet Innovation →

Yksilöllisiä yritysautoilun palvelukokonaisuuksia tarjoavan Fleet Innovationin liiketoiminta on kasvanut huimaa vauhtia. Kasvun tueksi yrityksessä on automatisoitu useita prosesseja ja työtehtäviä, jotta henkilöstö voisi keskittyä oleelliseen – palvelemaan yrityksen asiakaskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi automaation keinoista on ohjelmistorobotiikka, jonka kehittämiseen Fleet Innovation löysi Efimasta oikean kumppanin.

Caruna

Caruna →

Kun sähkönsiirtoyhtiö Caruna perustettiin vuonna 2014, joutui se aloittamaan toimintansa puhtaalta pöydältä. Niin yhtiön prosesseja ja toimintatapoja kuin liiketoiminnan pyörittämiseen käytettäviä tietojärjestelmiä pohdittiin tarkkaan ja harkiten. Tilanne nähtiin erityisesti mahdollisuutena rakentaa organisaatio, jonka toiminta on mietitty viimeistä yksityiskohtaa myöten yhtiön tarpeiden mukaisesti.

Lumon

Lumon →

Parvekelaseistaan tunnettu Lumon on yli 40-vuotisen historiansa aikana kasvanut pienestä pohjois-karjalalaisesta perheyrityksestä globaaliksi parveke- ja terassijulkisivujen johtavaksi brändiksi. Jo ensimmäisistä parvekelaseista lähtien yritys on ollut alansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Lumonin innovaatioiden ansiosta jo yli miljoona asiakasta ympäri maailman on päässyt nauttimaan paremmista kodeista.

Versowood

Versowood →

Kotimainen perheyritys ja Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja, Versowood Oy, oli suuren valinnan edessä. Pitkään palvellut talousjärjestelmä oli vanhenemassa, eikä enää vastannut vahvasti kasvaneen yrityksen liiketoiminnan ja raportoinnin tarpeisiin. Uuden järjestelmän käyttöönotto nähtiin myös mahdollisuutena kehittää toimintaa, ja huolellisen kartoituksen jälkeen Versowood valitsi Efiman toimittaman Dynamics 365 -ratkaisun.

Sarastia

Sarastia →

Toukokuussa 2019 kaksi kunta-alan konkaria, KuntaPro ja Taitoa, yhdistyivät. Uusi yhtiö sai nimen Sarastia, ja tämän palvelukeskuksen tavoitteeksi asetettiin kuntien tehokkaan toiminnan ja digitalisaation mahdollistaminen. Tavoitteen keskiössä on Sarastia365, kuntien kokonaisvaltainen ja modernisti pilvestä toimitettava, Microsoftin Dynamics 365:een pohjautuva järjestelmäratkaisu. Ratkaisun kehittämisen tueksi tarvittiin apua, ja kilpailutuksen kautta Sarastia löysi Efimasta itselleen osaavan kumppanin taloushallinnon kokonaisuuteen.

Senaatti

Senaatti →

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani, jolla on hallittavanaan 9000 kiinteistöä kautta maan. Senaatin tavoitteena on tuottaa asiakkaille yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkoston kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat. Visiona on, että Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä. Senaatti pyrkii hyödyntämään digitalisaatiota työnteon tapojen uudistamisessa.

Kymppivoima

Kymppivoima →

Sähköntuotannon omistus- ja palveluorganisaatio Kymppivoima valitsi kilpailutuksen kautta Efiman taloushallintonsa ulkoistuskumppaniksi. Kumppanuus on tuonut mukanaan mm. tehoa taloushallinnon prosesseihin, sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä että kustannussäästöjä. Kymppivoimalaiset ovat tyytyväisiä siihen, miten Efima on vastannut haasteeseen.

Senaatti

Senaatti →

Senaatti-kiinteistöt on perinteikäs julkisten tilojen hallinnoija, jonka toiminta ulottuu yli 200 vuoden päähän. Senaatti-kiinteistöt hankki muuttuvan toimintansa tueksi uuden taloushallinnon ERP-järjestelmän. Efimasta saatiin projektiin osaava kumppani, joka uskalsi myös haastaa totuttua.

Cabonline

Cabonline →

Taksialan konserni Cabonline etsi ratkaisua ongelmaansa: ostettujen yritysten ja palvelusopimuksella toimivien kumppanuusyritysten eri kirjanpitojärjestelmät ja tavat toimia johtivat joka kuun vaihteessa hankalaan tilanteeseen, jossa konserniraportointi oli aivan liian hidasta. Apua on saatu yhteistyöstä Efiman kanssa. Microsoftin Power BI ja Azuren tietovarasto tuottavat nyt reaaliaikaista näkymää liiketoimintaan, ja raportoinnin kehittäminen jatkuu iteroiden.

Kotkamills

Kotkamills →

Kotkamillsin ihmiset ovat ylpeitä ketteryydestään. Yritys on viime vuosina pyöräyttänyt isoja muutosprojekteja, joissa markkinan muutos on käännetty mahdollisuudeksi. Niistä merkittävin on ollut uuden pakkauskartonkikoneen käyttöönotto. Efima on ollut matkassa mukana toimittamalla Microsoft Dynamics AX -järjestelmän materiaalinhallinnan, kunnossapidon ja taloushallinnon tarpeisiin.

Borenius

Borenius →

Arvot ohjaavat toimintaa Boreniuksella, jolla on pitkät perinteet suomalaisyritysten asianajotoimistona. Talousjohtaja Anne-Mari Patteri ja kehitysjohtaja Niko Jakobsson kertovat, kuinka he peilaavat yrityksensä arvoja yhteistyökumppaneiden tapaan toimia. Kokemus on osoittanut, että kumppanuus toimii, kun arvomaailmat ovat yhteiset. ”Efima noudattaa myös meidän arvojamme”, he kertovat.

Leijona Catering

Leijona Catering →

Leijona Cateringissä tiedetään, että hyvä raportointi on ajantasaista ja visuaalista ja kaikkien jokapäiväisessä käytössä. Tällaista raportointia lähdettiin toteuttamaan Efiman kanssa yhteisprojektissa. Työkaluna on Efiman pilvipalveluna toimittama QlikView.

Isku

Isku →

Isku etsi taloushallinnon kehittämiseen uudenlaisia, luovia tapoja toimia. Prosesseja haluttiin ulkoistaa mutta samalla kehittää niitä niin, että organisointia voidaan myöhemmin muuttaa tarkoituksenmukaisesti. Efimasta tähän saatiin osaava kumppani, jonka kanssa ajatukset kulkivat alusta lähtien samaan suuntaan.

Veolia Transport

Veolia Transport →

Veolia Transport on johtava joukkoliikennepalvelujen tuottaja Suomessa. Efiman palveluasiakkaana Veolia on ottanut käyttöön uuden taloushallinnon järjestelmän. Tavoitteena oli vähentää rajusti taloushallinnon manuaalisia rutiineja ja saada raportoinnissa tarvittava tieto ja luvut suoraan järjestelmästä ilman virheille altista käsin syöttämistä.

Peikko Group

Peikko Group →

Peikko on suomalainen betonirakentamisen kiinnitysosien tuottaja. Avainkohderyhmiä ovat rakennusyritykset ja rakennusmateriaaleja valmistavat tehtaat. Peikon käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä on Microsoft Dynamics AX.

Fremantle Media

Fremantle Media →

Fremantle Median toimintaa leimaa vahva kausiluontoisuus ja suoraviivainen projektitoiminta. Yritys hankki osto- ja matkalaskuohjelmistot pilvipalveluna Efimalta.

Talentum

Talentum →

Pohjoismainen mediatalo Talentum halusi yhtenäistää taloushallintonsa käytäntöjä Suomessa ja Ruotsissa. Taloushallinnon järjestelmäksi valikoitui Microsoft Dynamics AX pilvipalveluna Efimalta. Saman kirjanpitojärjestelmän lisäksi Suomessa ja Ruotsissa on nyt sama tilikartta ja sisäisen laskennan rakenne. Läpinäkyvyys on parantunut, ja aikaa jää entistä enemmän laatua parantavalle työlle.

Tokmanni

Tokmanni →

Suomen suurin halpakauppaketju, Tokmanni, tunnetaan monipuolisesta tuotetarjonnastaan ja aina edullisista hinnoistaan. Tokmanni palvelee asiakkaitaan noin 200 myymälässä ympäri Suomen, ja uusia myymälöitä avataan jatkuvasti lisää. Tokmannin ketjunohjauspäällikkö, Timo Koskelin, ja tietohallintopäällikkö, Toni Eriksson, ottavat meidät vastaan Tokmannin Mäntsälän myymälän edustalla. Rakennusta koristavat isoin kirjaimin myymälän aukioloajat – joihin myös vierailumme syy liittyy.