Raportointia leijonan lailla

Case Leijona Catering

Leijona Catering
Visuaalinen ja toimiva raportointi auttaa keskittymään ydintekemiseen.

Talousjohtaja Soile Parviainen ja tietohallintopäällikkö Petri Rinne, Leijona Catering

Edellisessä Leijona Cateringin asiakastarinassa kerroimme, miten Puolustusvoimien ruokahuollosta nopealla projektilla synnytettiin suuryritys Suomen ruokapalvelumarkkinoille. Osana projektia rakennettiin taloushallinnon infrastruktuuri järjestelmineen ja prosesseineen.

Jo silloin Leijonassa visioitiin, minkälainen raportointi tarvitaan tukemaan liiketoimintaa. Perusteet olivat olemassa, mutta leijonalaiset tiesivät, että hyvä raportointi on kaikkien jokapäiväisessä käytössä, ja lisäksi ajantasaista ja visuaalista. Yhdellä silmäyksellä on nähtävä, missä asiat ovat kunnossa ja missä on kehitettävää. Tällaista raportointia lähdettiin toteuttamaan Leijona Cateringin ja Efiman yhteisprojektissa työkaluna QlikView Efiman pilvipalveluna toimitettuna.

Tarkoituksenmukainen työnjako 

Vuoden 2012 alussa toimintansa aloittaneen Leijona Cateringin talousohjauksen perusinfra oli kunnossa ja mittarit määritelty. Manuaalisesta tiedonkeruusta piti kuitenkin päästä automaatioon, ja raportoinnista toivottiin visuaalista ja ennakointia tukevaa. Qlikview oli työkaluna tuttu sekä talousjohtaja Soile Parviaiselle että tietohallintopäällikkö Petri Rinteelle. Efiman tuella varmistettiin toimivuus Microsoft Dynamics AX -järjestelmän kanssa. Järjestelmä otettiin käyttöön Efiman pilvipalveluna, kuten jo aiemmin muukin talousjärjestelmäkokonaisuus. Raportointiprojektin työnjako tehtiin järkeväksi. Efima vastasi tietomallin toteutuksesta, yhtenäisyydestä ja valitusta alustasta. Leijonan Petri Rinne huolehti raportoinnin kehittämisestä ja visualisoinnista yhtiön oman vision pohjalta. ”Hyvä toimintamalli”, hän toteaa.

Ensin lanseerattiin kentälle

Raporttien hyödyntäminen on osa toiminnan ydintä. ”Meillä kaikki tekevät tulosta ja siksi jatkuva seuranta on osa työtä”, sanoo Parviainen. Toimintamalli mittareineen oli jo osa arkea, ja uudesta työkalusta oli puhuttu. Siksi työkalun lanseerauskin aloitettiin ravintolapäälliköistä. Seuraava vaihe on mennä pidemmälle analytiikkaan ja varmistaa, että taloushallinnon pääkäyttäjät tukevat kenttää syvemmällä osaamisellaan. Parviainen sanoo, että toiminnan muuttamisessa on edetty vaiheittain. ”Emme ole halunneet halata koko maailmaa kerralla. Mutta itse projekti oli taas aikataulultaan tiukka. Siinä pysyttiin. Emme varmaan enää osaakaan tehdä löysän aikataulun projektia”, hän nauraa.

Leijonan lailla asiakkaan hyväksi

Parviainen ja Rinne kuvaavat ”leijonan lailla” -tekemistä tarkaksi asiakkaan tilanteen ja tarpeiden ymmärtämiseksi. Jatkossa sitä tuetaan Rinteen mukaan lisäämällä hyödynnettävän tiedon määrää ja parantamalla sekä kentän käyttäjien että taloushallinnon henkilöstön mahdollisuuksia ja osaamista raportoinnissa. Molemmat kehuvat työkalun auttavan yrityksen ydintoiminnassa. Yhteistyö Efiman kanssa paranee heidän mukaansa vuosi vuodelta. ”Molemmissa yrityksissä kuunnellaan asiakasta”, he toteavat.

Efiman palvelut
Hyödyt
  • raportointiratkaisu helppona pilvipalveluna
  • automatisoitu tiedonkeruu
  • visuaalinen raportointi laajassa käytössä
  • ennakointi liiketoiminnan tukena

Leijona Catering

Leijona Catering Oy on valtakunnallinen ruoka- ja ravintolapalveluja tarjoava suomalainen yritys. Palveluksessamme on noin 500 ruoka-alan ammattilaista ja liikevaihtomme vuonna 2013 oli 65 miljoonaa euroa.
leijonacatering.fi