Ohjelmistorobotiikalla parempaa laatua ja uusia työskentelytapoja

Case Senaatti

Senaatti
Ajatusmaailma on, että robotiikka sujuvoittaa työntekijöiden arkea ja automatisoi toistuvia rutiinitöitä.

Esapekka Kuikka, kehitysryhmän päällikkö ja Eemi Toivanen, robotiikan asiantuntija, Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani, jolla on hallittavanaan 9000 kiinteistöä kautta maan. Senaatin tavoitteena on tuottaa asiakkaille yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkoston kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat. Visiona on, että Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä. Senaatti pyrkii hyödyntämään digitalisaatiota työnteon tapojen uudistamisessa.

Kehitysryhmän päällikkö Esapekka Kuikka kertoo Senaatin heränneen myös ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksiin digitalisaation edistämisessä. ”Teimme aluksi pilottiprojektin ja ohjelmistorobotiikan kartoituksen, jonka seurauksena löytyi yli 200 soveltamiskohdetta robotiikalle”, kertoo Kuikka. Pilotin jälkeen järjestettiin julkinen kilpailutus, jossa painotettiin vahvasti laatua. ”Efima voitti kilpailutuksen, ja saimme osaavan kumppanin mukaan projektiin”, Kuikka toteaa.

Oma panostus ja yhteispeli kumppanin kanssa takaavat onnistumisen

Efima oli Senaatille jo entuudestaan tuttu kumppani hyvin onnistuneesta taloushallinnon ERP-järjestelmän hankinnasta, ja yhteistyö ohjelmistorobotiikan parissa tuntui luontevalta jatkolta kumppanuudelle. Vahva sisäinen panostus projektiin oli yksi ERP-hankkeen onnistumisen avaimista, jonka Senaatti päätti toistaa. Pian Eemi Toivanen liittyikin Senaattiin robotiikan asiantuntijan rooliin.

Projektiin on pyritty myös osallistamaan laaja joukko ihmisiä yli organisaatiorajojen: pienempi joukko Toivasen johdolla kartoittaa soveltamiskohteita, minkä jälkeen mukana ovat ICT sekä pääkäyttäjät ympäri organisaation. Robotiikan tietotaitoa on pyritty levittämään organisaatioon myös Efiman pitämillä koulutuksilla.

Toivasen mukaan yhteistyö osaavan kumppanin kanssa toimii. ”Ydintiimi koostuu meistä ja efimalaisista, ja tietotaitoa kehitetään yhdessä ja kasvetaan robotiikan saralla. Opitaan koko ajan robotiikasta ja Efiman puolella meidän toimintatavasta ja -ympäristöstä”. Hyvä kumppani ei myöskään päästä asiakasta aina helpolla. ”Asiakkaan tarpeiden ennakointi ja haastaminen ovat tärkeitä. Efimalla osataan arvioida kehitysideoita kriittisesti ja ehdottaa uusia asioita”, Kuikka täydentää.

Viestinnän ja pohjatyön merkitystä ei voi unohtaa

Kuikka nostaa viestinnän yhdeksi muutosjohtamisen avaintekijöistä. Robotiikan ensiaskeleista on pyritty kertomaan läpi organisaation, ja nykyisin Toivanen harjoittaa aktiivista sisäistä viestintää ja kertoo robotiikasta ja sen toteutuksista.

Viestinnän lisäksi ensimmäisiä robotiikan toteutuksia varten tulee tehdä valmistelut huolella, toteaa Toivanen. ”Täytyy varmistaa, että robotilla on kaikki tarvittavat oikeudet ja kyky keskustella järjestelmän kanssa. Kun pohjatyö on kerran tehty yhteen järjestelmään, on seuraavan asian robotisointi helpompaa.”

Myös asenteella on suuri merkitys robotiikassa. ”Vastaanotto on positiivinen, kun ajatusmaailma on se, että robotiikka sujuvoittaa työntekijöiden arkea ja automatisoi toistuvia rutiinitöitä”, kertoo Kuikka. ”Heti alusta lähtien on otettu yhteyttä uusiin henkilöihin ja katsottu, mitä heidän prosesseissaan voisi robotisoida. Kaikki ovat olleet innolla mukana ja lähteneet miettimään robotisoinnin kohteita”, Toivanen jatkaa.

Unelmana automatisoidut prosessit ja uudenlaiset työskentelytavat

Toivasen mukaan ohjelmistorobotti on tervetullut kollega läpi organisaation, eikä robotiikan soveltamiskohteista ole pulaa. ”Alkukartoituksen 200:sta kohteesta lähdettiin liikkeelle, ja uusia ideoita tulee koko ajan lisää. Kohteiden priorisointi ja valinta on jatkuvaa työtä”, Toivanen kuvaa. Senaatilla päätettiinkin lähteä liikkeelle ”helpoista voitoista”, joiden kautta saadaan kokemuksia, oppeja ja onnistumisia robotiikasta.

Looginen aloitus ohjelmistorobotiikalle löytyi taloushallinnosta, johon tyypillisesti liittyy paljon toistuvia työvaiheita. ”Ensimmäiset toteutukset taloushallintoon on otettu todella hyvin vastaan. Hurraa-huutojakin on kuultu”, Toivanen iloitsee. Kuikan mukaan onnistumiset ruokkivat innostusta, ja halu tehdä uusia asioita robotiikan avulla kasvaa jatkuvasti.

Tulevaisuudessa Kuikka ja Toivanen näkevät ohjelmistorobotiikan yhä tärkeämpänä osana Senaatin toimintaa. Jo nyt robotiikkaa on lähdetty toteuttamaan taloushallinnon ulkopuolella mm. asiakirja- ja asiakashallinnan parissa sekä HR-prosesseissa. ”Robotisointi työnkuluissa on muutaman vuoden päästä arkipäivää, ja robotiikka on tehty näkyväksi koko talossa. Tekoälyn avulla voimme tulevaisuudessa täydentää robotiikkaa sellaisissa tehtävissä, joissa se ei yksinään pärjää”, Kuikka visioi. Toivanen on yhtä mieltä: ”Robotit työkavereina ovat pian osa ihan tavallista toimintaa talon sisällä”, hän päättää.

Efiman palvelut
Hyödyt
  • Manuaalisten rutiinitöiden automatisointi
  • Parempi datan laatu
  • Asiantuntijoiden ajan vapauttaminen strategisempiin tehtäviin

Senaatti

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija. Senaatti on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä. Sen monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä. Senaatti vastaa myös valtiolle tarpeettomien kiinteistöjen myynneistä ja kehittämisestä. Vastuullisuus on keskeinen osa Senaatin kaikkea toimintaa.
www.senaatti.fi

Mehiläinen

Mehiläinen →

Hiljattain 111-vuotisjuhlaansa viettäneen Mehiläisen lähivuodet ovat olleet täynnä kasvua ja kehitystä. Yhtiö on tehnyt vuosittain kymmeniä yrityskauppoja ja laajentunut valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnannäyttäjäksi ja yhdeksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. Yrityskauppojen ja fuusioiden haltuunotot ovat työllistäneet Mehiläisen taloushallintoa, ja vuonna 2018 yhtiö päätti kehittää taloushallintonsa tehtäväkenttää ulkoistamalla ostoreskontransa Efimalle.

Fleet Innovation

Fleet Innovation →

Yksilöllisiä yritysautoilun palvelukokonaisuuksia tarjoavan Fleet Innovationin liiketoiminta on kasvanut huimaa vauhtia. Kasvun tueksi yrityksessä on automatisoitu useita prosesseja ja työtehtäviä, jotta henkilöstö voisi keskittyä oleelliseen – palvelemaan yrityksen asiakaskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi automaation keinoista on ohjelmistorobotiikka, jonka kehittämiseen Fleet Innovation löysi Efimasta oikean kumppanin.

Caruna

Caruna →

Kun sähkönsiirtoyhtiö Caruna perustettiin vuonna 2014, joutui se aloittamaan toimintansa puhtaalta pöydältä. Niin yhtiön prosesseja ja toimintatapoja kuin liiketoiminnan pyörittämiseen käytettäviä tietojärjestelmiä pohdittiin tarkkaan ja harkiten. Tilanne nähtiin erityisesti mahdollisuutena rakentaa organisaatio, jonka toiminta on mietitty viimeistä yksityiskohtaa myöten yhtiön tarpeiden mukaisesti.

Lumon

Lumon →

Parvekelaseistaan tunnettu Lumon on yli 40-vuotisen historiansa aikana kasvanut pienestä pohjois-karjalalaisesta perheyrityksestä globaaliksi parveke- ja terassijulkisivujen johtavaksi brändiksi. Jo ensimmäisistä parvekelaseista lähtien yritys on ollut alansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Lumonin innovaatioiden ansiosta jo yli miljoona asiakasta ympäri maailman on päässyt nauttimaan paremmista kodeista.

Versowood

Versowood →

Kotimainen perheyritys ja Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja, Versowood Oy, oli suuren valinnan edessä. Pitkään palvellut talousjärjestelmä oli vanhenemassa, eikä enää vastannut vahvasti kasvaneen yrityksen liiketoiminnan ja raportoinnin tarpeisiin. Uuden järjestelmän käyttöönotto nähtiin myös mahdollisuutena kehittää toimintaa, ja huolellisen kartoituksen jälkeen Versowood valitsi Efiman toimittaman Dynamics 365 -ratkaisun.

Sarastia

Sarastia →

Toukokuussa 2019 kaksi kunta-alan konkaria, KuntaPro ja Taitoa, yhdistyivät. Uusi yhtiö sai nimen Sarastia, ja tämän palvelukeskuksen tavoitteeksi asetettiin kuntien tehokkaan toiminnan ja digitalisaation mahdollistaminen. Tavoitteen keskiössä on Sarastia365, kuntien kokonaisvaltainen ja modernisti pilvestä toimitettava, Microsoftin Dynamics 365:een pohjautuva järjestelmäratkaisu. Ratkaisun kehittämisen tueksi tarvittiin apua, ja kilpailutuksen kautta Sarastia löysi Efimasta itselleen osaavan kumppanin taloushallinnon kokonaisuuteen.

Senaatti

Senaatti →

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani, jolla on hallittavanaan 9000 kiinteistöä kautta maan. Senaatin tavoitteena on tuottaa asiakkaille yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkoston kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat. Visiona on, että Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä. Senaatti pyrkii hyödyntämään digitalisaatiota työnteon tapojen uudistamisessa.

Kymppivoima

Kymppivoima →

Sähköntuotannon omistus- ja palveluorganisaatio Kymppivoima valitsi kilpailutuksen kautta Efiman taloushallintonsa ulkoistuskumppaniksi. Kumppanuus on tuonut mukanaan mm. tehoa taloushallinnon prosesseihin, sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä että kustannussäästöjä. Kymppivoimalaiset ovat tyytyväisiä siihen, miten Efima on vastannut haasteeseen.

Senaatti

Senaatti →

Senaatti-kiinteistöt on perinteikäs julkisten tilojen hallinnoija, jonka toiminta ulottuu yli 200 vuoden päähän. Senaatti-kiinteistöt hankki muuttuvan toimintansa tueksi uuden taloushallinnon ERP-järjestelmän. Efimasta saatiin projektiin osaava kumppani, joka uskalsi myös haastaa totuttua.

Cabonline

Cabonline →

Taksialan konserni Cabonline etsi ratkaisua ongelmaansa: ostettujen yritysten ja palvelusopimuksella toimivien kumppanuusyritysten eri kirjanpitojärjestelmät ja tavat toimia johtivat joka kuun vaihteessa hankalaan tilanteeseen, jossa konserniraportointi oli aivan liian hidasta. Apua on saatu yhteistyöstä Efiman kanssa. Microsoftin Power BI ja Azuren tietovarasto tuottavat nyt reaaliaikaista näkymää liiketoimintaan, ja raportoinnin kehittäminen jatkuu iteroiden.

Kotkamills

Kotkamills →

Kotkamillsin ihmiset ovat ylpeitä ketteryydestään. Yritys on viime vuosina pyöräyttänyt isoja muutosprojekteja, joissa markkinan muutos on käännetty mahdollisuudeksi. Niistä merkittävin on ollut uuden pakkauskartonkikoneen käyttöönotto. Efima on ollut matkassa mukana toimittamalla Microsoft Dynamics AX -järjestelmän materiaalinhallinnan, kunnossapidon ja taloushallinnon tarpeisiin.

Borenius

Borenius →

Arvot ohjaavat toimintaa Boreniuksella, jolla on pitkät perinteet suomalaisyritysten asianajotoimistona. Talousjohtaja Anne-Mari Patteri ja kehitysjohtaja Niko Jakobsson kertovat, kuinka he peilaavat yrityksensä arvoja yhteistyökumppaneiden tapaan toimia. Kokemus on osoittanut, että kumppanuus toimii, kun arvomaailmat ovat yhteiset. ”Efima noudattaa myös meidän arvojamme”, he kertovat.

Leijona Catering

Leijona Catering →

Leijona Cateringissä tiedetään, että hyvä raportointi on ajantasaista ja visuaalista ja kaikkien jokapäiväisessä käytössä. Tällaista raportointia lähdettiin toteuttamaan Efiman kanssa yhteisprojektissa. Työkaluna on Efiman pilvipalveluna toimittama QlikView.

Isku

Isku →

Isku etsi taloushallinnon kehittämiseen uudenlaisia, luovia tapoja toimia. Prosesseja haluttiin ulkoistaa mutta samalla kehittää niitä niin, että organisointia voidaan myöhemmin muuttaa tarkoituksenmukaisesti. Efimasta tähän saatiin osaava kumppani, jonka kanssa ajatukset kulkivat alusta lähtien samaan suuntaan.

Veolia Transport

Veolia Transport →

Veolia Transport on johtava joukkoliikennepalvelujen tuottaja Suomessa. Efiman palveluasiakkaana Veolia on ottanut käyttöön uuden taloushallinnon järjestelmän. Tavoitteena oli vähentää rajusti taloushallinnon manuaalisia rutiineja ja saada raportoinnissa tarvittava tieto ja luvut suoraan järjestelmästä ilman virheille altista käsin syöttämistä.

Peikko Group

Peikko Group →

Peikko on suomalainen betonirakentamisen kiinnitysosien tuottaja. Avainkohderyhmiä ovat rakennusyritykset ja rakennusmateriaaleja valmistavat tehtaat. Peikon käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä on Microsoft Dynamics AX.

Fremantle Media

Fremantle Media →

Fremantle Median toimintaa leimaa vahva kausiluontoisuus ja suoraviivainen projektitoiminta. Yritys hankki osto- ja matkalaskuohjelmistot pilvipalveluna Efimalta.

Talentum

Talentum →

Pohjoismainen mediatalo Talentum halusi yhtenäistää taloushallintonsa käytäntöjä Suomessa ja Ruotsissa. Taloushallinnon järjestelmäksi valikoitui Microsoft Dynamics AX pilvipalveluna Efimalta. Saman kirjanpitojärjestelmän lisäksi Suomessa ja Ruotsissa on nyt sama tilikartta ja sisäisen laskennan rakenne. Läpinäkyvyys on parantunut, ja aikaa jää entistä enemmän laatua parantavalle työlle.

Tokmanni

Tokmanni →

Suomen suurin halpakauppaketju, Tokmanni, tunnetaan monipuolisesta tuotetarjonnastaan ja aina edullisista hinnoistaan. Tokmanni palvelee asiakkaitaan noin 200 myymälässä ympäri Suomen, ja uusia myymälöitä avataan jatkuvasti lisää. Tokmannin ketjunohjauspäällikkö, Timo Koskelin, ja tietohallintopäällikkö, Toni Eriksson, ottavat meidät vastaan Tokmannin Mäntsälän myymälän edustalla. Rakennusta koristavat isoin kirjaimin myymälän aukioloajat – joihin myös vierailumme syy liittyy.