Dynaamista mediaa ja taloushallintoa

Case Talentum

Talentum
Prosessimme ovat entistä tehokkaammat ja toiminta läpinäkyvämpää.

Niclas Köhler, CFO

Talentum halusi yhtenäistää taloushallintonsa käytäntöjä Suomessa ja Ruotsissa. Taloushallinnon järjestelmäksi valikoitui Microsoft Dynamics AX pilvipalveluna Efimalta. Saman kirjanpitojärjestelmän lisäksi Suomessa ja Ruotsissa on nyt sama tilikartta ja sisäisen laskennan rakenne. Läpinäkyvyys on parantunut, ja aikaa jää entistä enemmän laatua parantavalle työlle. Talousjohtaja Niclas Köhlerin mukaan molemmin puolin Pohjanlahtea ollaan nyt tyytyväisiä kirjanpitoon. 

Järjestelmän toiminnallisuudella liikkeelle 

Lähtötilanteessa Talentumin suomalaisilla ja ruotsalaisilla yrityksillä oli käytössään kolme eri järjestelmää. Konsernin taloushallinnon prosesseja ja järjestelmiä haluttiin yhtenäistää. Valituksi tuli Efimalta pilvipalveluna hankittu Microsoft Dynamics AX -järjestelmä, johon sisältyi ostolaskujen kierrätysratkaisu Efima Invoice Workflow. Talentumin CFO Niclas Köhler kertoo projektin sujuneen mallikelpoisesti. Hän mittaa onnistumista budjetilla, aikataululla ja laadulla, ja sanoo kaikkien kolmen kohdalla tavoitteiden toteutuneen. Koska alussa pyrittiin hyödyntämään järjestelmän ominaisuuksia mahdollisimman hyvin, ei muutospyyntöjä tullut liikaa. ”Tämän kokoluokan projekteissa on kokemukseni mukaan yleensä n. 50 muutospyyntöä. Meillä niitä oli vain kymmenen. Siitä on suora linkki onnistuneeseen projektiin”, Köhler sanoo. 

Taloushallinnon projekti – ei IT 

Köhler korostaa, että taloushallinnon järjestelmäprojektissa käyttäjät ja prosessit ovat osa hanketta. Kyseessä ei siis ole IT-hanke, eikä liiketoiminnan näkökulmaa pidä missään vaiheessa unohtaa. Efimassa yhdistyy hänen mukaansa vahva taloushallinnon ja projektien osaaminen. ”Efiman asiantuntijoilla oli laaja näkemys yrityksestämme ja toimialastamme. Lopputulos tukee liiketoimintaamme”, hän sanoo. 

Nyt tilikartta- ja raportointirakenteet ovat samat lahden molemmin puolin. ”Tiedämme, mistä ruotsalaiset puhuvat. Myös käytännöt ovat yhtenäisempiä eri yhtiöissä. Meillä on tehokkaammat prosessit, ja toiminta on läpinäkyvämpää”, Köhler kuvaa. 

Tietoa sitä tarvitseville 

Kun järjestelmä on nyt ollut käytössä reilun vuoden verran, ollaan siirtymässä kehitysvaiheeseen, jossa haetaan lisätehoja. Köhler visioi parempaa raportointia, jolloin tietoa saataisiin entistä tehokkaammin operatiivisen toiminnan tueksi. ”AX keskustelee hyvin muiden järjestelmien kanssa”, Köhler kuvaa. ”Haluan viedä kehitystä raportoinnista BI:n suuntaan. Mitä voimme automatisoida, voimmeko luoda jotain uutta…?” Köhlerin mielestä kehitystyössä piilee mahdollisuus saavuttaa jopa kilpailuetua tiedon uudenlaisella käsittelyllä. Se on tärkeää Talentumin turbulentilla toimialalla. 

Efiman palvelut
Hyödyt
  • yhtenäisemmät käytännöt
  • onnistunut järjestelmän käyttöönotto ja jatkuva kehittäminen
  • mahdollisuus kehittää raportointia ja BI:tä

Talentum

Talentum on pörssinoteerattu pohjoismainen mediatalo, joka kustantaa medioita ja kirjoja ammattilaisille ja järjestää ajankohtaista koulutusta ja tapahtumia. Suoramarkkinointi on kustannustoiminnan strateginen jakelukanava. Yhtiön palveluksessa työskentelee yhteensä 754 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Baltiassa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 77,2 miljoonaa euroa.
www.talentum.fi