Dynaamista mediaa ja taloushallintoa

Case Talentum

Talentum
Prosessimme ovat entistä tehokkaammat ja toiminta läpinäkyvämpää.

Niclas Köhler, CFO

Talentum halusi yhtenäistää taloushallintonsa käytäntöjä Suomessa ja Ruotsissa. Taloushallinnon järjestelmäksi valikoitui Microsoft Dynamics AX pilvipalveluna Efimalta. Saman kirjanpitojärjestelmän lisäksi Suomessa ja Ruotsissa on nyt sama tilikartta ja sisäisen laskennan rakenne. Läpinäkyvyys on parantunut, ja aikaa jää entistä enemmän laatua parantavalle työlle. Talousjohtaja Niclas Köhlerin mukaan molemmin puolin Pohjanlahtea ollaan nyt tyytyväisiä kirjanpitoon. 

Järjestelmän toiminnallisuudella liikkeelle 

Lähtötilanteessa Talentumin suomalaisilla ja ruotsalaisilla yrityksillä oli käytössään kolme eri järjestelmää. Konsernin taloushallinnon prosesseja ja järjestelmiä haluttiin yhtenäistää. Valituksi tuli Efimalta pilvipalveluna hankittu Microsoft Dynamics AX -järjestelmä, johon sisältyi ostolaskujen kierrätysratkaisu Efima Invoice Workflow. Talentumin CFO Niclas Köhler kertoo projektin sujuneen mallikelpoisesti. Hän mittaa onnistumista budjetilla, aikataululla ja laadulla, ja sanoo kaikkien kolmen kohdalla tavoitteiden toteutuneen. Koska alussa pyrittiin hyödyntämään järjestelmän ominaisuuksia mahdollisimman hyvin, ei muutospyyntöjä tullut liikaa. ”Tämän kokoluokan projekteissa on kokemukseni mukaan yleensä n. 50 muutospyyntöä. Meillä niitä oli vain kymmenen. Siitä on suora linkki onnistuneeseen projektiin”, Köhler sanoo. 

Taloushallinnon projekti – ei IT 

Köhler korostaa, että taloushallinnon järjestelmäprojektissa käyttäjät ja prosessit ovat osa hanketta. Kyseessä ei siis ole IT-hanke, eikä liiketoiminnan näkökulmaa pidä missään vaiheessa unohtaa. Efimassa yhdistyy hänen mukaansa vahva taloushallinnon ja projektien osaaminen. ”Efiman asiantuntijoilla oli laaja näkemys yrityksestämme ja toimialastamme. Lopputulos tukee liiketoimintaamme”, hän sanoo. 

Nyt tilikartta- ja raportointirakenteet ovat samat lahden molemmin puolin. ”Tiedämme, mistä ruotsalaiset puhuvat. Myös käytännöt ovat yhtenäisempiä eri yhtiöissä. Meillä on tehokkaammat prosessit, ja toiminta on läpinäkyvämpää”, Köhler kuvaa. 

Tietoa sitä tarvitseville 

Kun järjestelmä on nyt ollut käytössä reilun vuoden verran, ollaan siirtymässä kehitysvaiheeseen, jossa haetaan lisätehoja. Köhler visioi parempaa raportointia, jolloin tietoa saataisiin entistä tehokkaammin operatiivisen toiminnan tueksi. ”AX keskustelee hyvin muiden järjestelmien kanssa”, Köhler kuvaa. ”Haluan viedä kehitystä raportoinnista BI:n suuntaan. Mitä voimme automatisoida, voimmeko luoda jotain uutta…?” Köhlerin mielestä kehitystyössä piilee mahdollisuus saavuttaa jopa kilpailuetua tiedon uudenlaisella käsittelyllä. Se on tärkeää Talentumin turbulentilla toimialalla. 

Efiman palvelut
Hyödyt
  • yhtenäisemmät käytännöt
  • onnistunut järjestelmän käyttöönotto ja jatkuva kehittäminen
  • mahdollisuus kehittää raportointia ja BI:tä

Talentum

Talentum on pörssinoteerattu pohjoismainen mediatalo, joka kustantaa medioita ja kirjoja ammattilaisille ja järjestää ajankohtaista koulutusta ja tapahtumia. Suoramarkkinointi on kustannustoiminnan strateginen jakelukanava. Yhtiön palveluksessa työskentelee yhteensä 754 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Baltiassa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 77,2 miljoonaa euroa.
www.talentum.fi

Lumon

Lumon →

Parvekelaseistaan tunnettu Lumon on yli 40-vuotisen historiansa aikana kasvanut pienestä pohjois-karjalalaisesta perheyrityksestä globaaliksi parveke- ja terassijulkisivujen johtavaksi brändiksi. Jo ensimmäisistä parvekelaseista lähtien yritys on ollut alansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Lumonin innovaatioiden ansiosta jo yli miljoona asiakasta ympäri maailman on päässyt nauttimaan paremmista kodeista.

Versowood

Versowood →

Kotimainen perheyritys ja Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja, Versowood Oy, oli suuren valinnan edessä. Pitkään palvellut talousjärjestelmä oli vanhenemassa, eikä enää vastannut vahvasti kasvaneen yrityksen liiketoiminnan ja raportoinnin tarpeisiin. Uuden järjestelmän käyttöönotto nähtiin myös mahdollisuutena kehittää toimintaa, ja huolellisen kartoituksen jälkeen Versowood valitsi Efiman toimittaman Dynamics 365 -ratkaisun.

Sarastia

Sarastia →

Toukokuussa 2019 kaksi kunta-alan konkaria, KuntaPro ja Taitoa, yhdistyivät. Uusi yhtiö sai nimen Sarastia, ja tämän palvelukeskuksen tavoitteeksi asetettiin kuntien tehokkaan toiminnan ja digitalisaation mahdollistaminen. Tavoitteen keskiössä on Sarastia365, kuntien kokonaisvaltainen ja modernisti pilvestä toimitettava, Microsoftin Dynamics 365:een pohjautuva järjestelmäratkaisu. Ratkaisun kehittämisen tueksi tarvittiin apua, ja kilpailutuksen kautta Sarastia löysi Efimasta itselleen osaavan kumppanin taloushallinnon kokonaisuuteen.

Senaatti

Senaatti →

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani, jolla on hallittavanaan 9000 kiinteistöä kautta maan. Senaatin tavoitteena on tuottaa asiakkaille yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkoston kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat. Visiona on, että Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä. Senaatti pyrkii hyödyntämään digitalisaatiota työnteon tapojen uudistamisessa.

Kymppivoima

Kymppivoima →

Sähköntuotannon omistus- ja palveluorganisaatio Kymppivoima valitsi kilpailutuksen kautta Efiman taloushallintonsa ulkoistuskumppaniksi. Kumppanuus on tuonut mukanaan mm. tehoa taloushallinnon prosesseihin, sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä että kustannussäästöjä. Kymppivoimalaiset ovat tyytyväisiä siihen, miten Efima on vastannut haasteeseen.

Senaatti

Senaatti →

Senaatti-kiinteistöt on perinteikäs julkisten tilojen hallinnoija, jonka toiminta ulottuu yli 200 vuoden päähän. Senaatti-kiinteistöt hankki muuttuvan toimintansa tueksi uuden taloushallinnon ERP-järjestelmän. Efimasta saatiin projektiin osaava kumppani, joka uskalsi myös haastaa totuttua.

Cabonline

Cabonline →

Taksialan konserni Cabonline etsi ratkaisua ongelmaansa: ostettujen yritysten ja palvelusopimuksella toimivien kumppanuusyritysten eri kirjanpitojärjestelmät ja tavat toimia johtivat joka kuun vaihteessa hankalaan tilanteeseen, jossa konserniraportointi oli aivan liian hidasta. Apua on saatu yhteistyöstä Efiman kanssa. Microsoftin Power BI ja Azuren tietovarasto tuottavat nyt reaaliaikaista näkymää liiketoimintaan, ja raportoinnin kehittäminen jatkuu iteroiden.

Kotkamills

Kotkamills →

Kotkamillsin ihmiset ovat ylpeitä ketteryydestään. Yritys on viime vuosina pyöräyttänyt isoja muutosprojekteja, joissa markkinan muutos on käännetty mahdollisuudeksi. Niistä merkittävin on ollut uuden pakkauskartonkikoneen käyttöönotto. Efima on ollut matkassa mukana toimittamalla Microsoft Dynamics AX -järjestelmän materiaalinhallinnan, kunnossapidon ja taloushallinnon tarpeisiin.

Borenius

Borenius →

Arvot ohjaavat toimintaa Boreniuksella, jolla on pitkät perinteet suomalaisyritysten asianajotoimistona. Talousjohtaja Anne-Mari Patteri ja kehitysjohtaja Niko Jakobsson kertovat, kuinka he peilaavat yrityksensä arvoja yhteistyökumppaneiden tapaan toimia. Kokemus on osoittanut, että kumppanuus toimii, kun arvomaailmat ovat yhteiset. ”Efima noudattaa myös meidän arvojamme”, he kertovat.

Leijona Catering

Leijona Catering →

Leijona Cateringissä tiedetään, että hyvä raportointi on ajantasaista ja visuaalista ja kaikkien jokapäiväisessä käytössä. Tällaista raportointia lähdettiin toteuttamaan Efiman kanssa yhteisprojektissa. Työkaluna on Efiman pilvipalveluna toimittama QlikView.

Isku

Isku →

Isku etsi taloushallinnon kehittämiseen uudenlaisia, luovia tapoja toimia. Prosesseja haluttiin ulkoistaa mutta samalla kehittää niitä niin, että organisointia voidaan myöhemmin muuttaa tarkoituksenmukaisesti. Efimasta tähän saatiin osaava kumppani, jonka kanssa ajatukset kulkivat alusta lähtien samaan suuntaan.

Veolia Transport

Veolia Transport →

Veolia Transport on johtava joukkoliikennepalvelujen tuottaja Suomessa. Efiman palveluasiakkaana Veolia on ottanut käyttöön uuden taloushallinnon järjestelmän. Tavoitteena oli vähentää rajusti taloushallinnon manuaalisia rutiineja ja saada raportoinnissa tarvittava tieto ja luvut suoraan järjestelmästä ilman virheille altista käsin syöttämistä.

Peikko Group

Peikko Group →

Peikko on suomalainen betonirakentamisen kiinnitysosien tuottaja. Avainkohderyhmiä ovat rakennusyritykset ja rakennusmateriaaleja valmistavat tehtaat. Peikon käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä on Microsoft Dynamics AX.

Fremantle Media

Fremantle Media →

Fremantle Median toimintaa leimaa vahva kausiluontoisuus ja suoraviivainen projektitoiminta. Yritys hankki osto- ja matkalaskuohjelmistot pilvipalveluna Efimalta.

Talentum

Talentum →

Pohjoismainen mediatalo Talentum halusi yhtenäistää taloushallintonsa käytäntöjä Suomessa ja Ruotsissa. Taloushallinnon järjestelmäksi valikoitui Microsoft Dynamics AX pilvipalveluna Efimalta. Saman kirjanpitojärjestelmän lisäksi Suomessa ja Ruotsissa on nyt sama tilikartta ja sisäisen laskennan rakenne. Läpinäkyvyys on parantunut, ja aikaa jää entistä enemmän laatua parantavalle työlle.