Operatiiviset projektipalvelut

Talousjärjestelmä- ja ERP-hankinnan tuki

Palvelu tukee järjestelmähankintaa järjestelmän tai palvelutarjoajan kilpailutuksessa. Se sisältää tehtäviä esiselvityksestä, tavoitetilan kuvauksista ja tarjouspyynnön laatimisesta sekä valintasuositusten tekemisestä aina sopimussuosituksiin.

Projektipäällikköpalvelut

Palvelussa kokeneet projektipäälliköt toimivat asiakasorganisaation projektissa asiakkaan edustajana läpi projektin elinkaaren. Projektit voivat olla joko järjestelmäsidonnaisia tai muita kehityshankkeita.

ERP-käyttöönoton tuki

Tämä asiantuntija- ja tukipalvelu tukee järjestelmän käyttöönottoa. Sillä vahvistetaan asiakkaan projektiresursointia ja taataan projektin onnistuminen. Palvelu voi kohdistua esimerkiksi määrittelyvaiheeseen, testausvaiheeseen tai muuhun sovittavaan kokonaisuuteen.