Lyhyet terveiset Qlikin Qonnections 2015 -tapahtumasta

Efima oli mukana Qlik Qonnections 2015 -tapahtumassa Dallasissa. Tapahtuma ja Qlikin partneriverkosto ovat kasvaneet viime vuosina melkoisesti; paikalla oli 1365 osallistujaa 65 maasta. Kokosimme efimalaisten tärkeimmät huomiot tapahtumasta.

BI arkipäiväistyy ja self-service BI:n kysyntä kasvaa
Raportointijärjestelmien laajeneva käyttö yhdessä self-service BI:n yleistymisen kanssa tulee arkipäiväistämään BI:n. Tieto leviää laajemmalle ja tehokkaammin, kun kehittyneitä raportteja upotetaan yhä enemmän intranettiin ja muihin järjestelmiin.

Tällä hetkellä suurin osa raporteista tuotetaan kertakäyttöisiksi, ja niihin ei enää palata myöhemmin. Raporttien tuottamisen tulee siksi olla ketterää ja joustavaa. Raporttien kirjoittamisen sijaan työn painopiste siirtyy kohti tiedon syvempää analysoimista ja erilaisten entä-jos-skenaarioiden rakentamista. Keskitettyjen raporttien sijaan suuntaus vie vahvasti kohti itsepalvelun mahdollistavia järjestelmiä.

Qlik Sense Enterprise 2.0
Tapahtumassa esiteltiin uusi Qlik Sense 2.0, joka tulee saataville kesän aikana. Uusi versio parantaa self-service BI -ominaisuuksia ja mahdollistaa saumattoman integraation muihin järjestelmiin. Uutta Qlik Senseä hyödyntämällä voidaan raportteja upottaa helposti esimerkiksi yrityksen intranet-sivustoille. ”Story telling” -ominaisuus puolestaan mahdollistaa esitysmateriaalin tuottamisen suoraan raportointijärjestelmään. Näin esityksien sisältö pysyy dynaamisesti ajantasaisena ja raportteihin voidaan pureutua tarkemmin suoraan esityksestä.

Qlikin tuotteet kytkeytyvät entistä helpommin eri tietolähteisiin
Qlik tulee kehittämään suoria rajapintoja ja liittymiä eri lähdejärjestelmiin tiedon hakua varten. Qlik tulee lisäksi toimittamaan dataa palveluna, jolloin asiakkaat voivat hankkia julkista dataa vertailukohteeksi omiin sisäisiin tietolähteisiinsä.

Lehdistöyhteydet

Toimitusjohtaja
Tero Salminen
+358 40 767 5311
protected email

Markkinointi ja viestintä
Päivi Holmqvist
+358 40 504 4444
protected email

Lataa logotiedosto

Lataa Tero Salmisen kuva