Skip to content

27.10.2020 | Efistream: Ostolaskuautomaatio on jo arkipäivää – mihin ulkoistuskumppania tarvitaan?

Mitä lisäarvoa ostolaskuprosessien ulkoistaminen voi tuoda nykyisessä toimintaympäristössä, jossa rutiinitehtävät voidaan pitkälti ulkoistaa automatiikalle? Ulkoistuskumppanin roolissa korostuukin tänä päivänä erityisesti automaation ja prosessien kehitysosaaminen, asiakaspalvelu sekä skaalautuvuuden ja jatkuvuuden varmistaminen. Ulkoistamalla voidaan saavuttaa kehitysloikka, kun ostolaskuprosessiin erikoistunut kumppani hyödyntää tehokkaasti moderneja teknologioita ja parhaita käytäntöjä

Toimivalla ostolaskuprosessilla voidaan tuottaa hyvää palvelua ja hyötyjä koko organisaatiolle.
↑ Toimivalla ostolaskuprosessilla voidaan tuottaa hyvää palvelua ja hyötyjä koko organisaatiolle.

Katso taltiointi

Puhujat

Jesse Ahokas

Jesse Ahokas

Efima Oyj Process Consultant

Jesse Ahokas on kokenut taloushallinnon ammattilainen, joka on erikoistunut taloushallinnon prosesseihin ja järjestelmiin sekä niiden kehittämiseen. Jesse toimii Efimalla prosessikonsulttina, tukien Efiman asiakkaita näiden taloushallinnon kehityksessä. Jessellä on yli 10 vuoden kokemus taloushallinnon eri osa-alueilta, mm. talouden palvelukeskuksista, prosessikehityksestä, yrityksen maksuliikenteestä, projektinhallinnasta, tiimien vetämisestä sekä muutosjohtamisesta.