Skip to content
Teollisuus-hero-mobiili
Teollisuus-hero

Asiakas ykkösenä, teknologia tukena

Valmistavan teollisuuden yritykset ovat useiden muutosvoimien kohtaamispisteessä. Tuotantokeskeisistä prosesseista siirrytään koko asiakkaan elinkaaren huomioiviin palvelukeskeisiin liiketoimintamalleihin. Samalla vaaditaan yhä enemmän tuottavuuden kasvuun, kustannustehokkuuteen sekä vastuullisuuteen tähtääviä toimenpiteitä.

Moderni teknologia vastaa valmistavan teollisuuden yritysten liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin ja toimii kilpailukyvyn lähteenä.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Data ja pilvipalvelut tuotannon digisydämessä

Pitkälle optimoidut ja automatisoidut prosessit. Oikea-aikainen ja luottettava tieto päätöksenteon tukena. Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta. Lisäarvon tuottaminen loppuasiakkaalle. Näihin kaikkiin teollisuusyrityksen ytimessä sykkivä digisydän tuo ratkaisun.

valmistava-teollisuus

Tuottavuus

Tuottavuuden kasvu on yksi valmistavaa teollisuutta harjoittavien yritysten tärkeimmistä tavoitteista, jonka saavuttamiseen moderni teknologia tarjoaa erilaisia keinoja. Automaatio tuo mukanaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä, jotka puolestaan mahdollistavat paremman kilpailukyvyn globaaleilla markkinoilla. Lisäksi nykypäivän teknologia-alustat auttavat optimoimaan tuotannon prosesseja mm. datan hyödyntämisen ja parhaiden käytäntöjen kautta.

Tiedolla johtaminen

Valmistavan teollisuuden toiminta luo jatkuvasti valtavat määrät dataa, ja moderni teknologia tuo kaiken tämän tiedon päätöksenteon tueksi. Datan avulla tuotantoa voidaan suunnitella ja optimoida aiempaa tarkemmin ja tehokkaammin. Erilaisia muutoksia voidaan ennakoida paremmin, ja liiketoiminnan tärkeää tietoa voidaan jakaa entistä helpommin tärkeille kumppaneille, kuten laite- ja materiaalitoimittajille sekä alihankkijoille. Yhdelle alustalle kertyvä data auttaa kehittämään asiakas- ja tuotekohtaista kannattavuutta.

Vastuullisuus

Data ja teknologia tukevat toiminnan kehittämistä entistä vastuullisemmaksi, kun yhtenäinen liiketoiminta-alusta tuo eri prosesseissa syntyvän datan tarjolle. Toiminnan jäljitettävyys ulottuu aina raaka-ainetasolle asti, joka mahdollistaa kestävämpien ja ympäristöystävällisempien prosessien toteuttamisen. Vastuullisuuteen liittyy olennaisesti myös käytettävien ratkaisuiden tietoturva, joka moderneilla teknologia-alustoilla on varmistettu monin eri keinoin.

Lisäarvo asiakkaalle

Lopulta valmistavaa teollisuutta harjoittavien yritysten tavoitteena on tuottaa arvoa asiakkailleen. Data ja modernit pilviteknologiat, kuten Microsoft Dynamics 365, auttavat luomaan asiakkaille uudenlaista lisäarvoa ja palvelukeskeistä liiketoimintaa. Asiakkaille voidaan tarjota yhä personoidumpia tuotteita ja palveluita samalla, kun tuotannon tehokkuus ja asiakaskohtainen kannattavuus voidaan optimoida.

Konkretiaa, kiitos.

Microsoft Dynamics 365 SCM tarjoaa kattavat toiminnallisuudet tuotannon ja toimitusketjujen hallintaan. 

Päivität tunnin mittaisessa esittelyssä tietämyksesi Microsoft Dynamics 365 -liiketoiminta-alustasta ja erityisesti sen SCM-toiminnallisuuksista. Käymme kanssasi läpi tuotannon ja toimitusketjuhallinnan esimerkkitoteutuksia ja kuulet siitä, minkälaisia vaihtoehtoja on edetä kehityshankkeiden kanssa.

Tutustu Dynamics 365 SCM -järjestelmään

Autamme luomaan tarpeisiinne sopivan digisydämen

Oikean kumppanin sekä yrityksenne digisydämen muodostavien teknologioiden huolellinen valinta on ensiarvoisen tärkeää. Efiman ammattilaiset ovat tukenasi alusta loppuun saakka, jotta voit luottaa tehneesi oikean valinnan.

Pilvipohjaiset liiketoiminta-alustat  

Modernit, pilvipohjaiset liiketoiminta-alustat tehostavat tuotantoyrityksen arkea ja automatisoivat liiketoiminnan prosesseja.

Data, raportointi ja integraatiot  

Valmistan teollisuuden yrityksen liiketoimintakriittisen tiedon tulee olla ajan tasalla, liikkua saumattomasti eri järjestelmien välillä ja olla hyödynnettävissä päätöksenteon tukena.

Low-code -liiketoimintasovellukset  

Tarjoamme helppokäyttöisiä ja ketterästi kehitettäviä täsmäratkaisuja yrityksesi liiketoiminnan ja ihmisten arjen työskentelyn tehostamiseksi.

Tekoälyn mahdollisuudet  

Tekoälyn avulla voidaan sekä automatisoida entistäkin monimutkaisempia prosesseja että löytää jopa täysin uusia mahdollisuuksia arvon tuottamiseen.

Älykäs automaatio  

Kun tavallinen prosessiautomaatio ei riitä, löytyy älykkään automaation välineistä tarkoituksenmukainen ratkaisu yrityksesi tarpeisiin.

Kuparituotteita valmistavan Luvata Porin uusi toiminnanohjausratkaisu pohjautuu Microsoft Dynamics 365 -kokonaisratkaisuun.
↑ Kuparituotteita valmistavan Luvata Porin uusi toiminnanohjausratkaisu pohjautuu Microsoft Dynamics 365 -kokonaisratkaisuun.

Tiedote | Luvata luottaa Efimaan toiminnanohjausratkaisunsa uudistamisessa

Kuparituotteita valmistava Luvata Pori uudistaa toiminnanohjausratkaisunsa yhdessä Efiman kanssa. Toimitettava kokonaisuus on liiketoimintaprosessit läpileikkaava kokonaisratkaisu, ja hankkeen tavoitteena on tukea Luvatan liiketoimintalähtöisyyttä varmistamalla, että ratkaisu kehittyy ketterästi myös strategian muuttuessa. Projektin aikana luodaan kestävä perusta toiminnan kehittämiselle sekä selkeytetään ja nykyaikaistetaan IT-järjestelmäarkkitehtuuria, jossa prosessit ovat olleet aikaa vieviä ja manuaalisia, eivätkä enää tue liiketoimintaa.

Lue tiedote

Lumonin toimitusjohtaja Jussi Kinnunen on tyytyväinen kumppanuuteen Efiman kanssa
↑ Lumonin toimitusjohtaja Jussi Kinnunen on tyytyväinen kumppanuuteen Efiman kanssa

Case Lumon | Euroopan mittavin Dynamics 365 -toteutus tukee kansainvälistä kasvua

Parvekelaseistaan tunnettu Lumon valitsi Efiman kumppanikseen korvaamaan vanhentuneen toiminnanohjausjärjestelmänsä. Nyt Lumonin toiminnan ytimessä sykkii moderni ja pilvipohjainen digisydän. Yhtenäisen ja saumattoman kokonaisuuden perustana toimivat Microsoft Dynamics 365 sekä Efima Layer -laajennuskokonaisuus, joka on kehitetty täydentämään D365:n vakiotoiminnallisuuksia.

Lue asiakastarina

Jutellaanko lisää?

Ota yhteyttä alla olevaan yhteyshenkilöömme, joka tuntee parhaiten aihealueeseen liittyvät seikat. Voit myös jättää viestin tai yhteydenottopyynnön lomakkeella.

Kai Lyytinen

Kai Lyytinen

Business Director, Microsoft
kai.lyytinen@efima.com
+358 40 830 1217