Skip to content
terveydenhuolto-web-mobiili
terveydenhuolto-web

Digitaaliset työkalut tukevat terveydenhuollon ammattilaisia heidän tärkeimmässä tehtävässään

Terveydenhuollon ammattilaisten tulee voida keskittyä olennaiseen – asiakkaidensa palvelemiseen. Jotta tämä on mahdollista, tulee työn taustalla toimivien digitaalisten työkalujen ja prosessien olla kunnossa sekä pitkälle automatisoituja. 

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Kun kaikki muu toimii, asiakas kiittää

Arjen työtä tukevat digitaaliset ratkaisut, tehokkaat ja toimintavarmat ydinjärjestelmät sekä ammattitaidolla tuotettu taloushallinto takaavat sen, että terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa asiakkaitaan palvellen.

Female doctor using app on a tablet computer

Työntekijäkokemus

Toimivat, digitaaliset työkalut säästävät terveydenhuollon ammattilaisten aikaa ja antavat heille mahdollisuuden keskittyä asiakkaidensa palvelemiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksi esimerkki terveydenhuollon digitalisaatiosta on asiakkaamme Coronarian kanssa toteutettu Microsoft Power Apps -pohjainen Asiantuntijan työpöytä, jonka avulla Coronarin asiantuntijat voivat hallinnoida omia työvuorojaan eri asiakkuuksista ja kirjata työsuoritteita kätevästi yhdessä paikassa.

Toimitusketju ja toiminnanohjaus

Terveydenhuoltoalan yrityksen toimintavarmuuden taustalla sykkii vakaa ja vahva digisydän. Sen muodostavat liiketoiminnan ydinjärjestelmät ja niiden ympärille rakennetut integraatiot sekä työntekijöiden arkea helpottavat digitaaliset täsmäratkaisut.

Moderni ja pilvipohjainen Microsoft Dynamics 365 on oiva valinta terveyshuoltoyrityksen digisydämen perustaksi, sillä se kokoaa yhteen kaikki liiketoiminnan elintärkeät tieto-, raha- ja resurssivirrat ja tehostaa toimintaa aina toimitusketjusta taloushallintoon saakka.

Data ja automaatio

Data on tärkeä osa terveydenhuoltoyritysten toimintaa, sillä sen pohjalta voidaan tuottaa tietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Yhtenäinen data-alusta, kuten Microsoft Fabric, kokoaa tiedon hallinnan ja käsittelyn näppärästi yhteen paikkaan.

Älykkään automaation ratkaisulla voidaan tehostaa useita prosesseja läpi organisaation. Esimerkiksi asiakkaallemme Mehiläiselle tuotettu Inventaario App digitalisoi ja automatisoi vuosittaisen inventaarioprosessien useita eri vaiheita.

Taloushallinto

Sujuva taloushallinto toimii terveydenhuoltoalan yritysten ydinliiketoiminnan tukena. Nykyaikaiset taloushallinnon ohjelmistot tehostavat ja automatisoivat taloushallintoon liittyviä prosesseja ja vapauttavat henkilöstön aikaa rutiineilta enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin, kuten liiketoiminnan lukujen analysointiin sekä tiedon tuottamiseen päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon palvelut tarjovat mahdollisuuden siirtää ulkoisen laskennan osa-alueita kumppanille, jolle taloushallinnon syväosaaminen ja kehittäminen ovat ydinosaamista.

Fimlabilla nähdään tärkeäksi, että taloushallintopalvelut ja -järjestelmät on hankittu yhdestä osoitteesta.
↑ Fimlabilla nähdään tärkeäksi, että taloushallintopalvelut ja -järjestelmät on hankittu yhdestä osoitteesta.

Case Fimlab | Tarkkaan mietityt taloushallintoprosessit vakuuttivat Suomen suurimman terveydenhuollon laboratorioyrityksen

Lähes 70 % lääkärien antamista diagnooseista perustuu laboratoriotutkimusten tuloksiin. Tätä tarvetta palvelee Suomen suurin terveydenhuollon laboratorioyritys Fimlab, jonka taloushallinnon palvelu- ja järjestelmäkumppanina Efimalla on ollut kunnia toimia jo vuoden ajan. 

"Palvelukäynnistys oli erittäin hienosti läpiviety – meillä oli tiukka aikataulu ja kaikki hoitui silti ajallaan. Kilpailutusvaiheessa meidät vakuuttaneet parhaat käytännöt ja kokemus niin projektinhallinnasta, dokumentaatiosta kuin asiakasyhteistyöstäkin muuttuivat sanoista teoiksi – ja se oli meille suuri helpotus”, Fimlabin talousjohtaja Teija Vehmas muistelee yhteistyön käynnistymistä.

Case Fimlab

Efiman asiantuntijat tekivät Coronariaan vaikutuksen jo kilpailutusvaiheessa, ja ensivaikutelma on säilynyt läpi yhteistyön.
↑ Efiman asiantuntijat tekivät Coronariaan vaikutuksen jo kilpailutusvaiheessa, ja ensivaikutelma on säilynyt läpi yhteistyön.

Case Coronaria | Sujuvuutta lääkärien työpäiviin Microsoft Power Appsilla

Suomen suurimpiin terveydenhuollon palveluita tarjoaviin yrityksiin lukeutuva Coronaria haluaa tarjota terveydenhuollon ammattilaisilleen alan parhaimmat työkalut. Yhdessä Efiman kanssa rakentui Power Apps -pohjainen sovellus, jolla terveydenhuollon ammattilaiset voivat hallinnoida omia työvuorojaan eri asiakkuuksista ja kirjata työsuoritteita yhdessä paikassa.

Case Coronaria

Mehiläisen inventointiprosessi sujuu nykyään näppärästi Efiman kanssa toteutetun Power Apps -ratkaisun avulla.
↑ Mehiläisen inventointiprosessi sujuu nykyään näppärästi Efiman kanssa toteutetun Power Apps -ratkaisun avulla.

Case Mehiläinen | Automaatiota inventointiprosessiin Microsoft Power Appsilla

Aiemmin Mehiläisen inventointiprosessi oli yli 500 hengen mittava, manuaalinen Excel-harjoitus. Ongelmaan etsittiin sopivaa ratkaisua, ja lopulta valinta osui Efiman kanssa toteutettavaan low-code-sovellukseen. Yhteistyön tuloksena syntynyt Power Apps -sovellus, Inventaario App, digitalisoi Mehiläisen inventointiprosessin ja automatisoi sen monia vaiheita.

Case Mehiläinen

Osaavan kumppanin löytäminen on ollut ensisijaisen tärkeää ohjelmistorobotiikan onnistuneessa käyttöönotossa ja käytön laajentamisessa Diakonissalaitoksella.
↑ Osaavan kumppanin löytäminen on ollut ensisijaisen tärkeää ohjelmistorobotiikan onnistuneessa käyttöönotossa ja käytön laajentamisessa Diakonissalaitoksella.

Case Diakonissalaitos | Ohjelmistorobotiikka oli satsaus työn mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen

Diakonissalaitos on tarttunut rohkeasti ohjelmistorobotiikan (RPA) mahdollisuuksiin ja vapauttanut henkilöstönsä aikaa hallinnollisilta rutiiniprosesseilta merkityksellisempään työhön. Efiman ohjelmistorobotti automatisoi Diakonissalaitoksella sekä taloushallinnon että henkilöstöhallinnon rutiiniprosesseja.

Case Diakonissalaitos

Jutellaanko lisää?

Ota yhteyttä alla olevaan yhteyshenkilöömme, joka tuntee parhaiten aihealueeseen liittyvät seikat. Voit myös jättää viestin tai yhteydenottopyynnön lomakkeella.

Kai Lyytinen

Kai Lyytinen

Business Director, Microsoft
kai.lyytinen@efima.com
+358 40 830 1217