Skip to content
Koneoppiminen ja tekoäly
Koneoppiminen ja tekoäly

Kiidä tekoälyn aikakaudelle

Tekoäly päihittää ihmisen jo monessa tehtävässä – ja siksi siihen liittyy valtavasti potentiaalia. Koneoppimisen hyödyntäminen ihmisten tarpeiden ja tunteiden tunnistamisessa sekä oman palvelun tai tuotteen käytettävyyden parantamisessa auttaa yritystäsi luomaan merkittävää lisäarvoa asiakkaillesi.

Älyä prosesseihin?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja selvitetään yhdessä, miten tekoäly voi palvella yritystäsi parhaiten.

Ota yhteyttä

Palveluässä haluaa olla ajan hermolla älykkään automaation teknologioissa, palvelukeskuksen vetäjä Aki Okkonen kertoo.
↑ Palveluässä haluaa olla ajan hermolla älykkään automaation teknologioissa, palvelukeskuksen vetäjä Aki Okkonen kertoo.

Case SOK | Efima tekstiÄly vauhdittaa tuhansien palvelupyyntöjen käsittelyä SOK:n palvelukeskuksessa

SOK:n palvelukeskus, Palveluässä, vastaa talous- ja palkkahallinnon palveluiden tuottamisesta lähes koko S-ryhmälle. Se käsittelee kuukausittain 50–60 tuhatta palvelupyyntöä, jotka on ennen käsittelyä lajiteltava oikeisiin palvelujonoihin.

Lajittelu oli aiemmin aikaa vievää ja manuaalista työtä, mutta tänä päivänä prosessi hoituu älykkäämmin ja automaattisemmin Efiman tekoälyratkaisun avulla.

Case SOK

Tekoälyn avulla parannetaan nykyisiä prosesseja ja löydetään uusia mahdollisuuksia

Löydä ratkaisuja ja uusia mahdollisuuksia

Tekoälyllä voidaan etsiä ratkaisuja liiketoimintasi ydinhaasteisiin tai löytää uusia mahdollisuuksia. Datan jalostaminen tiedoksi edistyksellisin keinoin mahdollistaa nykyisten prosessien rikastamisen ja nopeuttamisen. Autamme sinua eteenpäin tekoälyn mahdollisuuksien kartoittamisessa ja ratkaisujen käyttöönotossa juuri sinun liiketoiminta-alueellasi.

Efima tekstiÄly tulkitsee kirjoitettu tekstiä asiakapalvelutehtävässä
↑ Efima tekstiÄly osaa esimerkiksi ehdottaa vastauksia tunnistamiensa aiheiden pohjalta

Efima tekstiÄly on yrityksesi tekstidatan paras kaveri

Efima tekstiÄly on suomenkielistä tekstiä ymmärtävä ratkaisu, jonka avulla voidaan suorittaa erilaisia tehtäviä. Efima tekstiÄly mahdollistaa useiden erilaisten prosessien älyllistämisen:

 • Samanlaisten tekstien löytäminen suuresta aineistosta
 • Oikean osaajan tunnistaminen tekstissä esiintyvän ongelman perusteella
 • Tekstin lajitteleminen oikealle henkilölle tai taholle
 • Erilaisten teksteissä esiintyvien trendien hakeminen valitulta ajanjaksolta
 • Tekstin tunnesävyn analysoiminen

Efima tekstiÄlyn taustalla oleva tekoäly koulutetaan asiakaskohtaisesti, ja sen suorituskyky on suoraan verrannollinen asiakkaan datan määrään ja laatuun.

Tekoäly liiketoimintojesi tukena

Tekoälyä voidaan hyödyntää useissa tehtävissä läpi organisaation. Keräsimme alle muutamia esimerkkejä tekoälystä erilaisissa tilanteissa ja liiketoiminnoissa.

julie-tiina-uratarina-vaaka

Taloushallinto

 • Poikkeavien asiakirjojen tai laskujen tunnistaminen
 • Ostolaskujen tiliöinnin tai hyväksyntäkierron ennustaminen
 • Ostolaskujen automaattinen käsittely
 • Ostolaskujen määrän ennustaminen
 • Taloushallintoon liittyvien dokumenttien ryhmittely

Asiakaspalvelu

 • Yksilöityjen asiakaskokemusten tuottaminen
 • Asiakaspalveluprosessien nopeuttaminen ja automatisointi
 • Asiakkaan tarpeiden ennustaminen
 • Asiakastyytyväisyyden ennustaminen
 • Asiakasratkaisujen ennakointi

Vähittäiskauppa

 • Laadunvarmistus kuva- ja videodatalla
 • Verkkokaupan älyllistäminen
 • Yksilöityjen asiakaskokemusten tuottaminen
 • Toimitusaikojen ennustaminen
 • Asiakastyytyväisyyden seuranta mm. tuote- tai kampanjatasolla

Varastonhallinta

 • Logististen prosessien keston ennustaminen
 • Virhetilanteiden ennustaminen
 • Prosessien pullonkaulujoen tunnistaminen ja poistaminen
 • Resurssien käyttöasteen mallintaminen ja seuranta
 • Varaston layoutin optimointi

Ennakoiva analytiikka

 • Aikasarjojen ennustaminen
 • Tapahtumien tai trendien ennustaminen
 • Dataohjautuvuus liiketoiminnassa
 • Osuvien valintojen optimointi
 • Vaihtoehtoisten skenaarioiden simulointi

Kunnossapito

 • Huoltotarpeen ennustaminen
 • Poikkeamien havaitseminen
 • Viallisten komponenttien tunnistaminen
 • Käyttöasteen ennustaminen
 • Huoltopyyntöjen käsittelyn automatisointi

Webinaaritallenne |
Kuinka tekoäly ravistelee asiakaspalvelun perinteitä?

Älykkään automaation ratkaisut, jotka yhdistävät ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä, nopeuttavat ja sujuvoittavat monia liiketoimintaprosesseja. Myös asiakaspalveluprosesseja on tänä päivänä mahdollista automatisoida monin eri keinoin. Manuaalisten asiakaspalvelutehtävien automatisoinnin myötä asiakkaita voidaan palvella entistä nopeammin ja tarkemmin – sekä asiakkaat että asiakaspalvelijat kiittävät!

Lataa tästä myös aiheeseen liittyvä, tiivis pdf-opas

Ota loikka älykkäämpään liiketoimintaan tekoälyä hyödyntämällä

Tekoälyllä voidaan ratkaista liiketoiminnan ongelmia, löytää uusia mahdollisuuksia sekä tuoda älyä osaksi yrityksesi prosesseja tavoin, jotka eivät ole aiemmin olleet mahdollisia.

Markus

Ole askeleen edellä

Yksilöityjä asiakaskokemuksia varten on tunnistettava asiakkaan tarpeet mahdollisimman tarkasti. Tekoäly pystyy oppimaan datasta monimutkaisia riippuvuuksia datan eri muuttujien välillä, mikä tarkentaa esimerkiksi asiakkaan tarpeiden tai prosessin seuraavan vaiheen ennustamista. Tekoälyn avulla olet aina askeleen edellä erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa.

Valjasta tieto käyttöösi

Organisaatioissa on lukuisia prosesseja, joissa olemassa olevaa dataa ei juuri hyödynnetä. Esimerkiksi asiakaspalvelussa harvoin hyödynnetään aikaisempaa aineistoa sopivien ratkaisujen löytämiseen nopeasti. Tekoäly voidaan tuoda ihmisen päätöksenteon tueksi tai kytkeä prosessiin päättelemään itse sen seuraavat vaiheet.

Älyllistä liiketoimintasi

Tekoäly päihittää jo lääkärin tietyissä radiologisissa tehtävissä, esimerkiksi keuhkokuumeen tunnistamisessa. Samanlaista tarkkuutta voi tavoitella siis missä tahansa toimialalla, kun datan määrä ja laatu ovat kunnossa. Tekoälyä voi konsultoida milloin ja missä vain, eikä sen vastausta tarvitse odotella.

Efima tekstiÄly

Luonnollista kieltä ja numerodataa ymmärtävä tekoälypalvelu.

Efima tekstiÄly

Tutustu AI Kickstarttiin

AI Kickstartin avulla pääset kiinni tekoälyn hyötyihin nopeasti.

AI Kickstart

Olemme liiketoimintasi älyllistämisen tukena alusta loppuun saakka

Efiman tekoälytiimi on käytössäsi aina älyllistettävien prosessien tunnistamisesta, koneoppimisen mallien rakentamiseen, kouluttamiseen ja käyttöönottoon. Varmistamme samalla, että siirrämme osaamistamme yrityksesi henkilöstölle ja tuomme aktiivisesti esiin ehdotuksia uusista älyllistämisen mahdollisuuksista.

Tero-uratarina-vaaka

Autamme tekoälyn kartoituksissa

Olit sitten tekoälyn aktiivinen soveltaja tai vasta kyytiin hypännyt tunnustelija, autamme sinua kartoittamaan tekoälylle sopivia kohteita. Arvioimme yhdessä ratkaisun toteutettavuutta ja kannattavuutta systemaattisen viitekehyksen kautta.

Löydämme yhdessä ratkaisut

Autamme sinua oman organisaatiosi tai tiimisi tekoälymaturiteetin ja -valmiuden arvioimisessa sekä tarjoamme aiheeseen liittyvää koulutusta. Voit lähestyä tekoälytiimiämme myös tietyn liiketoiminnallisen haasteen kanssa, johon pyrimme yhdessä löytämään ratkaisuja koneoppimisen teknologioiden kautta.

 

Tuomme älyä prosesseihisi

Olemme erikoistuneet suomenkielisen tekstin prosessointiin ja tarjoamme konsultointia luonnollisen kielen ymmärtämiseen kehittämämme Efima tekstiÄlyn kautta. Lisäksi tarjoamme nykyisten ohjelmistorobotiikan toteutusten älyllistämispalveluja.

Kysy asiantuntijalta

Ota yhteyttä alla olevaan yhteyshenkilöömme, joka tuntee parhaiten aihealueeseen liittyvät seikat. Voit myös jättää viestin tai yhteydenottopyynnön lomakkeella.

Teija Puurunen, Efima Oyj

Teija Puurunen

Business Director, IA & RPA
teija.puurunen@efima.com
+358 40 845 0830