Skip to content

Tutkimusraportti | Digitalisaatio nyt

Digitalisaatio suomalaisissa yrityksissä

Digitalisaatio on ollut kuuma puheenaihe jo hyvinkin pitkään. Viimeisen 15–20 vuoden aikana olemme ottaneet suuria kehitysloikkia varsinkin taloushallinnossa: ensin pääsimme eroon paperista, minkä jälkeen olemme siirtyneet kohti entistä digitaalisempaa ja älykkäämpää taloushallintoa. Päätimme ottaa selvää siitä, kuinka pitkällä suomalaiset yritykset kokevat digitalisaation hyödyntämisessä olevansa.

Toteutimme elo-syyskuussa 2018 yhdessä Taloustutkimuksen kanssa selvityksen, jossa pureuduimme digitalisaatioon suomalaisissa yrityksissä. Selvitystä varten Taloustutkimus haastatteli 150 taloushallinnon ja tietohallinnon johtoon kuuluvaa päättäjää suurissa ja keskisuurissa yrityksissä. Halusimme selvittää heidän valmiuksiaan viedä eteenpäin käynnissä olevaa digimurrosta sekä sitä, missä vaiheessa yritykset katsovat digitalisaation polulla olevansa.

Raportin sivuilla käsittelemme tarkemmin kolmea talous- ja IT-päättäjiltä kysyttyä kysymystä digitalisaatiosta. Toteutimme vastaavan kyselyn myös vuonna 2015, ja vertailemme tuoreen tutkimuksen tuloksia kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen. Näin pyrimme tarjoamaan kattavan käsityksen siitä, kuinka digitalisaatio suomalaisissa yrityksissä etenee ja minkälaisia haasteita talous- ja tietohallintopäättäjät asiassa näkevät


Lataa pdf-raportti