Skip to content

Tietosuojaseloste

Verkkosivujen käyttäjät, markkinointi- ja yritysviestintä sekä yhteistyökumppanit
Päivitetty 1.2.2022

Tästä tietosuojaselosteessa kuvataan Efima Oyj:n (”Efima”) verkkosivuston käytön yhteydessä sekä markkinointi- ja yritysviestinnässä käsiteltävien henkilötietojen käsittely ja käsittelyn periaatteet. Lisäksi käsittelemme yhteistyökumppaniemme kuten alihankkijoidemme yhteyshenkilöiden tietoja, sekä asiakkaidemme tai potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöiden tietoja.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa rekisteröidylle tietoa muun muassa siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoituksiin niitä käsitellään. Selosteessa kuvataan myös Efiman toiminnassaan yleisesti noudattamat tietosuojaperiaatteet sekä kerrotaan, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on henkilötietojensa käsittelyyn liittyen.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteys

Efima Oyj, y-tunnus: 2250123-6

Mannerheimintie 3B, 5 krs, 00100 Helsinki
Vaihde p. +358 10 470 5450

privacy@efima.com

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn perusteet sekä käyttötarkoitukset

Efima käsittelee henkilötietoja markkinoinnissaan tai kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla. 

Markkinointitarkoituksiin keräämme asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden tiedot suoraan heiltä itseltään, esimerkiksi verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden kautta tai tapahtumiin ilmoittautuessa. Markkinointi- ja yritysviestinnän osalta saatamme kerätä henkilötietoja myös muualta julkisista tietolähteistä, kuten kyseisen yrityksen verkkosivuilta, tai julkisista tietopalveluista, kuten LinkedInistä. Kohdistamme tällöin markkinointi- tai yritysviestintää vain perustuen henkilön asemaan tai tehtäviin hänen edustamassaan yrityksessä, emmekä hänelle henkilökohtaisesti.

Yhteistyökumppaneidemme yhteyshenkilöiden tiedot keräämme pääosin suoraan kyseiseltä henkilöltä, tai tarvittaessa tietoja voidaan vastaanottaa myös organisaatiolta, jota henkilö edustaa.

 

Tarkoitus Henkilötietoryhmät Käsittelyperuste
Markkinointi, kuten uutiskirjeiden lähettäminen, tai muu markkinointi- tai yritysviestintä, asiakassuhteiden hoitaminen tai esimerkiksi liiketoiminnan muutoksista, kehityksestä tai muista ajankohtaisista asioista tiedottaminen, tuotteistamme viestiminen, sekä markkinoinnin kohdentaminen. Yksilöintitiedot, yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, sekä organisaation nimi ja titteli tai työtehtävä. Suostumus tai oikeutettu etu. Käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai potentiaalisille asiakkaille suoritettavaan markkinointiin.
Verkkosivuston hallinnoiminen ja viestien välittäminen viestintäverkoissa. Tietoja käsitellään esimerkiksi kun kerätään verkkotunnistetietoja, jotta voidaan tarjota verkkosivusto vierailijalle sekä varmistaa verkkosivuston toimivuus. Verkkotunnistetiedot (mukaan lukien IP-osoite ja evästetiedot) Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista Efiman oikeutetut etujen toteuttamiseksi, käyttäjän pyytämän palvelun (verkkosivuston toiminta) suorittamiseen perustuen (vain toiminnalliset evästeet).
Verkkosivuston käytön mittaaminen ja kehittäminen esimerkiksi tilastollisten tai analyyttisten evästeiden avulla. Verkkotunnistetiedot (mukaan lukien IP-osoite ja evästetiedot) Suostumus. Käsittely perustuu verkkosivuston vierailun yhteydessä saatuun suostumukseen.
Alihankinta- ja yhteistyökumppanuuksiin liittyvien sopimus- tai muiden velvoitteiden täyttäminen. Yksilöintitiedot, yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, sekä organisaation nimi ja titteli tai työtehtävä. Oikeutettu etu. Sopimus- tai muiden yhteistyövelvoitteiden täytäntöönpano.

 

3. Käsittelyn turvallisuus ja suojauksen periaatteet

Efima on toimeenpannut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimet henkilötietojen käsittelyn laillisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Efiman verkkosivuston ylläpitoon sekä markkinointi- ja yritysviestintään käyttämät järjestelmät ovat selainpohjaisia ja niissä on asianmukaiset tekniset suojausmekanismit ja -menetelmät sekä tarveperusteisesti rajattu pääsynhallinta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilöstöä ohjeistetaan ja koulutetaan henkilötietojen käsittelyssä Efiman tietosuojapolitiikan mukaisesti. Efima varmistaa riittävillä sopimuksilla, että henkilötietojen käsittelijät noudattavat tämän tietosuojaselosteen mukaisia käsittelyperiaatteita.

4. Henkilötietoja käsittelevät vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Käytämme sivustomme toiminnan, palveluidemme ja tietojenkäsittelymme yhteydessä alihankkijoita ja palveluntarjoajia ja konsultteja, jotka voivat toimia henkilötietojen käsittelijöinä rajatusti ja vain siltä osin, kuin se on tarpeellista palveluiden toteuttamiseksi. Tietoja luovutetaan myös rajatusti ja välttämättömiltä osin esimerkiksi tapahtumien järjestämisen yhteydessä Efiman kumppaneille. Efima arvioi etukäteen ja varmistaa riittävän tietosuojan tason tilanteissa, joissa tietoa saatetaan käsitellä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevissa maissa. Efima varmistaa riittävän tietosuojan tason EU:n komission mallisopimuksilla sekä tarvittaessa lisäsuojatoimenpiteillä ja -velvoitteilla, mikäli kohdemaa ei täytä EU:n komission arvion mukaan riittävää tietosuojan tasoa.

Efima ei myy tai muutoin luovuta käsittelemiään henkilötietoja kolmansille osapuolille näiden markkinointitarkoituksiin.

5. Säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittujen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi, tai pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä. Säilytys- ja poistoajat voivat siten vaihdella käsittelyperusteen ja -tarkoituksen mukaan.

Markkinointi- ja yritysviestintää kohdistettaessa säilytämme tietoja niin kauan, kuin se on oikeutettua asiakassuhteen hoitamiseksi ja siihen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, niitä säilytetään lähtökohtaisesti 5 vuoden ajan, mutta tiedot poistetaan kuitenkin ennen tätä aina pyydettäessä. Suoramarkkinoinnin kieltoa koskeva tieto jää rekisteriin, ellei rekisteröity pyydä myös sen poistamista.

6. Evästeet

Efiman verkkopalveluissa käytetään evästeitä (laitteeseen tallennettuja pieniä tekstitiedostoja) palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Käytämme evästeitä myös sisällön yksilöimiseen ja mainonnan kohdistamiseen. Osa evästeistä on ainoastaan istuntokohtaisia, jotka poistuvat automaattisesti sulkiessasi selaimesi, kun taas osa evästeistä on pidempiaikaisesti säilyviä (esim. tallentamasi verkkolomakkeiden täyttöön käytetyt tietoevästeet).

Evästeiden käyttöä voit säädellä esimerkiksi selaimien hallintotoiminnoista. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa. Tietyt palveluiden ominaisuudet määräytyvät evästeiden mukaan, joten evästeiden estäminen ja poistaminen (selain ja muut valinnat) saattavat heikentää efima.com-sivuston toiminnallisuutta ja käyttökokemusta.

Alla on kuvattuna tarkemmin, miten hyödynnämme evästeitä verkkosivustollamme.

 1. Välttämättömät evästeet
  Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.

 2. Toiminnalliset evästeet
  Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston ulkoasua tai toimintoja muuttavan tiedon tallentamisen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi valitsemasi kieli tai alue.

 3. Tilastolliset evästeet
  Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa keräämällä ja raportoimalla tietoja.

 4. Markkinointi
  Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.

 5. Verkkosivulla olevat linkitykset kolmannen osapuolen palveluihin
  Sivustollamme on ulkopuolisiin, kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin tai sivustoille johtavia linkkejä. Tällaisia linkkejä ovat esim. Twitterin ja Facebookin jakopainikkeet, joita klikkaamalla siirryt tyypillisesti kyseisen palveluntarjoajan palveluun tai sivustolle, ja joiden kautta palveluntarjoajat itse saattavat asettaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, pikseleitä tai muita vastaavia. Näiden kolmansien osapuolten palveluiden ja sivustojen yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn soveltuvat kyseisten tahojen omat tietojenkäsittelyperiaatteet, eikä Efima voi vaikuttaa niihin. Kehotamme sinua tutustumaan kyseisten kolmansien tahojen tietojenkäsittelyperiaatteisiin ennen kuin klikkaat sivustolla olevia kolmansien osapuolten linkkejä.

Tarkempi listaus sivustolla käytettävistä evästeistä on kuvattu erikseen verkkosivuston evästeilmoituksessa.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Lainsäädäntö takaa rekisteröidylle erilaisia alla kuvattuja oikeuksia, joita Efima on sitoutunut toteuttamaan. Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi lähettää osoitteeseen privacy@efima.com. Tarvittaessa Efima voi pyytää lisätietoja varmistaakseen rekisteröidyn henkilöllisyyden. Joidenkin oikeuksien käyttäminen voi edellyttää tiettyjen lisäehtojen täyttymistä.

 • Oikeus tarkastaa tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot.

 • Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää rekisterinpitäjän hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja.

 • Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus saada rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaisen erityisen tilanteensa perusteella vastustaa tietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, eikä rekisterinpitäjällä ole esittää rekisteröidyn perusteluja painavampia perusteita käsittelyn jatkamiseksi.

 • Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi olla tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjältä rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterin¬pitäjälle. Tämä koskee automaattista henkilötietojen käsittelyä silloin, kun tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

 • Oikeus peruuttaa suostumus: Jos rekisteröity on antanut rekisterinpitäjälle suostumuksensa tietojen käsittelyyn esimerkiksi suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi, voi rekisteröity perua suostumuksensa koska tahansa.

 • Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, Efiman henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät täältä.

Efiman rekrytoinnin tietosuojaseloste

Sovellamme rekrytointiin erillistä rekrytoinnin tietosuojaselostetta, johon voit tutustua tästä.

 

Efiman järjestämät App in a Day -koulutustilaisuudet

Yhdessä Microsoftin kanssa järjestettäviin App in a Day -tapahtumiin sovellamme erillistä tietosuojaselostetta, johon voit tutustua tästä.