Skip to content

Tutkimusraportti | Koulutustutkimus 2019

Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on puutteita, joita ei pakkotoimenpiteillä tai pelkällä rahallakaan korjata, Efiman kokemukset ja tuore kyselyraportti antavat ymmärtää.

Taloustutkimus perehtyi Efiman toimeksiannosta siihen, miten yliopistot ja ammattikorkeakoulut (AMK) valmistavat nuoria taloushallinnon ja IT:n asiantuntija-ammatteihin. Selvitykseen osallistui vaikuttajia taloushallinnon, IT:n ja koulutuksen aloilta. Selvityksen tavoitteena oli avata, mitkä ovat suurimmat kehityskohteet taloushallinnon ja it:n koulutuksen ja toisaalta yritysten tarpeiden välillä. Taloustutkimus toteutti selvityksen 6-9.5. fasilitoituna työpajana ja nettikeskusteluna noin 20 henkilölle.

Tutkimuksen tarkoituksena oli

  • hahmottaa, millaisia käsityksiä IT- ja taloushallintoalan työnantajilla on sen
    suhteen miten työelämä ja sen vaatimukset ovat alalla muuttuneet ja tulevat
    lähitulevaisuudessa muuttumaan.

  • kuulla, millaisia käsityksiä koulutuspuolen toimijoilla on siitä, kuinka oppilaitokset
    voivat vastata työelämän haasteisiin.

Lataa pdf-raportti