Skip to content

Toimittajahallinta (SRM) App

Toimittajarekisteri ja toimittajahallinta haltuun helppokäyttöisellä Power Apps -pohjaisella työkalulla, tietopalveluita hyödyntäen.

Oma App juuri teille?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja selvitetään yhdessä, voisiko Power Apps -sovellus olla juuri oikea ratkaisu yrityksellesi.

Ota yhteyttä

SRM App lyhyesti

Asiakas

Johtava logistiikkapalveluiden toimittaja

Prosessi

Toimittajahallinta, toimittajarekisterin hallinta, uusien toimittajien avaaminen, toimittajatietojen muutokset

Kohdejärjestelmä

SAP
Järjestelmäriippumaton

Kenelle tämä sopii?

Minkä tahansa organisaation taloushallintoon ja hankintaan, esimerkiksi tuotannon, logistiikan ja kaupan aloilla. 

Sujuvaa toimittajatietojen hallintaa SRM Appin avulla.

Asiakkaamme etsi ratkaisua toimittajasuhteiden hallintaan ja helpompaa tapaa hoitaa aikaavievää ja monimutkaista toimittajatietojen hallintaprosessia. Prosessi pohjautui niin ERP-järjestelmän käyttöön kuin erilaisiin manuaalisiin Excel-tiedostoihin ja sähköpostiviestintään. Myös toimittajatietojen laatuun kaivattiin parannusta ja automaatiota, sillä pakotelistojen tarkistukset sekä manuaalinen pankkitilien käsittely veivät ylimääräistä aikaa. Käyttäjäystävällinen ja laadukkaan tiedon varmistava SRM App tarjosi tähän vastauksen.

Toimittajarekisteri (SRM) App - EDITOITU
↑ SRM App takaa ajantasaiset toimittajatiedot sekä automatisoidumman tavan hallita tietoja.

Useita tietolähteitä, yksi työkalu.

SRM Appin myötä uusien toimittajien tietojen syöttäminen ja toimittajatietojen ajantasaisuuden varmistaminen yrityspalvelun avulla automatisoituu. Esimerkiksi yrityksen nimi, y-tunnus, ennakkoperintärekisterin (EPR) voimassaoloaika sekä riskiluokitus saadaan SRM Appin avulla automaattisesti tietopalvelusta.

Uusien toimittajien luomisen ja muutostenhallinnan prosessit hoituvat sovelluksessa yhtenäisesti ja säännösten mukaisesti. Sovellukseen toteutetun prosessin eri vaiheissa toimittajatietoihin on mahdollista liittää muun muassa dokumentteja, toimenpiteitä ja muistiinpanoja.
Ajantasainen toimittajatieto on saatavilla helposti ja prosessin hallinta tehostuu.

Miksi SRM App?

Automaation lisääntyminen

Aikaa säästyy, kun yritystiedot voi hakea tietopalvelusta ja ylläpitää sovelluksessa.

Käyttäjäystävällinen sovellus

SRM App ohjaa käyttäjiä, varmistaen onnistumisen mukavasti. Tietopalveluiden hyödyntäminen vähentää manuaalityötä ja virheitä.

Tiedon laadukkuus

Yritys- ja toimittajatiedot pysyvät ajantasalla, kun muutokset tuodaan suoraan järjestelmään tietopalvelun päivitysten avulla automaattisesti.

Avoimet rajapinnat

Laadukkaat toimittajatiedot on helppoa jakaa niitä käyttäviin järjestelmiin REST-rajapintoja käyttäen.

Kysy asiantuntijalta

Ota yhteyttä alla olevaan yhteyshenkilöömme, joka tuntee parhaiten aihealueeseen liittyvät seikat. Voit myös jättää viestin tai yhteydenottopyynnön lomakkeella.

Janne-Hirva-vari

Janne Hirva

Senior Business Manager
janne.hirva@efima.com
+358 40 044 4386