Skip to content

26.03.2024 | Efiman toimittama ERP-ratkaisu muuntautuu energiatoimialan tulevaisuuden tarpeisiin

Helen-tiedote Helen on asiakasmäärältään Suomen toiseksi suurin energiayhtiö.
↑ Helen on asiakasmäärältään Suomen toiseksi suurin energiayhtiö.
26.03.2024 | Efima ja Helen sopivat viime kesänä laajan Microsoft Dynamics 365 ERP-ratkaisun ja siihen liittyvien jatkuvien palveluiden toimittamisesta. Ratkaisu kattaa projektitoimintaan, kunnossapitoon, hankintaan, varastohallintaan, logistiikkaan ja taloushallintoon liittyvät prosessit. Osana kokonaisuutta toteutetaan myös toimittajanhallinnan ja taloushallinnon sovelluksia Power Platform -teknologialla.

Helen on asiakasmäärältään Suomen toiseksi suurin energiayhtiö. Lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi Helen tarjoaa ratkaisuja alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan sekä sähköiseen liikenteeseen. Helenin tavoitteena on saavuttaa energiantuotannossa sataprosenttinen hiilineutraalisuus 2030. 

Koko energiatoimiala on murroksessa ja nyt tehtävällä järjestelmäuudistuksella haetaan kyvykkyyksiä uusien liiketoiminta-alueiden skaalaamiseen sekä tiedonsiirron tehostamiseen. Tarpeita on myös talousrakenteiden uudistamiseksi ja raportointivaateiden täyttämiseksi.

”Toimintaympäristömme on viimeisten vuosien aikana muuttunut ja muutos jatkuu. Uusien liiketoimintojen kannattava kasvu edellyttää merkittäviä panostuksia koko toiminnanohjaukseen ja nyt käyttöönotetaan alustaa tulevaisuuden muuntuviin tarpeisiin”, Helenin Head of Business Applications, Janne Piispanen, kommentoi järjestelmävalintaa. 

Parhaillaan käynnissä olevan käyttöönottoprojektin jälkeen Helen saa käyttöönsä modernin SaaS-ratkaisun, jonka avulla liiketoimintaprosesseja kehitetään ja sujuvoitetaan yhdessä Efiman kanssa jatkossakin. 

”Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä energiatoimialan yritysten kanssa, joten niiden erityistarpeet ovat meille tuttuja. Onkin upeaa työskennellä yhdessä vahvasti digitaalisuuteen panostavan Helenin kanssa”, toteaa Business Director Kai Lyytinen Efimalta.

Lisätietoja

Efima, Business Director Kai Lyytinen
kai.lyytinen@efima.com, +358 40 8301217 

Efima lyhyesti 

Efima Oyj tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa toiminnanohjauksen, taloushallinnon ja älykkään automaation ratkaisuilla sekä kehittävään kumppanuuteen pohjautuvilla digitaalisilla taloushallintopalveluilla. Kaiken keskiössä ovat ihmiset, yhteistyö ja kumppanuus. Vuonna 2024 Efima työllistää lähes 300 työntekijää kahdessa toimipisteessään Helsingissä ja Tampereella. 
www.efima.com