Skip to content

26.05.2021 | Xamk valitsi ohjelmistorobotiikan kumppanikseen Efiman

xamk-max-bot Max Bot -ohjelmistorobotti vapauttaa Xamkin henkilöstön aikaa rutiineilta asiantuntijatyöhön ja Xamkin mission toteuttamiseen.
↑ Max Bot -ohjelmistorobotti vapauttaa Xamkin henkilöstön aikaa rutiineilta asiantuntijatyöhön ja Xamkin mission toteuttamiseen.
26.05.2021 | Tulevaisuuden työelämää luovassa ammattikorkeakoulussa, Xamkissa, innostetaan tutkimiseen, uuden oppimiseen ja edelläkävijyyteen. Xamk on kehittänyt ja tehostanut omia prosessejaan ja hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa erilaisissa hallinnollissa prosesseissa. Kilpailutuksen kautta Efima valikoitui Xamkin uudeksi ohjelmistorobotiikan kumppaniksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk Oy:stä valmistuu vuosittain noin 1800 tulevaisuuden osaajaa ja työelämän uudistajaa. Jotta kaikki tämä olisi mahdollista, henkilöstön kiirettä ja työkuormaa on jo vuodenpäivät purkanut Max Bot -nimeä kantava ohjelmistorobotti. Max Bot ahkeroi oppilaitoksen erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä ja huolehtii, että rutiinit tulevat hoidetuksi laadukkaasti ja virheittä kiirekausienkin keskellä.

Xamkin ohjelmistorobotiikan toimittaja kilpailutettiin julkisesti vuoden 2021 alussa, ja osaamisellaan ja näytöillään vakuuttanut Efima valikoitui Xamkin uudeksi ohjelmistorobotiikan kumppaniksi. Efiman CIO ja ohjelmistorobotiikan liiketoiminnasta vastaava johtaja Markus Turunen näkee yhteistyön suomalaisen korkeakoulun kanssa tärkeänä ja merkityksellisenä uutena kumppanuutena: ”Xamkilla on tutkitusti maan tyytyväisimmät opiskelijat, ja meille on ilo olla vahvistamassa sekä Xamkin opiskelija- että henkilöstötyytyväisyyttä entisestään – siihenhän ohjelmistorobotiikalla lopulta tähdätään.” Efimalla on kokemusta Xamkin lisäksi myös toisen korkeakoulun, Helsingin yliopiston, prosessien robotisoinnista.

Xamkilla on neljä kampusta neljällä eri paikkakunnalla ja listoillaan noin 9500 opiskelijaa ja vajaat 900 työntekijää. ”Sanomattakin on selvää, että näin suuressa korkeakoulussa automatisoitavaa riittää. Ohjelmistorobotti vapauttaa henkilöstömme aikaa rutiineilta mielekkäämpiin työtehtäviin ja pitää huolen siitä, että palvelumme toimivat tehokkaasti ja mahdollisimman nopeasti. Ohjelmistorobotiikan avulla kehitämme toimintaamme ja voimme keskittää enemmän resursseja yhtiön tulevaisuuden kannalta kriittisiin tehtäviin”, Xamkin talouspäällikkö Satu Rask taustoittaa ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa ja yhtyy Turusen näkemykseen ohjelmistorobotiikan tarkoitusperistä.

Tällä hetkellä Max Bot työskentelee muun muassa Wintime-, Peppi- ja Lyyti-järjestelmien parissa ja vapauttaa kollegoidensa aikaa tuottavampiin ja mielekkäämpiin työtehtäviin. Kiitos Maxin muun muassa kansainvälisissä yhteistyöoppilaitoksissa suoritetut opintopisteet kilahtavat Xamkin järjestelmiin automaattisesti, ilmoittautumiset avoimen amk:n opintojaksoille siirtyvät suoraan Xamkin omiin järjestelmiin, laskutusprosessit ovat suoraviivaistuneet ja projektipäälliköille toimitetaan automaattisesti asianmukaiset projektipääkirjat. Toimelias Max on valjastettu tukemaan myös opiskelijoiden ohjausta ja valmistumisprosessia.

Xamkin lehtori ja RPA Lead Katriina Vesalan mukaan Efima nähtiin kumppanina, jonka kanssa yhtiön ohjelmistorobotiikkaa voidaan kehittää ja laajentaa uusiin käyttökohteisiin: ”Sen lisäksi, että Efima ottaa haltuun nykyisen ohjelmistorobotiikamme, uskomme, että Efiman kanssa voimme tulevaisuudessa robotisoida entistä vaikuttavampia ja laajempia prosesseja, jotka edistävät strategiaamme – osaajien kouluttamista sekä hyvinvoinnin ja uudenlaisten liiketoimintaratkaisujen luomista”.

Kumppaneiden yhteisenä tavoitteena siintää ohjelmistorobotiikan lisäksi myös tekoälyn käyttöönotto Xamkin prosesseissa, kun ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet on ensin hyödynnetty tehokkaasti.

Efima-XAMK-RPA-kumppanuus-NEWS

Vuoden aikana Max Botista (kuvassa) on muodostunut keskeinen työyhteisön jäsen, jolle kaavaillaan entistä suurempaa roolia Efiman kanssa solmitun kumppanuuden myötä. ”Uskomme, että yhteistyössä Efiman kanssa saamme kehitettyä Maxille uusia, yhtiön kasvua ja henkilöstön hyvinvointia tukevia työtehtäviä. Vaikka Max Bot rakastaa rutiineja, ehkä Maxkin kaipaa välillä vaihtelua”, Rask ja Vesala pohtivat pilke silmäkulmassa ja odottavat innolla Max Botin seuraavia aluevaltauksia.

Lisätietoja:

Efima Oy, CIO & Business Lead (RPA & AI) Markus Turunen
markus.turunen@efima.com, puh: +358407701205

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, talouspäällikkö Satu Rask
satu.rask@xamk.fi, puh: +358400292753

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, lehtori Katriina Vesala
katriina.vesala@xamk.fi, puh: +358447028290

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk profiloituu vastuullisen hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi. Xamkin kampukset sijaitsevat Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Xamkissa on tarjolla yli 70 tutkintokoulutusta, ja opinnot voi suorittaa joustavasti oman suunnitelman mukaan, osan kokonaan verkossa. Tutkintokoulutuksen lisäksi Xamkissa on Suomen laajin avoin AMK-tarjonta, uudentyyppisiä mikrokursseja ja runsaasti muuta täydennyskoulutusta.

Xamkissa tehdään töitä huomisen hyväksi myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI), joka on Suomen ammattikorkeakouluista laajinta. Vuosittain käynnissä on yli 250 projektia, joiden avulla ratkotaan yritysten ja organisaatioiden ongelmia ja kehitetään toimintaa yhdessä.
www.xamk.fi

Efima Oy tukee ja tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa toiminnanohjauksen ja taloushallinnon ohjelmistoratkaisuilla, prosessipalveluilla ja konsultoimalla. Haluamme tarjota alan parasta palvelua ja olla erinomainen työpaikka osaaville asiantuntijoillemme. Vuonna 2021 Efimassa on yli 250 työntekijää. Efiman liikevaihto oli viime tilikaudella noin 18 miljoonaa euroa, ja sillä on toimipisteet Helsingissä, Tampereella ja USA:n Austinissa.
www.efima.com