Skip to content

Asiantuntijan Työpöytä App

Asiakkaamme, Coronarian, tarpeisiin räätälöity työkalu, jolla terveydenhuollon ammattilaiset voivat hallinoida omia työvuorojaan eri asiakkuuksista ja kirjata työsuoritteita yhdessä paikassa. Sovelluksen avulla tieto tehdystä työstä siirtyy automaattisesti hallintoon palkan- ja palkkionmaksua sekä laskutusta varten.

Oma App juuri teille?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja selvitetään yhdessä, voisiko Power Apps -sovellus olla juuri oikea ratkaisu yrityksellesi.

Ota yhteyttä

Case Coronaria | Sujuvuutta lääkärien työpäiviin Microsoft Power Appsilla

Suomen suurimpiin terveydenhuollon palveluita tarjoaviin yrityksiin lukeutuva Coronaria haluaa tarjota terveydenhuollon ammattilaisilleen alan parhaimmat työkalut. Yhdessä Efiman kanssa rakentui Power Apps -pohjainen sovellus, jolla terveydenhuollon ammattilaiset voivat hallinnoida omia työvuorojaan eri asiakkuuksista ja kirjata työsuoritteita yhdessä paikassa.

Asiantuntijan Työpöytä App lyhyesti

Asiakas

Prosessi

Myynti, laskutus, työnohjaus, työajan hallinta

Kohdejärjestelmä

EMCE, Mepco, Dynamics 365 Sales, MS SQL MDS

Kenelle tämä sopii?

Organisaatioille, jotka haluavat asiantuntijoidensa tueksi suoraviivaisen ratkaisun työvuorojen hallintaan, työsuoritteiden kirjaamiseen sekä laskutukseen ja palkkiomaksatukseen.

Sujuvuutta ja tehokkuutta lääkärin työpäiviin helppokäyttöisellä sovelluksella

Terveydenhuollon asiantuntijat työskentelevät usein eri asiakasyrityksissä ja töiden laskutukseen liittyvät toimet vievät paljon aikaa asiantuntijoilta. Palveluntarjoajan näkökulmasta asiantuntijoiden palkkiomallit ja asiakaslaskutus ovatkin usein haaste monimuotoisuutensa ja yksityiskohtiensa määrän myötä.

Coronaria halusi tarjota asiantuntijoilleen helppokäyttöisen ja tehokkaan työkalun työajan hallintaan ja työsuoritteiden kirjaamiseen. Aiemmin manuaaliset sähköposti- ja Excel-prosessit haluttiin virtaviivaistaa ja tuoda asiantuntijoille aivan uudenlainen käyttökokemus sujuvoittamaan heidän arkeaan.

Asiantuntijan työpöytä-App
↑ Asiantuntijan työpöytä helpottaa asiantuntijoiden arkea automatisoimalla esimerkiksi laskutukseen liittyviä vaiheita.

Näin Asiantuntijan Työpöytä  automatisoi rutiinit

Efiman kehittämä Asiantuntijan Työpöytä -ratkaisu automatisoi työsuoritteiden keräämisen asiantuntijoilta helppokäyttöisellä itsepalvelusovelluksella. Tämän myötä sovellus korvaa vanhat, virhealttiit ja manuaaliset Excel-tiedostot sekä sähköpostit. Asiakaslaskutus ja asiantuntijoiden palkkiot perustuvat sovellukseen kirjattuihin työsuoritteisiin, ja järjestelmä tuottaa aineistot suoraan kirjanpidon ja palkanlaskennan käyttöön. 

Työsuoritteiden kirjaamisen helpottamisen lisäksi ratkaisun avulla suunnitellaan sekä tarjotaan työvuoroja asiantuntijoille. Sovelluksen avulla asiantuntijat voivat kuitata haluamiaan vuoroja vastaanotetuiksi ja aikanaan aloittaa sovitun työvuoron ennen suoritteiden kirjaamista. 

Miksi Asiantuntijan Työpöytä?

Käyttäjäystävällinen sovellus

Asiantuntijat pääsevät keskittymään työhönsä, kun selkeä sovellus ohjaa käyttäjän kirjaamaan työsuoritteet helposti.

Toimiva automaatio

Asiantuntijoiden aikaa säästyy, kun suoritteista muodostetaan suoraan laskutuksen ja palkanlaskennan aineistot.

Tietojen ajantasaisuus

Laskut ovat ajantasaiset, kun laskutusperusteina ovat aina oikea sopimus sekä hinnasto.

Tehoa hallinnointiin

Eri työtehtävien tarvittavat tiedot ovat heti käsillä – ilman, että tietoa tarvitsee etsiä eri paikoista.

Kysy asiantuntijalta

Ota yhteyttä alla olevaan yhteyshenkilöömme, joka tuntee parhaiten aihealueeseen liittyvät seikat. Voit myös jättää viestin tai yhteydenottopyynnön lomakkeella.

Janne-Hirva-vari

Janne Hirva

Senior Business Manager
janne.hirva@efima.com
+358 40 044 4386