Skip to content

12.05.2022 | Luvata luottaa Efimaan toiminnanohjausratkaisunsa uudistamisessa

anode-balls-1456x850 Kuparituotteita valmistavan Luvata Porin uusi toiminnanohjausratkaisu pohjautuu Microsoft Dynamics 365 -kokonaisratkaisuun.
↑ Kuparituotteita valmistavan Luvata Porin uusi toiminnanohjausratkaisu pohjautuu Microsoft Dynamics 365 -kokonaisratkaisuun.
12.05.2022 | Kuparituotteita valmistava Luvata Pori uudistaa toiminnanohjausratkaisunsa yhdessä Efiman kanssa. Toimitettava kokonaisuus on liiketoimintaprosessit läpileikkaava kokonaisratkaisu, ja sopimuksen arvo useita miljoonia euroja.

Hankkeen tavoitteena on tukea Luvatan liiketoimintalähtöisyyttä varmistamalla, että ratkaisu kehittyy ketterästi myös strategian muuttuessa. Projektin aikana luodaan kestävä perusta toiminnan kehittämiselle sekä selkeytetään ja nykyaikaistetaan IT-järjestelmäarkkitehtuuria, jossa prosessit ovat olleet aikaa vieviä ja manuaalisia, eivätkä enää tue liiketoimintaa.

”Tarkoituksena on luoda perusta, joka mahdollistaa liiketoiminnan ja operatiivisten toimintamallien kehittämisen sekä tehostamisen nyt ja tulevaisuudessa. Efiman toimittama Microsoftin pilvipohjainen Dynamics 365 -kokonaisratkaisu kehittyy joustavasti liiketoimintavaatimustemme mukana”, toteaa Luvatan Jyrki Rantanen.

Luotettavan ja Luvatan liiketoimintaa palvelevan liiketoiminta-alustan rakentaminen perustuu pilvipohjaisen ERP-ratkaisun vakio-ominaisuuksien täysimääräiseen hyödyntämiseen ja integroituun järjestelmäkokonaisuuteen, jossa data liikkuu sujuvasti ja on saatavilla reaaliaikaisesti. Ratkaisu sisältää myös Efiman omia tuotteistettuja ratkaisuja, muun muassa integraatioiden ja prosessien automaatioon.

”Luvatan toimialan liiketoiminta on perinteisesti erittäin tilausohjautuvaa, make to order -tyyppistä, mikä on meille tuttua. Olemme erittäin innoissamme mahdollisuudesta päästä tekemään yhteistyötä Luvatan kanssa”, sanoo Efiman Kai Lyytinen.

Lisätietoja

Luvata, Managing Director Jyrki Rantanen
jyrki.rantanen@luvata.com, +358 44 787 6003

Efima, Business Director Kai Lyytinen
kai.lyytinen@efima.com, +358 40 830 1217

Luvata lyhyesti

Luvata kuuluu Mitsubishi Materials Corporation (MMC) -konserniin, joka työllistää yli 25 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Luvata on maailman johtavia yrityksiä metallituotteiden ja niihin liittyvien teknisten ratkaisujen tuottajana. Luvatan tuotteita käytetään muun muassa uusiutuvissa energioissa, terveydenhuollossa, autoteollisuudessa ja kulutustuotteissa. Luvata työllistää noin 1 400 työntekijää 12 toimipaikalla 7 eri maassa. Porissa Kupariteollisuuspuiston alueella Luvata työllistää 350 työntekijää.
www.luvata.com

Efima lyhyesti

Efima Oyj tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa toiminnanohjauksen, taloushallinnon ja älykkään automaation ratkaisuilla. Kaiken keskiössä ovat ihmiset, yhteistyö ja kumppanuus.
www.efima.com