Skip to content

26.09.2022 | Maailman ensimmäinen allianssimallin avulla toimitettu ERP-ratkaisu mullistaa toimitusprosesseja ja johtamista

ainsinoorit_efima_ainut_allianssi Allianssissa korostuu osapuolten yhteinen tekeminen, vahva keskinäinen luottamus sekä yhdessä menestyminen.
↑ Allianssissa korostuu osapuolten yhteinen tekeminen, vahva keskinäinen luottamus sekä yhdessä menestyminen.
26.09.2022 | Kiinteistö- ja rakennusalan suunnittelu ja konsulttiyhtiö A-Insinöörien ja digiyhtiö Efiman muodostama allianssiryhmä hyödyntää moderneista rakennusprojekteista tuttua toimintamallia, joka edistää yhteistoimintaa ja arvon tuottoa ja vähentää siiloutumista, päällekkäisiä rooleja sekä lopulta myös kustannuksia. Allianssimallilla toimitettava ERP-ratkaisu on tiettävästi maailman ensimmäinen.

ERP-toimitus on asiakkaalle aina liiketoimintakriittinen ja strategisesti tärkeä hanke – sen laajuuden ja hinnan määrittely on kuitenkin haastavaa.

Allianssimalli tarjoaa mahdollisuuden luoda arvoa tuottavaa yhteistoimintaa tilaajan ja toimittajan välille sekä jakaa riskejä. Osapuolten tiivis ja avoin yhteistoiminta, innovointi ja sitoutuminen yhteisiin avaintavoitteisiin ja tavoitekustannukseen, ovat keinoja tuottaa parempaa laatua ja projektinhallintaa ja vähentää perinteisten toimintamallien riskejä.

Efiman ja A-Insinöörien allianssiryhmä Ainut aloitti työnsä viime huhtikuussa. Aikataulullisena tavoitteena on saada A-insinöörien uusi pilvipohjainen toiminnanohjausratkaisu käyttöön konsernin ensimmäisiin yhtiöihin keväällä 2023. Allianssin neljä kuukautta kestäneen kehitysvaiheen aikana osapuolet ovat yhdessä määritelleet tulevan toiminnanohjausjärjestelmän tavoitetilan ja tavoiteaikataulun sekä tavoitekustannuksen allianssin toteutusvaiheelle. Toteutusvaiheen jälkeen muodostetaan kumppanien välillä jatkuvan palvelun allianssi.

”Digiyhtiö Efiman kulmakivenä on uskollinen asiakaskunta ja tavoitteena erinomainen asiakastyytyväisyys. Allianssimalli tukee Efiman kasvutavoitteita ja toimintatapamme on monelta osin jo nykyään mallin kaltainen”, kertoo toimitusjohtaja Tero Salminen ja jatkaa: ”Olemme valmiita jakamaan asiakkaan toimitusprojektin liittyvää riskiä sitoutumalla laadullisiin ja aikataulullisiin tavoitteisiin. Lisäksi A-Insinöörit on yksi allianssimallin pioneereja rakennusalalla Suomessa, ja olemme innoissamme mahdollisuudesta saada oppia allianssimallin hyödyntämisestä digipalveluiden käynnistyshankkeissa.”

Allianssi on rakennustoimialalla luotu toteutusmuoto, jossa hankkeen keskeiset toimijat kutsutaan kehittämään yhdessä asiakkaan kanssa hanketta, rakentamaan kunnianhimoiset tavoitteet sekä integroidun suunnitelman toteutukseen yhteistoiminnassa. Allianssissa korostuu osapuolten yhteinen tekeminen, vahva keskinäinen luottamus sekä yhdessä menestyminen. Osapuolten muodostama allianssiorganisaatio työskentelee yhtenä yksikkönä hankkeen parhaaksi, eivätkä osapuolet keskity omien etujensa vahtimiseen.

Paremman projektihallinnan lisäksi allianssimalli selkeyttää rooleja, vähentää sekaannuksia ja poistaa riskejä ja turhaa työtä. Tästä on A-Insinööreillä jo selkeitä tuloksia.

A-Insinöörit on ollut Suomessa edelläkävijänä allianssimalliin perustuvien rakennusprojektien ohjauksessa ja suunnittelussa”, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Keinänen ja jatkaa: ”Tilatun ERP-järjestelmän yhteistoiminnallisella rakentamisella ja käyttöönotolla sekä siihen liittyvillä toimintatapojen ja prosessien muutoksilla tavoittelemme tukea paremmalle toimeksiantojen hallinnalle, kasvulle ja kansainvälistymiselle.”

Lisätietoja

A-Insinöörit, toimitusjohtaja Jyrki Keinänen
jyrki.keinanen@ains.fi, +358 40 662 5662

Efima, toimitusjohtaja Tero Salminen
tero.salminen@efima.com, +358 40 767 5311

Ainut (A-Insinöörit), projektipäällikkö Mari Barck
mari.barck@ains.fi, +358 40 527 3479

A-Insinöörit lyhyesti

A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton rakentamisen suunnittelu- ja konsulttitalo. A-Insinöörit luovat yhdessä parasta rakennettua ympäristöä ja haastaa koko alaa uudistumaan kestävästi. 1 300 hengen asiantuntijayhteisö tarjoaa kiinteistö- ja rakennushankkeisiin kaikki suunnittelu- ja projektijohtopalvelut viidellä liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. A-Insinöörit toimii 16 toimipisteessä Suomessa ja Virossa.

A-Insinöörit – Ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa.
www.ains.fi

Efima lyhyesti

Efima Oyj tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa toiminnanohjauksen, taloushallinnon ja älykkään automaation ratkaisuilla sekä kehittävään kumppanuuteen pohjautuvilla digitaalisilla taloushallintopalveluilla. Kaiken keskiössä ovat ihmiset, yhteistyö ja kumppanuus. Vuonna 2021 työntekijöitä oli Efiman kahdessa toimipisteessä Helsingissä ja Tampereella 300.
www.efima.com