Skip to content

14.06.2022 | Martelan pilvisiirtymä Efiman toteutettavaksi – tuloksellinen kumppanuus vakuutti

Martela_web Martela suunnittelee ja toteuttaa käyttäjäkeskeisiä työ- ja oppimisympäristöjä.
↑ Martela suunnittelee ja toteuttaa käyttäjäkeskeisiä työ- ja oppimisympäristöjä.
14.06.2022 | Suomalainen työ- ja oppimisympäristöjen edelläkävijä Martela uudistaa talous- ja toiminnanohjausjärjestelmänsä digiyhtiö Efiman toimittamalla Dynamics 365 -ratkaisulla. Pilvisiirtymä auttaa Martelaa vastaamaan muuttuvaan liiketoimintaympäristöön ja mahdollistaa uusien liiketoimintamallien ketterän hyödyntämisen.

Perinteikkään Martelan ytimessä ovat aina olleet laadukkaan kalusteet. Toimintaympäristön ja sitä kautta myös toimialan muutos palveluliiketoimintaan on tuonut uusia tarpeita taloushallinnon, hankinnan, varastohallinnan ja tuotannon hallintaan. Muutosta tukeva kokonaisuus löytyi Microsoftin Dynamics 365 -alustan Finance ja Supply Chain Management -sovelluksista.

Sopimus Efiman kanssa on luontainen jatkumo puolitoista vuotta sitten alkaneelle yhteistyölle, jonka aikana Efima on pystynyt vakuuttamaan osaamisellaan. Martela valitsi silloin Efiman uudeksi palvelutarjoajaksi nykyiselle Microsoft ERP -järjestelmälleen ja kumppaniksi tulevaisuuden siirtymälle Dynamics 365 -pilvialustaan. Nyt solmittu sopimus vahvistaa yhteystyötä ja sen merkitystä entisestään, sillä projektiluotoinen tekeminen muuttuu jatkuvaksi kehittämiseksi Microsoftin päivittäessä pilvialustaansa tiheään tahtiin.

”Puolitoista vuotta jatkunut yhteistyö on vakuuttanut meidät Efiman kyvystä toteuttaa Martelan siirtyminen Dynamics 365 -pilvialustalle. Odotamme innolla palvelukäynnistystä Efiman ammattilaisten kanssa”, Martelan CIO Timo-Pekka Räty kommentoi.

Siirtymä viedään läpi Efiman toimintamallin mukaisesti. Tavoitteena on toimittaa parhaita käytäntöjä mukaileva standardiratkaisu, joka takaa helpon ylläpidettävyyden ja mukautuu tulevaisuuden tarpeisiin muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

"Iloitsen siitä, että olemme vakuuttaneet asiakkaamme ja pystymme tarjoamaan Martelalle tarkoituksenmukaisimman kokonaisratkaisun heidän liiketoimintansa digisydämeksi. Jatkosopimus vahvistaa myös entisestään asemaamme Suomen johtavana Dynamics 365 -toimittajana", toteaa Efiman ERP-liiketoiminnan johtaja Kai Lyytinen.

Lisätietoja

Martela, CIO Timo-Pekka Räty
timo-pekka.raty@martela.com, +358 40 753 5474

Efima, Business Director Kai Lyytinen
kai.lyytinen@efima.com, +358 40 830 1217

Martela lyhyesti

Martela Oyj suunnittelee ja toteuttaa käyttäjäkeskeisiä työ- ja oppimisympäristöjä, joiden erilaiset tilat tukevat yksilöllisiä tapoja tehdä työtä ja oppia. Martelalla uskotaan, että inspiroiva ympäristö lisää työn iloa, viihtyvyyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta.
www.martela.com

Efima lyhyesti

Efima Oyj tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa toiminnanohjauksen, taloushallinnon ja älykkään automaation ratkaisuilla. Kaiken keskiössä ovat ihmiset, yhteistyö ja kumppanuus. Vuonna 2021 työntekijöitä oli Efiman kahdessa toimipisteessä Helsingissä ja Tampereella 300.
www.efima.com