Skip to content

29.03.2021 | Sirkku Palmuaro on Efiman uusi CFO

Sirkku-Palmuaro-jory-web Sirkkuun vetosi Efimassa erityisesti tekemisen meininki ja avoin johtamisen kulttuuri
↑ Sirkkuun vetosi Efimassa erityisesti tekemisen meininki ja avoin johtamisen kulttuuri
29.03.2021 | Efiman yli kymmenvuotinen kasvutarina on saavuttanut vaiheen, jossa pienestä startupista on kovaa vauhtia kasvamassa keskisuuri yritys ja kansainvälinen konserni. Kasvu asettaa Efiman taloushallinnolle uusia vaatimuksia, joihin Efiman uusi CFO, Sirkku Palmuaro, vastaa innolla ja kokemuksensa tuomalla varmuudella.

Vaativissa taloushallinnon konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä toiminut Sirkku Palmuaro on Efiman uusi CFO ja johtoryhmän jäsen. Sirkku ottaa vastuun Efiman taloushallinnon kehittämisestä tukemaan yrityksen kasvua, nykyistä kehitysvaihetta sekä tulevaisuuden vaatimuksia.

Sirkku on toiminut läpi uransa talousasiantuntijan ja -konsultin tehtävissä, muun muassa PwC:llä ja McKinseyllä, asiakkainaan suomalaiset pörssiyhtiöt sekä pääomasijoittajat. Viimeksi Sirkku toimi Finanssivalvonnan pääomamarkkinavalvonnassa johtavana IFRS-asiantuntijana. Lisäksi Sirkku on toiminut yrittäjänä, kouluttajana ja kirjailijana. Sirkun nimi lukee Pörssiyhtiön tilinpäätös sekä IFRS-raportointi -kirjojen kansissa, ja hän on yksi Suomen johtavia IFRS-asiantuntijoita.

Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen iloitsee saadessaan Sirkun vahvistamaan kasvuyrityksen taloushallintoa ja viemään sen kasvun edellyttämälle uudelle tasolle: ”Sirkulla on takanaan yli 20 vuoden kokemus taloushallinnon asiantuntijatehtävistä organisaatioissa, joissa on maailmanluokan käytänteet ja pitkälle kehittyneet prosessit. Sirkku tuo meille tarvitsemaamme näkemystä siitä, miten taloushallintoamme johdetaan laadukkaasti ja organisoidusti kasvaessamme keskisuuresta suureksi organisaatioksi, jolla on konsernirakenne ja globaalia liiketoimintaa.”

Kun taloushallinnon asiantuntijaorganisaatiolle alettiin etsiä uutta talousjohtajaa, suhtauduttiin rekrytoinnin tuloksiin vähintäänkin kunnianhimoisesti. ”Etsiessämme osaaville talousammattilaisillemme esihenkilöä, rima asetettiin syystäkin korkealle. Nyt kun remmiin saatiin yksi Suomen johtavista talousasiantuntijoista, voidaan sanoa, että onnistuimme tehtävässämme”, Tero kertoo hymyillen. Vankan substanssiosaamisen lisäksi Tero painottaa valintakriteerinä Sirkun yrittäjähenkistä ja efimalaisuutta huokuvaa asennetta.

Sirkulle Efiman kasvutarinaan osalliseksi pääseminen oli toivottu askel kokeneen talousammattilaisen työuralla. ”Aika oli minulle kypsä siirtyä pörssiyhtiöiden maailmasta takaisin tekemisen pariin – ja kasvuyritysympäristö antaa siihen mitä parhaimman mahdollisuuden”, Sirkku taustoittaa. Rekrytointiprosessin aikana Sirkku varmistui siitä, että eteen oli viimein osunut oikea yritys tämän kehitysaskeleen ottamiselle: ”Efimassa minut ihastutti se mahtava tekemisen meininki ja moderni ja avoin johtamisen kulttuuri. Asioita tehdään yhdessä, toisia kuunnellen, ja se on ehdottomasti myös periaate, jota aion toteuttaa omassa johtamistyössäni.”

Sirkku ottaa innolla vastaan myös Efiman kasvuun liittyvät johtamishaasteet. ”Efima on hieno kasvutarina, mutta ripeä kasvu tuo aina mukanaan myös haasteita. Uskon, että pystyn kokemukseni kautta tuomaan Efiman liiketoimintaan ja taloushallintoon parhaita käytäntöjä laatuun, tehokkuuteen ja tiedolla johtamiseen liittyen. Efiman kaltaisessa taloushallinnon asiantuntijaorganisaatiossa minulla on onneksi ympärilläni kymmeniä asiantuntevia kollegoita tämänkin yhteisen tavoitteen eteenpäin viemiseen”, Sirkku kertoo päämäärätietoisesti.

Vapaa-ajallaan Sirkku toimii joogaopettajana ja tunnistaa suhtautuvansa myös vapaa-ajan harrasteeseensa samalla kunnianhimolla kuin asiantuntijatyöhönsä: ”Niin talousammattilaisena kuin joogaopettajanakin minua vie eteenpäin palo palvella asiakkaitani asiantuntevasti. Joogaohjaaminen edellyttää opettelua, analyyttisyyttä ja faktojen ymmärtämistä aivan kuten asiantuntijatyökin.” Sirkun elämään kuuluvat myös mies, neljä lasta ja koira. Heidän kanssaan ulkoilleissa ja aikaa viettäessä Sirkku myöntää kuitenkin faktojen ja analyysien jäävän taka-alalle.