Skip to content
11.06.17Data ja älykäs liiketoimintaIso kuva

Make reporting great again!

Toni Jormalainen

Muutos peräpeiliin tuijottelusta liiketoimintavetoiseen, ketterään raportointiin alkoi yli kymmenen vuotta sitten. Nyt puhutaan jo modernin raportoinnin seuraavasta aallosta. Moni yritys ei kuitenkaan ole päässyt edes ensimmäisen aallon mukaan. Nyt jos koskaan on aika herätä!

Raportointityökalut ovat kehittyneet hurjasti viimeisinä vuosina, ja silti harmittavan useassa yrityksessä raportointi hoidetaan edelleen Excel-taulukoita käyttäen. Raporttien tuottaminen on manuaalista työtä ja vie työntekijöiltä pahimmillaan useita päiviä. Ennakkoluulot uusia työkaluja kohtaan sekä tutuiksi tulleet kauhutarinat ohjelmistojen käyttöönottoprojekteista elävät vahvoina. Moderniin raportointiin siirtymisen huomaa koko yrityksen raportointikulttuurin muutoksena.

Olisiko tullut aika siirtää raportointi tälle vuosituhannelle? Moderni raportointityökalu on normi – ei vain poikkeus.

Nykyisin yritykset tuottavat ja tallentavat valtavat määrät dataa. Kerätty data sisältää suunnattomasti tietoa, joka tulisi pystyä muokkaamaan helposti hyödynnettävään muotoon. Tieto ei enää ole pienen joukon etuoikeus, vaan siitä hyötyvät kaikki yrityksen työntekijät. Kun prosessit, tavoitteet ja mittarit on laadittu järkevästi, kerätyn datan avulla yrityksen toimintaa voidaan halutessa ohjata yksilötasolla. Näin data tukee jokaisen työntekijän päivittäistä tekemistä.

Yksi modernin raportoinnin eduista on yhteisöllinen tiedon analysointi. Helppokäyttöiset, interaktiiviset ja visuaaliset raportit innostavat ihmisiä pyörittelemään tietoa ja porautumaan raporttien yksityiskohtiin. Kun raportointi on helposti kaikkien saatavilla, useita järkeviä kysymyksiä nousee esiin. Erilaisia syy-seuraussuhteita löydetään, ja raportointi on tukena liiketoiminnan kehittämisessä. Seurauksena tästä on todellinen ”data discovery”, eli liiketoimintatiedon mielekäs havainnointi ja piilevien trendien löytäminen. Kun yrityksissä huomataan, miten helposti datan analysointi moderneilla välineillä onnistuu, myös kiinnostus analytiikkaa kohtaan kasvaa. Ennustaminen, segmentointi ja erilaiset entä jos -analyysit tukevat päivittäistä tiedolla johtamista entisestään.

Helppokäyttöisyys on yksi modernin raportoinnin kulmakivistä. Tähän olennaisena osana kuuluvat itsepalvelumaisuus ja tiedon saatavuus missä tahansa. Päivittäisessä toiminnassa tarvittavat tiedot ovat jatkuvasti ja helposti niitä tarvitsevien henkilöiden saatavilla – jopa ilman IT-osaston apua. Raportointityökalujen selain- ja mobiiliversiot tuovat lähes työpöytätason ominaisuudet käyttäjien saataville missä ja milloin tahansa. Liiketoiminnan johtamiseen tarvittava tieto on aina ajankohtaista, sillä se päivittyy reaaliajassa uusimmilla tiedoilla. Raportoinnin tuloksia voidaan myös helposti upottaa applikaatioihin, sisäisiin tiedotuskanaviin tai yrityksen verkkosivuille.

Tiedonhallinta ja tietoturva ovat tärkeitä aiheita, kun käsitellään yrityksen arkaluontoisia tietoja. Modernissa raportoinnissa turvallisuus otetaan huomioon, ja pilviratkaisut on suojattu tehokkaasti. Yritykset voivat tarpeidensa mukaan hallita sitä, ketkä saavat käyttää raportointia ja keillä on oikeus tietojen näkemiseen.

Yksi tarjoamistamme raportointiratkaisuista on Microsoftin Power BI. Kyseessä on erittäin helppokäyttöinen ja kattava työkalu raportointiin. Power BI on yksi modernin raportoinnin tiennäyttäjistä ja on ollut usean vuoden ajan Gartnerin tutkimuksissa johtajien segmentissä. Microsoft kehittää ohjelmistoa aktiivisesti käyttäjien ehdoilla ja julkaisee uusia, haluttuja ominaisuuksia kuukausittain. Pureudun tarkemmin Power BI -aiheeseen blogisarjan seuraavassa osassa.