Skip to content

Azure Data Platform – välineet yrityksesi tiedon hallintaan ja käsittelyyn

Azure Data Platformin työkaluilla hallitset ja tuo datasi yhteen sekä muutat sen aidosti liiketoimintaasi ja päätöksentekoa tukevaksi tiedoksi. Data Platformin avulla keräät, varastoit, käsittelet, analysoit ja jaat yrityksesi dataa keskitetysti ja tehokkaasti eri käyttötarkoituksiin.

Tietoalusta pystyyn?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja selvitetään yhdessä, olisiko Data Platform sopiva ratkaisu yrityksesi tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Data Platform on yrityksesi tiedon keskitetty kotipaikka

Pilvipalveluiden muodostama kokonaisuus

Efiman rakentamien tietoalustojen pohjana toimivat Microsoftin johtavat pilviteknologiat ja -palvelut. Azure Data Lake toimii tiedon keskitettynä varastona ja helpottaa niin tiedon keräämistä kuin sen jakelua eteenpäin.

Data Lakeen varastoitua tietoa voidaan prosessoida eri tarkoituksiin Azuren muilla työkaluilla. Azure Synapse on kokonaisvaltainen ratkaisu tiedon käsittelyyn, muokkaamiseen ja valmisteluun sen loppukäyttäjiä varten. Synapsen lisäksi tietoa prosessoidaan, analysoidaan ja integroidaan toisiin järjestelmiin mm. Azure Databricksin, Azure Logic Appsin sekä Azure Functionsin avulla.

Meiltä saat Dynamics 365 ja Power Platform -osaamista

Efimalta löydät käytännön kokemusta Dynamics 365 ja Power Platform -ratkaisujen yhdistämisestä Data Platformiin sekä vahvaa syväosaamista ratkaisuihin liittyvistä tietomalleista. Olemme kehittäneet myös valmiita tietomalleja talouden eri osa-alueille.

Data Platformin käyttöönoton sujuvoittamiseksi olemme luoneet valmiita vakiomalleja, joiden avulla tietoalusta voidaan pystyttää tehokkaasti. Mallien avulla asiantuntijoiden huolella valikoimiin Azure-palveluihin pohjautuva tietoalusta saadaan käyttöön ketterästi. 

Kuvaus Efima Data Platformin arkkitehtuurista
↑ Efiman Data Platform -arkkitehtuuri perustuu testattuihin ja tehokkaisiin vakiomalleihin

Miksi Data Platformista on hyötyä?

Moderni tietoalusta tuo mukanaan lukuisia hyötyjä niin liiketoiminnan kuin IT:n ja talouden näkökulmasta. 

Keskitetty alusta yrityksesi tiedolle

Data Platform on markkinoiden johtavien pilvipalveluiden ja -teknologioiden muodostama alusta tiedon keräämiseen, varastointiin, käsittelyyn, analysointiin ja jakamiseen. Perinteisten point-to-point-liittymien sijaan tiedon keräilyyn tarvitaan vain yksi liittymä tietolähdettä kohden. Myös tiedon käsittely, analysointi ja jakelu eteenpäin eri käyttötarkoituksiin hoituvat aiempaa helpommin keskitetyn alustan ansiosta.

Ylläpito, skaalautuvuus ja integraatiot kunnossa

Data Platformin käyttöönotto helpottaa IT-osastosi arkea ja vähentää tarvittavan ylläpitotyön määrää perinteisiin tietovarastoratkaisuihin verrattuna. Azureen pohjaavissa pilviratkaisuissa alustan kehityksestä ja ylläpidosta vastaa Microsoft.

Data Platform skaalautuu ketterästi yrityksesi muuttuvien tarpeiden mukana, ja Azuren teknologioiden valmiit liittymät ja rajapinnat pitävät huolen siitä, että tieto virtaa saumattomasti myös muihin järjestelmiin.

Kustannustehokas ratkaisu

Pilvipohjaisena ratkaisuna Data Platform on edullinen ottaa käyttöön, sillä tavanomaista infrastruktuurin pystytystyötä ei tarvita. Myös alustan juoksevat kulut ovat pienempiä – kustannukset ovat suoriteperusteisia ja maksat käytön mukaan. Azuren palvelut tarjoavat yksityiskohtaista käyttö- ja kustannusdataa, jonka pohjalta ratkaisua voidaan seurata ja optimoida heti kehityksen alusta saakka.

Kysy asiantuntijalta

Ota yhteyttä alla olevaan yhteyshenkilöömme, joka tuntee parhaiten aihealueeseen liittyvät seikat. Voit myös jättää viestin tai yhteydenottopyynnön lomakkeella.

Jaakko Inkari

Jaakko Inkari

Offering Lead
jaakko.inkari@efima.com
+358 40 717 8092