Skip to content

Efima tekstiÄly on yrityksesi teksti- ja numerodatan paras kaveri

Efima tekstiÄly on teksti- ja numeropohjaista dataa ymmärtävä ratkaisu, jonka avulla voidaan älyllistää useita erilaisia prosesseja ja tehostaa niiden toimintaa.

Ohituskaista älykkäämpään liiketoimintaan

Efiman tekoälyosaajien luotsaamassa AI Kickstartissa tarjoamme konkretiaa tekoälyn käyttöönottoon.

Tutustu AI Kickstartiin

Palveluässä haluaa olla ajan hermolla älykkään automaation teknologioissa, palvelukeskuksen vetäjä Aki Okkonen kertoo.
↑ Palveluässä haluaa olla ajan hermolla älykkään automaation teknologioissa, palvelukeskuksen vetäjä Aki Okkonen kertoo.

Case SOK | Efima tekstiÄly vauhdittaa tuhansien palvelupyyntöjen käsittelyä SOK:n palvelukeskuksessa

SOK:n palvelukeskus, Palveluässä, vastaa talous- ja palkkahallinnon palveluiden tuottamisesta lähes koko S-ryhmälle. Se käsittelee kuukausittain 50–60 tuhatta palvelupyyntöä, jotka on ennen käsittelyä lajiteltava oikeisiin palvelujonoihin.

Lajittelu oli aiemmin aikaa vievää ja manuaalista työtä, mutta tänä päivänä prosessi hoituu älykkäämmin ja automaattisemmin Efiman tekoälyratkaisun avulla.

Case SOK

TekstiAly-gif-web

Efima tekstiÄly tukee ja tehostaa

Efima tekstiÄly on erityisesti luonnollisen kielen ymmärtämiseen ja prosessointiin kehitetty tekoälypalvelu, joka toimii erinomaisesti myös suomenkielisen tekstidatan kanssa.

 • Tekstien luokittelu oikeisiin kategorioihin tai oikealle henkilölle
 • Vastauksen ehdottaminen kysymykseen historiadatan tai ohjedokumenttien pohjalta
 • Tekstissä esiintyvien trendien analysointi ajan suhteen
 • Tekstin tunnesävyn ja tekstissä esiintyvien mielipiteiden analysointi
 • Asiakkaan tekstidataan pohjautuvat chat-ratkaisut
Attendo
S-Ryhmä
Mehiläinen
Senaatti-kiinteistöt

Efima tekstiÄly tuo helpotusta organisaatiosi arkeen

Tekoälyn avulla voidaan tehostaa ja automatisoida prosesseja läpi koko organisaation. Tutustu alla oleviin esimerkkeihin Efima tekstiÄlyn hyödyntämisestä erilaisiin tarpeisiin.

Markus Turunen

Asiakaspalvelun tehostaminen

Efima tekstiÄly on oiva apuri asiakaspalvelun tehostamiseen ja työn mielekkyyden kasvattamiseen esimerkiksi kuluttaja-asiakaspalvelussa, taloushallinnon palvelukeskuksissa sekä muissa service center -yksiköissä.

Efima tekstiÄlyltä sujuvat mm. palvelupyyntöjen:

 • Lajittelu
 • Tunnesävyn arviointi
 • Ratkaisuehdotukset
 • Mallivastausten generointi

Tuotetietoihin liittyvät tehtävät

Verkko- ja vähittäiskaupat, kuten muutkin tuotetietoja käsittelevät yritykset, hyötyvät Efima tekstiÄlyn kyvystä käsitellä valtaviakin datamassoja vaivattomasti.

Tuotetietoihin liittyviä käyttökohteita ovat tyypillisesti:

 • Tuotetietoihin liittyvät haut
 • Tuotetietoihin perustuvien mallivastausten generointi
 • Tuotetietojen rikastaminen
 • Tuotetietoon pohjautuvien markkinointiviestien tai verkkokaupan tuotekuvausten generointi

Sopimushallinta

Jokaisen yrityksen toimintaan liittyy erilaisia sopimuksia, joiden hallintaan ja hyötykäyttöön voi kulua hyvinkin paljon aikaa. Efima tekstiÄly tehostaa sopimushallintaan liittyviä tehtäviä, kuten:

 • Sopimusten luokittelu ja analysointi
 • Rakenteisen tiedon, kuten sopimusehtojen, haku sopimusdokumenteista

Taloushallinto

Taloushallinnon arkeen kuuluu monenlaisia päättelyä vaativia, mutta rutiininomaisia tehtäviä, joihin Efima tekstiÄly vastaa erinomaisesti.

 • Täsmäytykset
 • Kontrollit
 • Poikkeamien havaitseminen
 • Palvelupyyntöjen lajittelu ja käsittely
6-8 vk

nopea käyttöönotto

1 →

hyötyjä ensimmäisestä päivästä alkaen

80 %

vähemmän manuaalityötä

Saat Efima tekstiÄlyn käyttöösi vain muutamassa viikossa

Nopea ja vaivaton käyttöönotto

Efima tekstiÄlyn käyttöönotto voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa Efiman asiantuntijat ovat apunasi tekoälyn käyttötapausten määrittelyssä, henkilöstön kouluttamisessa sekä tekoälyratkaisun toteuttamissa ja testaamisessa. Toisessa vaiheessa valmis Efima tekstiÄly -palvelu otetaan käyttöön ja käyttö ohjeistetaan ratkaisun loppukäyttäjille, minkä jälkeen palvelu siirtyy jatkuvan tuen ja kehityksen piiriin. 

Riskitön ja turvallinen ratkaisu

Efima tekstiÄly -palvelu tuotetaan EU:n alueella, ja data säilyy EU:n alueella Microsoftin ISO27001 ja SOC2
-sertifoiduissa palvelukeskuksissa. Asiakkaan toimittamaa dataa tai tuotettuja vastauksia ei koskaan käytetä yleisten tekoälymallien koulutukseen tai palvelun kehittämiseen. Lisäksi palvelun sopimukset perustuvat lähtökohtaisesti Suomen ja EU:n lainsäädäntöön.

Teknologian aallonharjalla

Efima tekstiÄly hyödyntää kehittyneintä luonnollisen kielen prosessointiin suunniteltua tekoälyteknologiaa. Ratkaisumme pohjautuvat erilaisiin Transformer-neuroverkkoihin perustuviin tekoälymalleihin, joita voidaan kouluttaa asiakaskohtaisesti erilaisiin tehtäviin. Pilvipohjainen alustamme sekä jatkuva kehitystyömme takaa, että asiakkaanamme olet aina tekoälyn kehityksen eturintamassa.

Mihin Efima tekstiÄly taipuu?

Efima tekstiÄly on teksti- ja numeropohjaista dataa ymmärtävä ratkaisu, jonka avulla voidaan älyllistää useita erilaisia prosesseja ja tehostaa niiden toimintaa.

Päättelytehtävät

Efima tekstiÄly on omiaan tehostamaan ja automatisoimaan tekstipohjaisia prosesseja, joissa tarvitaan päättelykykyä.

 • Tekstien luokittelu
 • Tietojen poimiminen tekstistä
 • Tekstin muuttaminen rakenteiseksi dataksi
 • Tekstin tunnesävyn analysointi
 • Raporttien analysointi

Hakutehtävät

Efima tekstiÄlyn avulla voidaan käsitellä laajoja tekstimassoja ja suorittaa niihin liittyviä hakuja.

 • Samankaltaisten tekstien löytäminen
 • Vastauksen löytäminen kysymykseen
 • Ratkaisun ehdottaminen tekstin pohjalta

Luovat tehtävät

Efima tekstiÄly hyödyntää edistyksellisintä generatiivista tekoälyä, minkä ansiosta palvelu osaa myös tuottaa tekstiä ja reagoida keskusteluun.

 • Tekstin tuottaminen eri tarpeisiin
 • Tekoälypohjaiset chat-käyttöliittymät
Älykkäitä liiketoimintaprosesseja ja automaatiota yrityksesi tarpeisiin

Koneoppiminen ja tekoäly  

Autamme sinua eteenpäin tekoälyn mahdollisuuksien kartoittamisessa ja ratkaisujen käyttöönotossa.

Älykäs automaatio  

Älykäs automaatio tuo yhteen eri automaatioteknologiat tarkoituksenmukaisella ja yrityksesi tarpeisiin sopivalla tavalla.

Ohjelmistorobotiikka RPA  

Ohjelmistorobotiikka tukee ja täydentää ihmisten työtä ja vapauttaa asiantuntijat mielekkäämpiin tehtäviin.

Liiketoimintasovellukset  

Anna meidän auttaa prosessiesi pullonkauloissa teille räätälöidyn ja ketterästi kehitettävän low-code-sovelluksen avulla.

Data ja analytiikka  

Autamme sinua hallitsemaan yrityksesi elintärkeää dataa, pitämään sen sulavasti liikkeessä ja muuttamaan sen liiketoimintaasi aidosti tukevaksi tiedoksi.

Jutellaan lisää

Voisiko Efima tekstiÄly tuoda tehoa teidänkin toimintaanne?

Teija Puurunen

Teija Puurunen

Business Director, Intelligent Automation
teija.puurunen@efima.com
+358 40 845 0830