Skip to content

Caruna | Kehittävä kumppani on kuin osa omaa tiimiä

Caruna-web Jussi Koskinen, Head of Business Control, ja Päivi Uusitalo, Head of Financial Control, Caruna Oy
↑ Jussi Koskinen, Head of Business Control, ja Päivi Uusitalo, Head of Financial Control, Caruna Oy

Tärkeintä on ymmärtää asiakkaan tarve, liiketoiminta ja prosessit, ja tämä on Efimalta onnistunut erittäin hyvin.

Kun sähkönsiirtoyhtiö Caruna perustettiin vuonna 2014, joutui se aloittamaan toimintansa puhtaalta pöydältä. Niin yhtiön prosesseja ja toimintatapoja kuin liiketoiminnan pyörittämiseen käytettäviä tietojärjestelmiä pohdittiin tarkkaan ja harkiten. Tilanne nähtiin erityisesti mahdollisuutena rakentaa organisaatio, jonka toiminta on mietitty viimeistä yksityiskohtaa myöten yhtiön tarpeiden mukaisesti.

Talouden prosessit päätettiin ulkoistaa

Taloushallinnon osalta palvelukeskuksen kanssa toimiminen oli carunalaisille ennestään tuttua, ja yhtiö päättikin ulkoistaa valtaosan taloushallintonsa prosesseista näihin erikoistuneelle asiantuntijayritykselle. Julkisen kilpailutuksen kautta Caruna löysi itselleen Efimasta oikean kumppanin, jonka kanssa talouden prosessit ja työtavat voitiin rakentaa alusta alkaen tukemaan yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Efima nähtiin myös asiantuntijana, joka päivittäisen tekemisen lisäksi osallistuu Carunan taloushallinnon kehittämiseen osana kumppanuutta.

Yhteistyö aloitettiin syksyllä 2015, ja vuodesta 2016 lähtien Efima on tuottanut taloushallinnon palvelut Carunalle yhtiön valitsemaa IFS-järjestelmää hyödyntäen. Efimalle ulkoistettuihin palveluihin kuuluvat osto- ja myyntireskontra, maksatus, pääkirjanpito, tilinpäätökset ja veroilmoitukset. Efima osallistuu myös aktiivisesti IFS-järjestelmän kehittämiseen yhdessä Carunan sekä järjestelmätoimittajan kanssa.

Kumppanuudessa kehitytään yhdessä

Yhtiön ulkoisesta laskennasta vastaava Päivi Uusitalo on tyytyväinen Efimaan kumppanina. ”Efima on ollut alusta alkaen mukana, päässyt näkemään taloushallinnon rakentamisen uudessa yhtiössä ja auttanut meitä myös kehittämään taloutemme toimintaa. 2016 meillä oli uudet tekijät Efimalta ja uusi järjestelmä käytössä. Yhdessä lähdettiin opettelemaan ja kehittämään yhteistyön toimintaa. Vuosien mittaan yhteistyö on vain parantunut ja tehostunut”, hän kertoo.

Carunan sisäistä laskentaa johtavan Jussi Koskisen mukaan Efiman kanssa toimiminen on välitöntä ja parhaimmillaan arjessa huomaamatonta – eroa Carunan omien ja Efiman tekijöiden välillä ei ole. ”Efima ei ole kasvoton kumppani, vaan palvelun takana ovat asiantuntevat ihmiset, jotka tuntevat meidän erityispiirteemme”, hän kertoo. ”Tuntuu, että Efiman tekijät ovat todella sitoutuneita kumppanuuteen. Yhteistyö ei tunnu ulkoistetulta palvelulta, vaan osalta meidän omaa porukkaamme”, Uusitalo täydentää.

Asiakkaan ymmärtäminen avainasemassa

Oma-aloitteisuus ja luotettavuus ovat Carunalle hyvän kumppanin ominaisuuksia. ”Halusimme kumppanin, jota ei tarvitse kädestä pitäen ohjata tai jatkuvasti varmistella, että asiat hoituvat. Ja Efiman kanssa näistä ei ole koskaan tarvinnut huolehtia”, Koskinen iloitsee. Molemmat Koskinen ja Uusitalo ovat myös tyytyväisiä Efiman toimintaan kehittävänä kumppanina. ”Efimalaiset osallistuvat taloushallinnon asiantuntijoina meidän toimintamme kehittämiseen ja heille on annettu valtuudet viedä asioita eteenpäin. Tärkeintä on ymmärtää asiakkaan tarve, liiketoiminta ja prosessit, ja tämä on Efimalta onnistunut erittäin hyvin", Uusitalo päättää.Olisiko Efima oikea kumppani myös teille?

Voit ottaa meihin yhteyttä täyttämällä alta löytyvän lomakkeen.