Tällä sivulla julkaisemme ja esittelemme nykyaikaiseen taloushallintoon liittyvää materiaalia. Tavoitteemme on tuoda Sinulle tietoa, näkemyksiä ja ideoita, jotka innostavat Sinua työssäsi. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kommentteja.

Automaation avulla kohti kovaa kasvua ja fiksumpia työtapoja
Case Fleet Innovation

Yksilöllisiä yritysautoilun palvelukokonaisuuksia tarjoava Fleet Innovationin näkee automaation yhtenä kasvun mahdollistajista. Yksi automaation keinoista on ohjelmistorobotiikka, jonka kehittämiseen Fleet Innovation löysi Efimasta oikean kumppanin.

Lataa julkaisu →

Kehittävä kumppani on kuin osa omaa tiimiä
Case Caruna

Kun sähkönsiirtoyhtiö Caruna perustettiin vuonna 2014, aloitti se toimintansa puhtaalta pöydältä. Tilanne nähtiin erityisesti mahdollisuutena rakentaa organisaatio, jonka toiminta on mietitty viimeistä yksityiskohtaa myöten yhtiön tarpeiden mukaisesti.

Lataa julkaisu →

Euroopan mittavin Dynamics 365 -toteutus tukee kansainvälistä kasvua
Case Lumon

Parvekelaseistaan tunnettu Lumon on yli 40-vuotisen historiansa aikana kasvanut pienestä pohjois-karjalalaisesta perheyrityksestä globaaliksi parveke- ja terassijulkisivujen johtavaksi brändiksi. Jo ensimmäisistä parvekelaseista lähtien yritys on ollut alansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Lumonin innovaatioiden ansiosta jo yli miljoona asiakasta ympäri maailman on päässyt nauttimaan paremmista kodeista.

Lataa julkaisu →

Tulevaisuuden talousohjausta Dynamics 365 -järjestelmällä
Case Versowood

Kotimainen perheyritys ja Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja, Versowood Oy, oli suuren valinnan edessä. Pitkään palvellut talousjärjestelmä oli vanhenemassa, eikä enää vastannut vahvasti kasvaneen yrityksen liiketoiminnan ja raportoinnin tarpeisiin.

Lataa julkaisu →

Moderni, pilvipohjainen Dynamics 365 kuntien digitalisaation mahdollistajana
Case Sarastia

Toukokuussa 2019 kaksi kunta-alan konkaria, KuntaPro ja Taitoa, yhdistyivät. Uusi yhtiö sai nimen Sarastia, ja tämän palvelukeskuksen tavoitteeksi asetettiin kuntien tehokkaan toiminnan ja digitalisaation mahdollistaminen.

Lataa julkaisu →

Ohjelmistorobotiikalla parempaa laatua ja uusia työskentelytapoja
Case Senaatti

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani, jolla on hallittavanaan 9000 kiinteistöä kautta maan. Senaatin tavoitteena on tuottaa asiakkaille yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkoston kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat.

Lataa julkaisu →

Opas
Näin rekrytoit ohjelmistorobotin

Ohjelmistorobotti on ohjelma, joka käyttää toisia ohjelmia käyttöliittymän kautta aivan kuten me ihmisetkin. Ohjelmistorobotit myös palkataan tekemään ihmisten töitä.

Tutustu →

Tutkimusraportti
Koulutustutkimus 2019

Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on puutteita, joita ei pakkotoimenpiteillä tai pelkällä rahallakaan korjata, Efiman kokemukset ja tuore kyselyraportti antavat ymmärtää.

Tutustu →

Tutkimusraportti
Digitalisaatio nyt

Digitalisaatio on ollut kuuma puheenaihe jo hyvinkin pitkään. Viimeisen 15–20 vuoden aikana olemme ottaneet suuria kehitysloikkia varsinkin taloushallinnossa. Päätimme ottaa selvää siitä, kuinka pitkällä suomalaiset yritykset kokevat digitalisaation hyödyntämisessä olevansa.

Tutustu →

Älykäs taloushallinto – Automaation aika
Älykäs taloushallinto

Efiman partnereiden Sanna Kaarlejärven ja Tero Salmisen kolmas kirja kuvaa, kuinka digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly muuttavat taloushallintoa merkittävästi.

Tutustu →

Opas kohti tulevaisuuden toiminnanohjausta
Tulevaisuuden ERP

Toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP (Enterprise Resource Planning), on monille yrityksille keskeisin liiketoiminnan tietojärjestelmä. ERP kokoaa yhteen tärkeimmät toiminnot, kuten talouden, tuotannon, varaston ja jakelun.

Tutustu →

Oman ajan ja fokuksen panostus ERP-projektiin kannatti
Case Senaatti

Senaatti-kiinteistöt on perinteikäs julkisten tilojen hallinnoija, jonka toiminta ulottuu yli 200 vuoden päähän. Senaatti-kiinteistöt hankki muuttuvan toimintansa tueksi uuden taloushallinnon ERP-järjestelmän. Efimasta saatiin projektiin osaava kumppani, joka uskalsi myös haastaa totuttua.

Lataa julkaisu →

Joustava ulkoistuspalvelu tukee muuttuvaa energiayhtiötä
Case Kymppivoima

Sähköntuotannon omistus- ja palveluorganisaatio Kymppivoima valitsi kilpailutuksen kautta Efiman taloushallintonsa ulkoistuskumppaniksi. Kumppanuus on tuonut mukanaan mm. tehoa taloushallinnon prosesseihin, sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä että kustannussäästöjä. Kymppivoimalaiset ovat tyytyväisiä siihen, miten Efima on vastannut haasteeseen.

Lataa julkaisu →

Keskusteluja kumppanuudesta
Case Cabonline

Taksialan konserni Cabonline etsi ratkaisua ongelmaansa: ostettujen yritysten ja palvelusopimuksella toimivien kumppanuusyritysten eri kirjanpitojärjestelmät ja tavat toimia johtivat joka kuun vaihteessa hankalaan tilanteeseen, jossa konserniraportointi oli aivan liian hidasta. Apua on saatu yhteistyöstä Efiman kanssa. Microsoftin Power BI ja Azuren tietovarasto tuottavat nyt reaaliaikaista näkymää liiketoimintaan, ja raportoinnin kehittäminen jatkuu iteroiden.

Lataa julkaisu →

Opas älykkäämpään liiketoiminnan suunnitteluun
Moderni budjetointi

Budjetointi on olennainen osa liiketoiminnan johtamista. Budjetointi ohjaa yritystä mm. investointien, rahoituksen ja rekrytointien suunnittelussa sekä toimii tavoitteenasetannan välineenä.

Tutustu →

Robotiikan ensiaskeleet
Opas ohjelmistorobotiikkaan

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) on ratkaisu tehtäviin, joiden automatisointi ei perinteisiä järjestelmiä hyödyntäen ole mahdollista. Oppaassa kerromme, mitä ohjelmistorobotiikka todella on, mihin se soveltuu ja miten ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen voidaan aloittaa.

Tutustu →

Teot ratkaisevat
Case Kotkamills

Kotkamillsin ihmiset ovat ylpeitä ketteryydestään. Yritys on viime vuosina pyöräyttänyt isoja muutosprojekteja, joissa markkinan muutos on käännetty mahdollisuudeksi. Niistä merkittävin on ollut uuden pakkauskartonkikoneen käyttöönotto. Efima on ollut matkassa mukana toimittamalla Microsoft Dynamics AX -järjestelmän materiaalinhallinnan, kunnossapidon ja taloushallinnon tarpeisiin.

Lataa julkaisu →

Keskusteluja kumppanuudesta
Case Borenius

Toisten arvostaminen. Yhdessä onnistuminen. Ammattiylpeys. Arvot ohjaavat toimintaa Boreniuksella, jolla on pitkät perinteet suomalaisyritysten asianajotoimistona. Istumme Boreniuksen toimistossa Helsingissä, ja ikkunasta näkyvät Kauppatori ja Katajanokan maailmanpyörä. Talousjohtaja Anne-Mari Patteri ja kehitysjohtaja Niko Jakobsson kertovat, kuinka he peilaavat yrityksensä arvoja yhteistyökumppaneiden tapaan toimia. Kokemus on osoittanut, että kumppanuus toimii, kun arvomaailmat ovat yhteiset.

Lataa julkaisu →

Asiakas. Palvelut. Digitalisaatio.
Tukkukauppa murroksessa 2017 -tutkimusraportti

Tukkukauppa on murroksessa – ei kuitenkaan ensimmäistä eikä viimeistäkään kertaa. Nyt käsillä olevan muutoksen ajavana voimana on digitalisaatio – tai oikeastaan se, että digitalisaatio on lisännyt asiakkaan valtaa ja valinnan mahdollisuuksia.

Tutustu →

Kontrolli kestää ulkoistuksen
Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016 -tutkimusraportti

Yritys ei menetä kontrollia taloushallintoonsa ulkoistuksessa. Päinvastoin. Peräti 90 prosenttia vastaajista sanoo taloushallinnon ulkoistuksen onnistuneen erittäin tai melko hyvin, Taloustutkimuksen Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016 -tutkimus kertoo.

Tutustu →

Toimiva taloushallinto ravintoketjun huipulla
Case Leijona Catering

Leijona Catering syntyi, kun Puolustusvoimien ruokahuolto yhtiöitettiin. Uusi suuryhtiö käynnistettiin puhtaalta pöydältä. Taloushallinnon järjestelmät tilattiin kilpailutuksen jälkeen palveluna Efimalta. Uusi yritys käynnisti toimintansa 1.1.2012, ja silloin kaiken piti olla valmiina talousjärjestelmiä myöten, integroituna toiminnanohjaukseen, ravintoloiden kassoihin ja palkkajärjestelmään. Näin myös tapahtui.

Lataa julkaisu →

Digitaalinen taloushallinto
Digitaalinen taloushallinto

Efiman partnereiden Sanna Lahden ja Tero Salmisen kirja kuvaa, miten taloushallinto toimii digitaalisesti ja automatisoidusti ja parhaita käytäntöjä noudattaen.

Tutustu →

Dynaamista mediaa ja taloushallintoa
Case Talentum

Talentum halusi yhtenäistää taloushallintonsa käytäntöjä Suomessa ja Ruotsissa. Taloushallinnon järjestelmäksi valikoitui Microsoft Dynamics AX pilvipalveluna Efimalta. Saman kirjanpitojärjestelmän lisäksi Suomessa ja Ruotsissa on nyt sama tilikartta ja sisäisen laskennan rakenne. Läpinäkyvyys on parantunut, ja aikaa jää entistä enemmän laatua parantavalle työlle.

Lataa julkaisu →

Maailmanluokan prosessit huiman kasvun tukena
Case Attendo

Attendo on Suomen johtava sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Viime vuosina sen kasvu on ollut huimaa. Taloushallinnon kehittämisen tavoitteena on maailmanluokan toiminto. Työjaolla, prosessikehityksellä sekä järjestelmien ja kumppanin osaamisen hyödyntämisellä ollaan jo tultu pitkälle.

Lataa julkaisu →

Integroitu ostolaskujen käsittely toi täydet tehot
Case Sarlin

Useasta yhtiöstä koostuva kansainvälinen Sarlin toimii monella alalla. Keskenään erilaisten yhtiöiden talouden koordinointia tukee Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmän käyttö. Ostolaskujen sähköisessä käsittelyssä todellisiin hyötyihin päästiin kuitenkin käsiksi vasta, kun käyttöön otettiin järjestelmään integroitu laskunkäsittelysovellus.

Lataa julkaisu →

Yhtenäiset prosessit tukevat globaalia toimintaa
Case Comptel/toiminnanohjaus

Comptelin talousjohtajan Mikko Hytösen mukaan pilvipalveluna hankittu toiminnanohjausjärjestelmä on hyvä pohja globaalien prosessien yhtenäistämisessä. Luottamus Efiman osaamiseen vahvistui käyttöönottoprojektissa, joka toteutettiin puolessa vuodessa alle budjetin.

Lataa julkaisu →

Outsourcing Financial Management and Accounting
Whitepaper 1/2011

Outsourcing has taken great strides forward during the past decade. The times of trial and error in outsourcing financial processes are over, and there are several reasons why outsourcing now makes more sense than ever. Cost savings—as important as they still are—are no longer the main driver for outsourcing.

Lataa julkaisu →

Financial Management Software as a Cloud Service
Whitepaper 2/2010

A well-planned cloud service solution can be the most effective way of equipping a company with a ready-to-use financial system, with interfaces to different interest groups and related services. This paper examines the option of acquiring and using financial management systems as a service, and particularly, the benefits this could bring to the finance function.

Lataa julkaisu →

Taloushallinnon ulkoistus tukee globaalia toimintaa
Case Comptel/ulkoistus

Global Business Controller Mikko Hytösen mukaan ulkoistus oli Comptelille ihanteellinen ratkaisu, kun etsittiin kustannustehokkainta tapaa hoitaa osto- ja matkalaskuprosessit. Samalla annettiin taloushallinnon tiimille mahdollisuus kehittää osaamistaan kansainvälisen toiminnan tukemisessa.

Lataa julkaisu →

Ketteryys takasi aikataulussa pysyneen päivityksen
Case HYY Group

HYY Yhtymän ja Efiman yhteistyö alkoi taloushallinnon kehittämisprojektilla, joka käsitti myös järjestelmäpäivityksen.

Lataa julkaisu →

Ydinprosessien sähköistys tuo kilpailuetua
Case Marsh

Marsh uudisti ydinprosessinsa, otti verkkolaskutuksen käyttöön ja muutti dokumentinhallinnan sähköiseksi. Hyödyt tehokkuudessa ja asiakaspalvelun paranemisessa ovat selkeät.

Lataa julkaisu →

Financial Management 2010 and beyond
Whitepaper 1/2010

A major transformation of the finance function has taken place during the first decade of this millennium. Modern financial management is now at the core of the business it serves. But what are key points to address when planning for the future and improving efficiency?

Lataa julkaisu →

Prosessien läpinäkyvyys tehostaa toimintaa
Case Peikko Group

Peikko Group käyttää Efiman ostolaskujen käsittelyratkaisuja liitettynä Microsoft Dynamics AX -järjestelmään. Prosessien tehokkuus ja läpinäkyvyys tehostavat toimintaa.

Lataa julkaisu →

Hallinnollisista rutiineista liiketoiminnan tueksi
Case Veolia Transport

Veolia Transport on Efiman palveluasiakkaana ottanut käyttöön uuden taloushallinnon järjestelmän. Tavoitteena on vähentää rajusti taloushallinnon manuaalisia rutiineja.

Lataa julkaisu →

Talouspäällikön 'X-factor'
Case Fremantle Media

Fremantle Median toimintaa leimaa vahva kausiluontoisuus ja suoraviivainen projektitoiminta. Yritys hankki osto- ja matkalaskuohjelmistot pilvipalveluna Efimalta.

Lataa julkaisu →

Yhtenäinen talousohjaus tukee kasvua ja kansainvälistymistä
Case A-Katsastus

Liiketoiminta-alueen kehittyessä nopeasti viime vuosina oli todettu selkeä tarve konserninlaajuiselle taloushallinnon järjestelmäalustalle. Kun uutta taloushallintojärjestelmää alettiin ottaa käyttöön, oli Ruotsi luonteva valinta pilottimaaksi.

Lataa julkaisu →

Raportointia leijonan lailla
Case Leijona Catering raportointi

Leijona Cateringissä tiedetään, että hyvä raportointi on ajantasaista ja visuaalista ja kaikkien jokapäiväisessä käytössä. Tällaista raportointia lähdettiin toteuttamaan Efiman kanssa yhteisprojektissa. Työkaluna on Efiman pilvipalveluna toimittama QlikView.

Lataa julkaisu →