Skip to content

Tutkimusraportti | Kontrolli kestää ulkoistuksen – Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016

Yritys ei menetä kontrollia taloushallintoonsa ulkoistuksessa. Päinvastoin. Peräti 90 prosenttia vastaajista sanoo taloushallinnon ulkoistuksen onnistuneen erittäin tai melko hyvin, Taloustutkimuksen Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016 -tutkimus kertoo.

Mielenkiintoinen havainto on se, että yritykset, joilla ei ole kokemusta taloushallinnon ulkoistamisesta, kokivat ulkoistuksen vaikutukset taloushallinnon kontrolliin ja läpinäkyvyyteen huomattavan kielteisinä verrattuna yrityksiin, jotka ovat ulkoistaneet.

Tutkimuksen mukaan joka kolmas keskisuuri yritys on ulkoistanut taloushallintoaan, palkanlaskenta pois lukien. Ulkoistussuunnitelmia on viidesosalla vastanneista.

Rutiinit ovat yleisin syy siihen, miksi talousjohto ei pysty tukemaan liiketoimintaa ja strategiaa. Ulkoistamalla rutiinit talousjohto voi keskittyä tärkeämpään tekemiseen. Keskisuurten yritysten liiketoiminta tarvitsee talousjohdon tukea - se on yritysten ja Suomen etu.

Taloustutkimus Oy teki Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016 -tutkimuksen 26.5.–23.6.2016 puhelinhaastatteluina (150 kpl) kohderyhmänään suurten ja keskisuurten yritysten taloushallinnosta vastaavat päättäjät. Kohdehenkilöinä olivat pääosin talousjohtajat ja -päälliköt sekä controllerit.


Lataa pdf-raportti