Skip to content

Tutkimusraportti | Tukkukauppa murroksessa 2017

Tukkukauppa on murroksessa – ei kuitenkaan ensimmäistä eikä viimeistäkään kertaa. Nyt käsillä olevan muutoksen ajavana voimana on digitalisaatio – tai oikeastaan se, että digitalisaatio on lisännyt asiakkaan valtaa ja valinnan mahdollisuuksia.

Tukkukaupan rooli arvoketjussa tulee muuttumaan. Asiakas, ja usein myös asiakkaan asiakas, nousevat entistä enemmän toiminnan keskiöön. Lisäarvon ja palveluiden tuottaminen asiakkaalle tavanomaisen tukkukaupan toiminnan lisäksi kasvattaa merkitystään. Kilpailukyky on kiinni perusasioiden toimivuudesta, mutta kilpailuetua ei enää saavuteta vain näihin keskittymällä.

Taloustutkimus Oy teki Tukkukauppa murroksessa -tutkimuksen 22.3.–18.4.2017 välisenä aikana. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina, joita tehtiin yhteensä 100 kappaletta. Kohderyhmän muodostivat suurten ja keskisuurten tukkukauppaa harjoittavien yritysten toimitusjohtajat sekä tietohallinnosta, hankinnoista, logistiikasta ja taloushallinnosta vastaavat päättäjät.


Lataa pdf-raportti