Skip to content

Tuotetiedonhallinta App

Power Apps -pohjainen ratkaisu tuotetiedon, tuotehierarkioiden sekä hinnastojen master datan luomiseen ja hallinnointiin.

Oma App juuri teille?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja selvitetään yhdessä, voisiko Power Apps -sovellus olla juuri oikea ratkaisu yrityksellesi.

Ota yhteyttä

Tuotetiedonhallinta App lyhyesti

Asiakas

Leasing-toimialan kansainvälinen edelläkävijä, joka kehittää datalähtöisesti 

Prosessi

Tuotehallinta, hinnastojen hallinta

Kohdejärjestelmä

Useita järjestelmiä

Kenelle tämä sopii?

Minkä tahansa toimialan yrityksille, joilla on hallittavanaan laajoja tuote- tai palvelutietojen rakenteita, kuten tuoterakenteita, nimikkeitä sekä hinnastoja

Hallinnoi tuotedataasi tehokkaammin ja keskitetysti.

Master data kuntoon ennen järjestelmäuudistuksia

Kun on aika uudistaa yrityksen liiketoimintasovelluksia, muutosta voi sujuvoittaa päivittämällä master datan jo vanhojen järjestelmien yhteyteen. Järjestelmien uusiminen vanhentuneen, puuttellisen datan päälle voi pahimmillaan jopa minimoida uudistuksilla tavoiteltavia höytyjä ja aiheuttaa yrityksellenne ylimääräistä lisätyötä.

Järjestelmäuudistuksia suunnitteleva, leasing-toimialan edelläkävijä päätti laittaa tuote- ja hinnastotiedot kuntoon ajoissa ennen ERP-projektia, jonka ansiosta järjestelmäuudistusta lähdetään tekemään laadukkaalla datalla.

Efima Tuotetiedonhallinta App
↑ Tuotetiedonhallinta Appin avulla laajojen tuotetietojen hallinta tehostuu keskitetyn ratkaisun ansiosta.

Tuotetiedonhallinta App yksinkertaistaa monimutkaisten tuoterakenteiden hallinnointia

Tuotetiedonhallinta App on on Efiman kansainväliselle asiakkaalle kehitetty kokonaisratkaisu tuoterakenteen, nimikkeistön sekä hinnastojen hallintaan. Ratkaisun avulla on mahdollista keskittää laajan organisaation tiedonhallinta sekä luominen yhteen sovellukseen. 

Ratkaisun käyttäjinä toimivat konsernin tuotehallinnan ammattilaiset eri maissa. Eri käyttäjäryhmille on luotu omat, räätälöidyt käyttökokemukset tiedonhallinnan optimoimiseksi. Näin voidaan huomioda tuotteiden maakohtaiset erot, rakenne ja hinnoittelu. Uusi, laadukas tuotetieto voidaan ottaa käyttöön legacyn kanssa jo ennen järjestelmäuudistuksia, jolla vauhditetaan ERP-hanketta.

Miksi Tuotetiedonhallinta App?

Nopeampi ja virtaviivaisempi prosessi

Tuotetiedonhallinta App on keskitetty kokonaisratkaisu, mikä mahdollistaa tuoterakenteiden, nimikkeiden sekä hinnoittelun suoraviivaisemman hallinnan useiden käyttäjien toimesta.

Tehokas, roolipohjainen UX

Suunniteltu erilaisten roolien tarpeeseen: Globaali ja maakohtainen tuotehallinta keskittyvät omiin vastuualueisiinsa, joita App tukee.

Laadukkaampaa tietoa & prosesseja

Sovelluksen avulla on helppoa tuottaa tarvittavat nimiketiedot, rakenteet ja hinnastot sovelluksen varmistaessa pakollisuudet ja ohjatessa prosessia sekä hyväksyntiä. 

Monipuoliset integraatiot

Tuotetietoa hyödyntää laaja joukko järjestelmiä. Azure Service Bus -palvelu tiedottaa, kun uutta tietoa on tarjolla avoimessa API-rajapinnassa. 

Kysy asiantuntijalta

Ota yhteyttä alla olevaan yhteyshenkilöömme, joka tuntee parhaiten aihealueeseen liittyvät seikat. Voit myös jättää viestin tai yhteydenottopyynnön lomakkeella.

Janne-Hirva-vari

Janne Hirva

Senior Business Manager
janne.hirva@efima.com
+358 40 044 4386