Tiedolla johtaminen

Päätöksenteon taustalla olevan tiedon pitää olla yhtenäistä, saavutettavaa ja aidosti hyödynnettävissä. Hyvä suunnittelu ja raportointi ovat kasvun mahdollistajia.

Lue lisää tiedolla johtamisen ratkaisuista

Qlik Sense – oikea tieto helposti saatavilla

Prosessien ja järjestelmien toimivuus näkyy viime kädessä siinä, miten tuotettua tietoa pystytään hyödyntämään yrityksen päätöksenteossa ja raportoinnissa. Hyvä raportointi ja BI onnistuvat kaivamaan tarvittavat asiat käyttöön nopeasti ja esittämään ne selkeästi.

Lue lisää efiman raportoinnin ratkaisuista →

Adaptive Planning – helppoa ja tehokasta budjetointia ja ennustamista

Budjetointiprosessin hallinnan tulee olla helppoa, ja monien erillisten laskelmien sijaan tiedon pitää olla yhtenäistä. Efiman budjetoinninja ennustamisen ratkaisut perustuvat ketterään ja moderniin Adaptive Plannign -tuotteeseen.

Lue lisää Efiman ratkaisuista Budjetointiin ja ennustamiseen →

Case Leijona Catering
Raportointia leijonan lailla

Leijona Catering

Leijona Cateringissä tiedetään, että hyvä raportointi on ajantasaista ja visuaalista ja kaikkien jokapäiväisessä käytössä. Tällaista raportointia lähdettiin toteuttamaan Efiman kanssa yhteisprojektissa. Työkaluna on Efiman pilvipalveluna toimittama QlikView.

Case Leijona Catering →

Keskustellaan tiedolla johtamisesta