Antti Kosunen ja Efiman ostolaskuratkaisu Dooap esillä kansainvälisesti

Efiman kansainvälisen liiketoiminnan vetäjä Antti Kosunen kansainvälisen uutismedian haastateltavana.

Efiman kansainvälisen liiketoiminnan johtaja Antti Kosunen jakoi ajatuksiaan ostolaskutuksen tulevaisuuden näkymistä kansainvälisen uutismedian, PYMNTS.com:n, Hal Leveyn kanssa. Leveyn haastattelemana Kosunen nostaa esiin muun muassa kuluttaja- ja liiketoimintasovellusten suuret erot käytettävyydessä, automaation merkityksen ostolaskuprosessissa sekä sen, kuinka Dooapin avulla yritykset voivat löytää ratkaisun näihin ongelmiin.

Lue koko englanninkielinen haastattelu tästä.

Lehdistöyhteydet

Toimitusjohtaja
Tero Salminen
+358 40 767 5311
protected email

Markkinointi ja viestintä
Sari Aapola
+358 40 759 2046
protected email

Lataa logotiedosto

Lataa Tero Salmisen kuva