Skip to content

01.08.2017 | Julkinen sektori ja digitalisaatio ajavat verkkolaskutuksen kehitystä – Yhteenveto Billentis 2017 -raportista

pen_and_paper Taloushallinnossa eletään muutoksen aikaa, jossa vanhat toimintatavat korvataan lopulta aivan uusilla
↑ Taloushallinnossa eletään muutoksen aikaa, jossa vanhat toimintatavat korvataan lopulta aivan uusilla
01.08.2017 | Tutkimusyhtiö Billentis julkaisee vuosittain verkkolaskutuksen maailmanlaajuista kehitystä käsittelevän raportin. Me Efimalla uskomme vahvasti verkkolaskutukseen taloushallinnon automaation ja kehityksen ajurina. Keräsimme alle tämän vuoden raportin avainkohdat.

Julkinen sektori ottaa kehitysaskeleen

Aiemmin yksityiset yritykset olivat verkkolaskutuksen käyttöönoton ajavana voimana. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä yhä useammissa maissa valtionhallinto on alkanut edistää verkkolaskutuksen käyttöönottoa. Muun muassa EU on ottanut suuria harppauksia verkkolaskutuksen suhteen viime vuosina: EU-maissa julkisten organisaatioiden on vuodesta 2018 lähtien pakko ottaa vastaan verkkolaskuja.

Erityisesti Etelä-Amerikassa julkinen hallinto on edistänyt verkkolaskutuksen käyttöönottoa tehokkaasti. Käytössä on clearance-malli, jossa organisaatioiden tulee hyväksyttää lasku verottajalla ennen kuin se voidaan toimittaa asiakkaalle. Billentis-raportissa ennustetaan, että kyseinen malli tulee olemaan vallitseva ratkaisu maailmanlaajuisesti vuodesta 2025. Malli kattaisi kaikki taloudelliset dokumentit, kuten laskut, kuitit ja palkkalaskelmat. Raportissa todetaan, että clearance-mallin mukaiset verkkolaskut vähentävät verovelvoitteista koituvia kustannuksia 8-39% paperisiin laskuihin verrattuna.

Digitalisaatio ja uudet teknologiat ajavat kehitystä

Raportissa todetaan taloushallinnon elävän muutoksen aikaa. Uusien teknologioiden myötä olemme vaiheessa, jossa vanhat toimintatavat korvataan lopulta aivan uusilla. Muutos voidaan nähdä uhkana, mutta se tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia innovatiivisille ja uskaliaille yrityksille.

Nykyisin yhä yli 90% maailman laskuista käsitellään manuaalisesti. Luku on aivan liian suuri. Clearance-mallin laajempi hyödyntäminen voisi edistää verkkolaskutuksen käyttöönottoa merkittävästi. Uudet teknologiat, kuten ohjelmistorobotiikka ja koneoppiminen, ovat myös avainasemassa liiketoiminnan automaation parantamisessa ja säästömahdollisuuksien saavuttamisessa. Erityisesti itseään toistava, sääntöpohjainen laskujen käsittely on oiva esimerkki prosessista, joka tulee kokemaan muutoksia tulevaisuudessa.

Kuten me Efimalla olemme monesti todenneet, digitaalisuus ei ole vaihtoehto – se on välttämättömyys. Myös Billentis toteaa raportissaan tämän. Yritysten tulee lähestyä muutosta proaktiivisesti ja etsiä tapoja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Billentis 2017 -raportin voi ladata täältä.