Skip to content

17.03.2015 | Caruna ulkoistaa taloushallinnon prosessit Efimalle

Caruna-tiedote Caruna uskoo saavansa Efimasta osaavan kumppanin taloushallintonsa avainprosessien hoitoon ja kehittämiseen
↑ Caruna uskoo saavansa Efimasta osaavan kumppanin taloushallintonsa avainprosessien hoitoon ja kehittämiseen
17.03.2015 | Sähkönsiirtoyhtiö Caruna ulkoistaa taloushallintonsa avainprosessit Efima Oy:lle. Sopimuksen kesto on 5 + 2 vuotta.

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna ulkoistaa taloushallintonsa avainprosessit Efima Oy:lle. Sopimuksen kesto on 5 + 2 vuotta.

Fortumista irtautunut, Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö Caruna kilpailutti syksyllä taloushallintonsa ulkoistuksen julkisella kilpailutuksella. Ulkoistus koskee taloushallinnon avainprosesseja, kuten osto- ja myyntireskontraa sekä pääkirjanpitoa. Valituksi tuli taloushallinnon ja liiketoimintaprosessien kehittäjä Efima Oy. Efiman tarjoamat edut nousivat esiin erityisesti tarjouskilpailun laadullisessa osiossa. Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen iloitsee onnistumisesta: ”Tämä tarjouskilpailu todisti, että panostuksemme palvelun kehittämiseen ja laatuun on todella kannattanut.”

Carunan talousjohtaja Jyrki Tammivuori toteaa: ”Onnistunut ulkoistus edellyttää paneutumista suunnitteluun ja asiakaspalvelun jatkuvaan kehittämiseen. Uskomme saavamme Efimasta sitoutuneen ja osaavan kumppanin.”

Efima Oy on taloushallinnon ja liiketoimintaprosessien kehittäjä. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat taloushallinnon ulkoistus ja konsultointi sekä taloushallinto- ja toiminnanohjausjärjestelmät suurille ja keskisuurille yrityksille pilvipalveluna. Erinomainen asiakastyytyväisyys perustuu efimalaisten vankkaan taloushallinnon ja tietotekniikan osaamiseen ja aitoon haluun palvella asiakkaita hyvin. Tämän tueksi Efima haluaa olla myös reilu ja hyvä työnantaja.

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 640 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Caruna työllistää suoraan 340 henkilöä ja välillisesti yhteensä 1500 työntekijää eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 100 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %).
www.caruna.fi

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Tero Salminen, puh. 040-767 5311, sähköposti tero.salminen@efima.com
Sari Aapola, puh. 040-759 2046, sähköposti sari.aapola@efima.com