Skip to content

11.02.2015 | Efima tukee Pienperheyhdistystä

Efima-pienperheyhdistys-tiedote Pienperheyhdistyksen edustajat vierailivat Efiman toimistolla tammikuussa 2015
↑ Pienperheyhdistyksen edustajat vierailivat Efiman toimistolla tammikuussa 2015
11.02.2015 | Pienperheyhdistyksen edustajat Juha Turtiainen ja Kaisli Syrjänen kävivät tammikuussa toimistossamme vierailulla. Efima on jo pidemmän aikaa keskittänyt tukitoimintansa Pienperheyhdistykselle ja erityisesti sen Mieskaveri-toiminnalle.

Ajatuksena on, että rahallisella tuella on merkitystä toiminnassa, ja yrityksemme henkilöstö pääsee myös toiminnallisen tuen kautta lähelle tukitoimintaa. Viime vuonna Efima Golf -tapahtumassa kertynyt tukisumma ja joululahjarahat lahjoitettiin Pienperheyhdistykselle.

Perherakenteet ovat suomalaisessakin yhteiskunnassa murroksessa. Perinteinen perhemalli on muuttumassa, ja jo 20% kaikista perheistä on yksinhuoltajaperheitä. Suuri osa näistä pärjää hyvin. Silti perheen hajoaminen voi olla vaikea tilanne.

Pienperheyhdistys on yksivanhempaisten perheiden järjestö. Yhdistyksen perustehtävä on edistää lasten hyvinvointia tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia ja tukemalla vanhemmuutta. Yhdistyksessä on mahdollisuuksia toimia monilla eri tavoilla. Yksi toiminnan osa on Mieskaveritoiminta. Siinä aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin.

Toiminnanjohtaja Juha Turtiainen kertoo yritystuen olevan merkityksellistä etenkin yhdistyksen viestinnässä. ”Saamme tukea Raha-automaattiyhdistykseltä, mutta tuki on tarkoitettu toimintamme pyörittämiseen. Tarvitsemme siksi ulkopuolista tukea, jos haluamme esimerkiksi kampanjoida toiminnastamme. Vapaaehtoisten löytämisessä tällainen viestintä on olennaista”, hän sanoo. Efiman tukea onkin käytetty esimerkiksi mieskaverien etsintäkampanjassa pääkaupunkiseudun busseissa.

www.pienperhe.fi
www.mieskaverit.fi