Skip to content

16.05.2016 | Efiman terveiset Microsoftin Envision 2016 -tapahtumasta

envision-efima Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella piti keynote-puheenvuoron Envision-tapahtumassa
↑ Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella piti keynote-puheenvuoron Envision-tapahtumassa
16.05.2016 | Olimme mukana Microsoftin uudistuneessa Envision-tapahtumassa New Orleansissa. Aikaisempaan Convergence-konseptiin verrattuna ohjelmassa oli merkittävästi vähemmän teknistä ja yksityiskohtaista sisältöä, mutta sitäkin enemmän tulevaisuuteen katsovia visioita.

Uusi Dynamics AX herätti yhä paljon keskustelua, ja vaikka varsinaisesti uusia julkistuksia ei tapahtumassa aiheesta tehty, oli kiinnostavaa kuulla ensimmäisien pilottiasiakkaiden kokemuksista.

Pilvipalvelu mahdollistaa ketteryyden

ERP-liiketoiminnan General Manager Christian Pedersen korosti, että kyky reagoida ja hallita nopeita muutoksia on tällä hetkellä keskeisimpiä tavoitteita yrityksissä. Kyvyttömyys muuttua asiakkaiden vaatimusten mukana ei saa johtua yrityksellä käytössä olevasta teknologiasta.

ERP-järjestelmältä vaaditaan tukea jatkuvaan ja systemaattiseen muutokseen ja sopeutumiseen. Pedersen argumentoi, että ERP-projektien laajat määrittelyt ja räätälöinnit ovat liian hitaita yrityksissä nykyään vallitsevaan muutosvauhtiin. Uusi Dynamics AX on rakennettu tämän vision varaan.

Isoista harppauksista nopeisiin askeliin

Dynamics AX:n päivittyminen on yksi selkeimmistä muutoksista vanhaan. Jatkossa järjestelmän on tarkoitus päivittyä säännöllisesti ja asiakkaan niin hyväksyessä myös automaattisesti. Ison päivitysprosessin sijaan tuote muuttuu siis aiempaa useammin ja pienempi pala kerrallaan. Microsoft on selkeyttänyt, että asiakkailla on jatkossakin mahdollisuus aikatauluttaa päivitykset ja myös kieltäytyä niistä halutessaan.

Se paljon puhuttu käytettävyys

Yritysjärjestelmien käyttöliittymien ja käytettävyyden nousu keskiöön oli yhä pinnalla esityksissä ja keskusteluissa. Uuden Dynamics AX:n selainpohjainen käyttöliittymä toimii jouheammin niin ihmisille kuin ohjelmistoroboteillekin, ja esimerkiksi tietojen kopiointi omalta päätteeltä helpottuu merkittävästi.

Microsoft puhui Dynamics AX:n älykkäästä käyttöliittymästä, jossa tuodaan yhteen visuaaliset mittarit ja tietojen syöttäminen. Jatkossa pureksittu ja helposti hahmotettava liiketoimintatieto tuodaan siis osaksi käyttöliittymää, jolloin raja tiedon syöttämisen ja kuluttamisen välillä katoaa.

Uuden Dynamics AX:n modernista käyttöliittymästä on sinänsä jo puhuttu paljon, mutta esityksistä oli nähtävissä laajempikin kehityskulku. Microsoft rakentaa parhaillaan kovalla vauhdilla erilaisia mobiili- ja selainpohjaisia applikaatioita, jotka kuluttajasovellusten tapaan hoitavat jonkun yksittäisen tarpeen tai toiminnon erinomaisesti. Nämä Delven kaltaiset tuotteet rakentuvat pilvipohjaisten järjestelmien kuten Sharepoint Onlinen tai Dynamics CRM:n päälle.

Jatkossa tämän kaltaiset sovellukset saattavat hyvinkin toimia monille käyttäjille yleisimpänä käyttöliittymänä raskaampiin taustasovelluksiin kuten ERP-järjestelmiin. Ääriesimerkkinä kehityksestä on Microsoftin juuri julkaisema PowerApps-alusta, jonka avulla yrityksen on mahdollista luoda itse mobiilisovelluksia omiin prosessitarpeisiinsa ilman syvempää ohjelmointiosaamista.

Voit katsastaa nauhoitukset lähes kaikista Envisionin esityksistä Microsoftin Envision Youtube-kanavalta.