Skip to content

18.05.2015 | Perehdytystä pesän tavoille

efima-toimisto-tausta Efiman toimistoa Helsingissä Kaivopihalla kutsutaan leikkisästi kotipesäksi
↑ Efiman toimistoa Helsingissä Kaivopihalla kutsutaan leikkisästi kotipesäksi
18.05.2015 | Kolme Efimalla keväällä aloittanutta uutta työntekijää – Kristian Henriksson, Carita Lindeman ja Jyri Rosenlund – keskustelevat Efimalla töiden aloittamiseen liittyvistä fiiliksistä.

Kolme Efimalla keväällä aloittanutta uutta työntekijää Kristian Henriksson, Carita Lindeman ja Jyri Rosenlund – keskustelevat Efimalla töiden aloittamiseen liittyvistä fiiliksistä. Efima kasvaa kovalla vauhdilla. Kevään aikana Efima on pyörittänyt näkyvää rekrytointikampanjaa ja palkannut jo yli kymmenen osaajaa.

”Ympärillä pyörii erilaisia ihmisiä, mutta samalla jotenkin samanhenkisiä.” Näin kuvaa työympäristöään Efimalla asiakastuessa kaksi kuukautta sitten aloittanut Jyri. Efimalla puhutaankin usein siitä fiiliksestä, joka yrityksen työntekijöiden kesken vallitsee. Vasta aloittaneiden keskustelussa ilmoille nousevat sanat, kuten välittömyys, läpinäkyvyys ja rentous, tuntuvat helposti ylikäytetyltä mainospuheelta, mutta menestyminen Suomen parhaat työpaikat -kilvassa osoittaa muuta.

Efiman nopea kasvu tarkoittaa, että tähän porukkaan tulee uusia jäseniä melkoisella tahdilla. Onkin hyvin tärkeää pitää hyvästä hengestä ja hyväksi todetuista toimintatavoista kiinni kasvusta huolimatta. Usein työympäristön rentous ja välittömyys liitetään pieniin yrityksiin. Sen uskotaan myös katoavan jonnekin kasvun myötä. Yksi perinteinen syylliskandidaatti tähän on kasvun myötä käyttöön otetut jäykemmät prosessit ja toimintatavat. Efimalla prosesseja ei ole kuitenkaan pelätty, ja sen sijaan on pidetty huolta niiden tarkoituksenmukaisuudesta. Vaikka kasvu tuo mukanaan tarvetta uusille käytännöille, niitä ei siis tarvitse rakentaa tyhjän päälle.

Perehdytys on alue, missä yhteisten sovittujen käytäntöjen tarve tunnistettiin Efimalla jo varhain. Jokainen Efimalla aloittava kopataankin tehokkaasti haltuun, ja kaikki käytännöt käydään läpi jokaiselle räätälöityä suunnitelmaa seuraten. Perehdytyssuunnitelman lisäksi Efiman tarkasti dokumentoitu projektimalli ohjaa uudet projektityöntekijät oikeaan uomaan ja mahdollistaa nopean asiakasvastuun kasvattamisen. ”Ehkä Efiman fiiliksen takana on juuri tämä onnistunut tasapainoilu rennon yhdessäolon ja jämäköiden prosessien välillä”, muotoilee markkinointia tekevä Kristian.

”Se mistä minä olin vaikuttunut, kun aloitin Efimalla, on perehdytys. Perehdytys on strukturoitu ja se on selkeää”, kertoo projektipäällikkö Carita ja jatkaa: ”Vaikka perehdyttämistä on paljon, ja eri osa-alueita on ohjeistamassa eri ihmisiä, kokonaisuus pysyy hallittavana ja kaikki läpikäyty sisältö löytyy helposti kunkin omasta suunnitelmasta.”