Skip to content

24.06.2024 | Sote-alan tekoälyhackathon tuotti konkreettisia ratkaisuja: Efima ja Attendo kehittivät tekoälyavustajan kriittiseen hetkeen hoivatyössä

sote-hackathon-tiedotekuva Efimalaisia ja attendolaisia hackathonissa
↑ Efimalaisia ja attendolaisia hackathonissa
24.06.2024 | Microsoftin ja Ultrahackin isännöimässä tekoälyhackathonissa kehitettiin konkreettisia tekoälyratkaisuja sujuvoittamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan arkea. Digiyhtiö Efima ja hoivapalveluita tuottava Attendo kehittivät yhdessä tekoälyavustajan, joka automatisoi hoitajien välistä tiedonsiirtoa vuorotyössä.

DigiFinlandin keväällä 2024 julkaisema tutkimus korostaa tekoälyn kasvavaa potentiaalia sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Tutkimuksessa nimetään yli 50 tekoälyn käyttömahdollisuutta, jotka ovat pääosin toteutettavissa nykyteknologialla ja -datalla, ja osin myös voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Microsoftin ja Ultrahackin 17.-19.6. järjestämässä hackathonissa yli 20 tiimiä pyrki konkretisoimaan tutkimuksessa tunnistettuja käyttötapauksia esimerkkiratkaisuiksi. Efiman ja Attendon yhteistiimi kehitti 3-päiväisen hackathonin aikana Attendon hoivakoteihin tekoälyavustajan, joka tehostaa hoitajien välistä tiedonsiirtoa vuoronvaihdon yhteydessä. Kyseessä on kriittinen hetki päivittäisessä hoivatyössä, joka on perinteisesti nojannut hoitajien väliseen keskinäiseen kommunikaatioon.

Hackathonissa syntynyt tekoälyavustaja tuottaa työvuoronsa aloittavalle hoitajalle tiivistelmän tulevan työvuoron asukkaista ja heitä koskevista tiedoista ja toimenpiteistä. Tekoälyavustaja hakee tietoa asukastietojärjestelmään tehdyistä kirjauksista, ja toimii myös chatbotin tavoin työkaluna lisätiedon kysymiseen. Sovellus on suunniteltu liikkuvaa työtä varten, ja hoitajat voivat kommunikoida tekoälyavustajan kanssa myös puhumalla ja kuuntelemalla. Ratkaisu hyödyntää laaja-alaisesti Microsoftin tekoäly- ja low-code-teknologioita ja toimii hoitajan omalla työkoneella tai -puhelimella.

Attendon tietohallintojohtaja Jukka-Pekka Luhanko näkee sovelluksella potentiaalia parantaa työhyvinvointia ja asukasturvallisuutta hoivatyössä: “Sovellus varmistaa, että kaikki kriittinen asukastieto siirtyy varmasti vuorosta toiseen, ja vähentää muistinvaraisuutta. Lisäksi tekoälyavustaja poistaa kielimuurit kääntämällä tiedon hoitajan omalle kielelle.” 

Sovelluksen arvioidaan nopeuttavan tiedonsiirtoa vähintään viidellä minuutilla per vuoronvaihto, mikä merkitsee merkittäviä aikasäästöjä Attendon yli miljoonassa vuoronvaihdossa vuosittain.

Efima ja Attendo ovat jo aiemmin työskennelleet yhdessä tekoälyn parissa ja pilotoivat parhaillaan Attendon hoivakodissa ratkaisua, joka hyödyntää puheentunnistusta järjestelmäkirjausten automatisointiin. Efiman Senior Machine Learning Engineer Samuli Reinikainen korostaa pitkäjänteisen yhteistyön ja rohkeiden kokeilujen merkitystä sote-sektorin tekoälykehityksessä: “Hackathon oli jälleen hyvä osoitus siitä, että vaikuttavimmat tekoälysovellutukset syntyvät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tekoälyratkaisujen kehittäminen ja ideointi vauhdittuvat sitä mukaan, kun kehittäjät oppivat tuntemaan sote-alan lainalaisuuksia.”

Hackathonin jälkeen valikoituja ratkaisuja jatkokehitetään yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Microsoftin kanssa. Efima Oyj ja Attendo Oy jatkavat yhteistyötään ja jakavat oppimaansa avoimessa posthack-tapahtumassa 12.9.2024, jossa yhtiöt esittelevät hackathon-ratkaisun toimintaperiaatteita muille alan toimijoille. Tapahtumaan voi ilmoittautua tästä linkistä.

Lisätietoja

Efima, Teknologiajohtaja Markus Turunen
markus.turunen@efima.com, +358 40 770 120

Efima lyhyesti

Efima Oyj tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa toiminnanohjauksen, taloushallinnon ja älykkään automaation ratkaisuilla sekä kehittävään kumppanuuteen pohjautuvilla digitaalisilla taloushallintopalveluilla. Kaiken keskiössä ovat ihmiset, yhteistyö ja kumppanuus. Vuonna 2024 Efima työllistää lähes 300 työntekijää Efiman kahdessa toimipisteessä Helsingissä ja Tampereella.
www.efima.com