Tukkukaupan toiminnanohjaus

Asiakkaan ymmärtäminen on tukkukaupan ytimessä

Efima tarjoaa tukkukaupan ja logistiikan toiminnanohjauksen ratkaisua, joka rakentuu Microsoftin Dynamics 365 -järjestelmän ympärille. Hankintalogistiikan, sisälogistiikan ja lähtölogistiikan prosessit yhdistyvät tehokkaaseen ja pitkälle automatisoituun talouteen.

Vahva ja moderni perusta

Nykyisin yritykset käyvät kilpailua uusissa kanavissa ja uusin konseptein. Tehokkaaseen päätöksentekoon ja sähköisiin palvelukonsepteihin vaaditaan ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa. Kaiken perustaksi tarvitaan vahva ja moderni alusta, joka huolehtii siitä, että toiminnanohjaukseen tarvittava tieto on yhtenäistä ja ajantasaista. Tieto ei voi kuitenkaan jäädä yrityksen omien seinien sisään, vaan sen täytyy mahdollistaa tehokas yhteistyö eri sidosryhmien välillä. Verkkokaupat, mobiilisovellukset ja rajapinnat yhdistävät sidosryhmät saumattomasti osaksi yrityksen palveluprosesseja.

Asiakkaan ymmärtäminen on tukkukaupan ytimessä. Tämä kävi selväksi myös teettämässämme tutkimuksessa. Kun ydintoiminnan sujuvuudesta vastaa pitkälle automatisoitu ja yhtenäinen kokonaisratkaisu, voidaan liiketoiminnan strategiset tavoitteet täyttää helpommin ja asiakkaan tarpeisiin vastata paremmin. 

Miksi Efima ERP?

Saumaton kokonaisuus mahdollistaa asiakasymmärryksen

Kaiken asiakkuuksiin liittyvän tietopääoman on oltava yhtenäistä, sekä asiakaspalveluprosessien saumattomia, oli kysymyksessä digitaalinen itsepalveluprosessi tai henkilökohtainen kohtaaminen. Asiakasdatan kytkeminen nykyaikaisiin tietopalveluihin tarjoaa aivan uudenlaisen tavan seurata asiakkuuksia ja yksilöidä palveluita asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaisesti.

Osa-optimoinnista kokonaisuuden hallintaan

Perinteiset, siilomaiset järjestelmät ohjaavat osa-optimoimaan prosesseja ja toimintatapoja. Yrityksen läpileikkaavien tavoitteiden ymmärtäminen ja optimointi vaativat tarkkuusluokaltaan eri tason tietoa ja alustan, joka pitää kokonaisuuden hallittavana. Yksittäiset ydinprosessit eivät saa kuitenkaan jäädä kokonaisuuden jalkoihin – siksi modernin alustan on kyettävä laajentumaan ketterästi ja tarkoituksenmukaisesti.

Huippukäytettävyys niin työpisteellä kuin varastollakin

Selainpohjaisen ja modernin ohjelmiston käyttö on helppo oppia ja se on luotu toimimaan eri käyttötilanteissa erinomaisesti. Kokonaan uudistetun käyttöliittymän lisäksi Microsoft Dynamics 365 on varustettu monipuolisilla mobiilisovelluksilla, ja sen käyttö on integroitu osaksi tuttuja toimisto-ohjelmia, joissa tietoa voidaan näppärästi käsitellä ja rikastaa. Efima ERP hyödyntää tarvittaessa puheohjausta ja spesifeihin käyttötilanteisiin optimoituja PowerApps-sovelluksia.

Blogimme aiheesta

Tukkukauppa menee lähelle asiakasta

Tukkukauppa on murroksessa – ei kuitenkaan ensimmäistä eikä viimeistäkään kertaa. Nyt käsillä olevan muutoksen ajavana voimana on digitalisaatio – tai oikeastaan se, että digitalisaatio on lisännyt asiakkaan valtaa ja valinnan mahdollisuuksia.

Lue Kai Lyytisen blogi →

Lue Tukkukauppa murroksessa 2017 -tutkimusraportti
Asiakas. Palvelut. Digitalisaatio.

Lue Tukkukauppa murroksessa 2017 -tutkimusraportti

Tukkukaupan rooli arvoketjussa tulee muuttumaan. Asiakas, ja usein myös asiakkaan asiakas, nousevat entistä enemmän toiminnan keskiöön. Lisäarvon ja palveluiden tuottaminen asiakkaalle tavanomaisen tukkukaupan toiminnan lisäksi kasvattaa merkitystään. Kilpailukyky on kiinni perusasioiden toimivuudesta, mutta kilpailuetua ei enää saavuteta vain näihin keskittymällä.

Lataa raportti →

Keskustellaan lisää!