Skip to content

Suvi | Tyytyväisestä asiakkaasta tyytyväiseksi työntekijäksi

Suvi Antila Efiman toimistolla Suvin työ on itsenäistä, mutta ei yksinäistä.
↑ Suvin työ on itsenäistä, mutta ei yksinäistä.
09.08.2019 | Suvi pitää taloushallinnon konsultin työssä parhaina puolina monipuolisia tehtäviä ja asiakastyötä.

Suvi Antila kiinnitti jo Efiman asiakkaana huomiota yrityksen kehittämisorientoituneeseen otteeseen ja työntekijöistä huokuvaan ilmapiiriin. Lopulta Suvi päätti ilmoittaa kiinnostuksestaan työpaikan vaihtoon ja lähetti avoimen hakemuksen Efimalle.

”Tykästyin Efimaan jo asiakkaan roolissa. Kun efimalaiset saapuivat tapaamisiin, heistä tuli heti hyvä fiilis ja lähtiessä jäi ikävä. Ajattelin, että ainoa yritys, johon voisin kuvitella siirtyväni, oli Efima”, Suvi kertoo. Aluksi sopivaa paikkaa ei Efimalta kuitenkaan löytynyt. 

Syksyllä 2018 Suvi sai soiton Efimalta. ”Nyt olisi pari paikkaa auki”, puhelimessa kerrottiin. Muutaman haastattelukierroksen ja case-harjoituksen jälkeen oikea paikka löytyi, ja pian Suvi aloittikin Efimalla taloushallinnon ulkoistuskonsultin tehtävässä. 

Kattava perehdytys siivitti vauhdikkaaseen alkuun 

”Ensimmäisen puolen vuoden aikana olen päässyt jo tekemään monenlaista Efimalla. Alun perehdytys oli todella kattava ja kaikki yrityksen arvoista tutustumiseen laajennettuun omaan tiimiin tuli esimerkillisesti hoidettua”, kuvailee Suvi. ”Lisäksi, kuten Efimalla kuuluu, sain oman nimetyn kummikollegan, jonka avustuksella pääsin sujuvasti perehtymään työtehtäviini ja alun epävarmoina hetkinä apu oli helposti saatavilla.” 

”Tiedossa toki oli, että paljon uutta pitää olla halukas ja kyvykäs oppimaan ja sisäistämään, mutta ehkä se yllätti positiivisesti, että kaiken uuden oppimiseen on annettu tarvittavat työkalut ja tuettu erilaisilla perehdytystuokioilla ja -materiaaleilla”, Suvi kertoo. ”Efimalla on myös suunniteltu sopiva perehtymispolku, eli käytännön työtä tekemällä on päästetty oppimaan itse ja vastuuta ja haasteita on tullut tasaisesti lisää.” 

Perehdytyksen jälkeen vastuuta on riittänyt: ”Olen ollut mukana useissa asiakkuuksissa vastaamassa osaltani asiakastyytyväisyyden toteutumista sekä kehitysprojekteissa kehittämässä Efimalaista tapaa toimia. Lisäksi olen hoitanut itsenäisesti yhden matkareskontra-asiakkaan palvelun haltuunoton aina tavoitetilan määrittelystä palvelutiimin perehdyttämiseen.” 

Ei kahta samanlaista päivää 

”Työpäiväni alkaa yleensä jo edeltävänä päivänä vilkaisemalla seuraavan päivän tulevat palaverit kalenterista ja tekemällä niihin tarvittavat valmistelut. Ennakointi ja tulevien työviikkojen hahmottaminen on tärkeää, jotta osaa priorisoida ja aikatauluttaa tulevat tehtävät ja mieluiten hyvissä ajoin valmistella esimerkiksi tulevat asiakastapaamiset”, Suvi kertoo. 

”Parasta työssäni ovat monipuoliset työtehtävät ja asiakastyö. Kun työskentelee konsulttina, on ansaittava asiakkaiden luottamus joka päivä uudestaan”, sanoo Suvi. ”Normipäivää ei taida ollakaan, mikä on työni parhaita puolia, mutta tavallinen päivä voisi pitää sisällään esimerkiksi asiakkaan kanssa pidettävän palvelunseurantapalaverin Skypellä, toisen asiakkaan luona pidettävän kehitystyöpajan, sisäisen projektipalaverin sekä robotiikan prosessikuvien piirtämistä pari tuntia Confluence-työkalulla”, Suvi jatkaa. 

Yksi asia ulkoistuskonsultin työssä nousee Suvin mielestä yli muiden: ”Parasta on, kun pystyy kehittämään ja tehostamaan asiakkaan prosesseja siten, että prosessit palvelevat tarkoitustaan, ovat tehokkaita ja mahdollisimman automatisoituja. Taloushallinnossa on useita rutiininomaisia tehtäviä, joita voidaan hoitaa yhdessä robotiikan ja tekoälyn avulla sen jälkeen, kun prosessi on ensin hiottu huippuunsa.”

Itsenäistä, muttei yksinäistä 

Konsultin työ on Suvin mukaan itsenäistä ja vastuullista, ja oman työn hallinta on tärkeää. Työ ei silti ole yksinäistä, vaan töitä tehdään Efiman arvojen mukaisesti ”yhdessä eteenpäin”. ”Välit kollegoihin ovat mutkattomat ja parhaat ratkaisut pyritään löytämään porukalla, jotta voidaan saada mahdollisimman laajasti eri näkökulmat huomioivat ratkaisut aikaiseksi”, Suvi toteaa.  

”Meillä saa ja pitää haastaa sekä itseä että toisia, joka on yksi salaisuus osaamisen kehittymiselle ja mielenkiinnon säilymiselle. Sparrauskulttuuri on luonnostaan vahva, eli haluamme tehdä yhdessä ja olla aidosti porukkana entistä vahvempia.” 

Tyytyväiset työntekijät takaavat tyytyväiset asiakkaat 

”Efimalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet, ja se kannustaa omiin joustaviin ratkaisuihin niin urapolulla kuin työn ja arjen yhteensovittamisessa”, kertoo Suvi. Töitä voi tehdä joustavasti paikasta riippumatta esimerkiksi kotoa, mökiltä tai vaikka rannalla. 

”Efimalla on konkreettisesti sisäistetty, että hyvinvoiva työntekijä saa parhaiten täytettyä yrityksen strategiset tavoitteet, on kivempi ja tuottavampi kollega ja saa asiakkaat haluamaan lisää!”, Suvi kiteyttää.