Skip to content
07.06.22Toiminnanohjaus ERP

Miten rakentaa IT-arkkitehtuuri, joka oikeasti tukee liiketoimintastrategiaa?

Antti Rantanen
07.06.2022 | Yrityksen liiketoimintastrategian ja IT-arkkitehtuurin synkronoiminen yhteen voi olla hankalaa. Strategia on sisäsyntyisesti ketterä siinä missä perinteinen IT-arkkitehtuuri haluaa pultata ison kuvan kiinni. Miten pitäisi toimia, jos IT ei jousta strategisissa muutoksissa? Efiman Senior Advisor Antti Rantanen jakaa neljä neuvoa ketterämmän IT-arkkitehtuurin rakentamiseksi.

Ovatko strategiakaudet susia jo syntyessään?

Monille on varmasti tuttu strategisen suunnittelun ajatus strategiakausista, joiden elinkaari on kolmesta viiteen vuoteen. Perinteisen IT-arkkitehtuurin näkökulmasta peruspilarit ovat kuitenkin rakennettu komponenteista, joiden elinkaaret ovat keskimäärin 10–15 vuotta. Tällä logiikalla saman IT-arkkitehtuurin tulisi selvitä useammasta strategisesta muutoksesta.

On hyvä pohtia, onko nykypäivänä strategiaa edes olemassa ilman liiketoiminnan muutoksiin mukautuvaa teknologiaa.

IT:n ajatus lähteekin lähes poikkeuksetta liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisesta. Tarvitaan luotettavat ja kestävät prosessit, jotka toimivat vaikka vähän ravisteltaisiinkin. Funktionaalisen (lue: ei-strategisen) IT:n luontainen tarve onkin jäädyttää nykytila, ja IT-kellarista kuuluu usein syvä huokaus muutoksen hetkellä.

Todellisuudessa liiketoiminta ja IT ovat kuitenkin kietoutuneet toisiinsa, ja merkittävien muutosten läpivienti onnistuu ainoastaan harmonisena kokonaisuutena. Mikäli teknologia ei ole erottamattomana osana kokonaisstrategiaa ja tulevaisuuden ajattelua, strategiakin muuttuu kädenlämpöiseksi ennen kuin se ehtii uunista ulos. On hyvä pohtia, onko nykypäivänä strategiaa edes olemassa ilman liiketoiminnan muutoksiin mukautuvaa teknologiaa.

Mikä neuvoksi arkkitehtuurikitkan poistamiseen?

Liiketoimintastrategian ja IT:n välinen arkkitehtuurikitka voi ikävimmillään aiheuttaa tilanteen, jossa IT-arkkitehtuuri on käytännössä aina myöhässä todelliseen muutostarpeeseen nähden. Kokosin alle neljä neuvoa, joilla rakennat joustavan IT-arkkitehtuurin, joka tukee strategiaasi nyt ja myös tulevaisuudessa.

1. Varmista kyvykkyydet tulevien strategioiden toteuttamiseksi

Muuta prosessien johtamisen ja teknologiatekemisen henki organisaatiosi sisällä. Aloita ajattelemalla strategiasi ja liiketoimintasi tarpeita liiketoimintakyvykkyyksinä. Kyvykkyydet viestivät niistä asioista, joita halutaan saada aikaiseksi. Käytännössä niitä toteuttavat ihmiset ja heidän osaamisensa, asenteensa ja tahtotilansa. Mieti, mitkä kyvykkyydet kestävät yli ajan, mitkä vaativat muutosta ja mitä uusia kyvykkyyksiä tarvitaan tulevaisuudessa.

Kestävä liiketoiminta-arkkitehtuuri mallintaa muuttuvan maailman, sen prosessit ja luo pohjan erilaisille tulevaisuuden skenaarioille sen sijaan, että se lukkiutuisi nykyisen strategian luomaan näkymään. Kyse on enemmän epävarmuuden hallinnasta kuin tietyn tavoitetilan lukkiutuneesta tavoittelusta – myös IT:ssä, josta päästäänkin sujuvasti seuraavaan neuvoon.

2. Panosta pilveen

Tyypillisellä organisaatiolla ei ole syytä olla siirtymättä laajasti pilviratkaisuihin, ja pilvisiirtymä työntääkin liiketoimintalähtöistä ajattelua ja IT:n ketterämpää kehittämistä käytännössä automaattisesti askeleen eteenpäin. Pilvessä pyörivät IT-ratkaisut tuottavat reaaliaikaista dataa päätöksenteon tueksi silloin kun tarvitaan ja sinne missä tarvitaan. Pilviratkaisut myös päivittyvät tiheään ja tarjoavat organisaatiolle uudenlaisia liiketoimintakyvykkyyksiä lähes jatkuvana virtana. Pilviratkaisujen vauhdikkaasta kehittymisestä kannattaa ottaa kaikki liiketoimintahyödyt irti ja rakentaa pilviratkaisujen pariin ketterästi toimivia ratkaisutiimejä ja siirtyä pikkuhiljaa pois projektiorganisaatioista.

3. Kokoa datasi yhteen ja rakenna sovelluksia datasi ympärille

Joustamattoman IT-arkkitehtuurin taustalta löytyy lähes poikkeuksetta siiloutunutta dataa. Usein tunnistetaan, että organisaation eri osastoille on aikojen saatossa rakentunut omia tietojärjestelmiään ja datasammioitaan. Kärjistettynä – järjestelmiä on hankittu eri tarpeisiin kokonaiskuvasta riippumatta ja muista järjestelmistä välittämättä. HR:llä on oma järjestelmänsä ja datansa, taloudella omansa, tuotannolla omansa – ja niin edelleen. Kun eteen tulee tilanne, jossa liiketoiminta hyötyisi datan yhdistämisestä, rakennetaan purkalla ja liimalla monimutkaisia integraatioarkkitehtuureja, joiden muuttaminen ja jatkokehittäminen on kaikkea muuta kuin ketterää.

Yksinkertaisuus on kaunista IT-arkkitehtuureissakin. Toivottavampi suunta on koota data yhteen, yhdeksi datamalliksi, ja rakentaa eri osastojen kyvykkyyksiä organisaation yhteisen datamallin ympärille. Näin päästään eroon monimutkaisista integraatioista, tehdään muutoksista ja uusien sovellusten lisäämisestä datan piiriin helpompaa ja varmistetaan, että data on saatavilla ja soljuu sujuvasti liiketoimintaprosessista toiseen.

Tämä on myös modernien pilvialustojen, kuten Microsoftin Dynamics 365:n, periaate: eri liiketoimintaratkaisut kootaan yhteen, yhä yhtenäisemmän datamallin ympärille. Modulaarista pilvialustaa voidaan rakentaa ja skaalata pala palalta liiketoiminnan ja sen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Uudenlaisen IT-arkkitehtuurin rakentaminen edellyttää kuitenkin uudenlaista lähestymistä liiketoimintasovellusten ostamiseen. Sen sijaan, että lähdettäisiin aina päätä pahkaa laatimaan yksityiskohtaisia RFP-listoja best-of-breed-tarpeisiin, on ennemmin mietittävä liiketoiminnan kokonaismuutosta ja sitä, mikä on juuri meille sopiva liiketoimintasovellusten ekosysteemi liiketoiminnan ja strategian jatkuvan muutoksen toteuttamiseen.

4. Hyödynnä ketterää low-code-kehittämistä

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, mainitsen kansalaiskehittämisen työkalut, kuten Microsoft Power Platformin. Low-code-teknologioiksikin kutsutuilla työkaluilla voidaan vastata hyvin nopeasti – jopa päivissä tai ainakin viikoissa – liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Ja mikä parasta, liiketoiminnan edustajat voivat tehdä sen täysin itse. Liiketoimintakäyttäjien luomia low-code-tuotoksia, eli erilaisia automaatioita ja appeja, voidaan rakentaa osaksi organisaation yhteistä datamallia ja viedä tuotantoon pieninä paloina ja kehitystä voidaan jatkaa iteroiden käyttäjäpalautteen pohjalta. Low-code-kehitys on kuitenkin viisasta aloittaa ammattilaisten kanssa ja samalla varmistaa low-code-kehityksen hallintomalli ja tekemisen suunta.

Jos otat koppia vain yhdestä jakamastani neuvosta, low-code-kokeiluista on jokaisen helppo aloittaa.


Lisää näkemyksiä tulevaisuuden toiminnanohjauksesta

Efiman virtuaalitapahtumassa, Toiminnanohjauksen pilviaamussa, kuultiin näkemyksiä siitä, minkälainen on tulevaisuuden ERP. Tapahtuman keynote-puheenvuorosta vastasi  tietojärjestelmätieteen professori Tomi Dahlberg, ja lisäksi kuulimme puheenvuorot Microsoftin Vesa-Matti Paanaselta, YIT:n Nina Karhulalta sekä Efiman Antti Rantaselta. Katso tallenne alla olevalta videolta!