Skip to content

Inventaario App

Digitalisoi inventointiprosessi Microsoft Teams Power Appsin avulla.

Inventaario App on elävä esimerkki Efiman toteuttamasta Microsoft Power Platform -sovelluksesta, joka räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Oma App juuri teille?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja selvitetään yhdessä, voisiko Power Apps -sovellus olla juuri oikea ratkaisu yrityksellesi.

Ota yhteyttä

Case Mehiläinen | Automaatiota inventointiprosessiin Microsoft Power Appsilla

Vielä vuosi sitten Mehiläisen inventointiprosessi oli yli 500 hengen mittava, manuaalinen Excel-harjoitus. Ja kuten kuvitella saattaa, satojen varastojen inventointi pelkän Excelin avustamana tuotti paljon päänvaivaa ja vaati hartiavoimia niin Mehiläisen hallinnossa kuin toimipisteissäkin.

Yhdessä Efiman kanssa Mehiläisen käyttöön rakennettiin Power Apps -sovellus, Inventaario App, joka digitalisoi Mehiläisen inventointiprosessin ja automatisoi sen monia vaiheita.

Onko vuosittaisen inventaarionne valmistelu ison porukan yhteinen Excel-harjoitus? 

Tiesitkö, että tarvittavan tiedon voi koota myös toisin?

Kun varastoja ja inventoinnin tekijöitä on satoja, vuosittaisen inventaarion valmistelu vaatii paljon työtä. Olisikohan oikean datan tarjoiluun oikealle toimipisteelle joku kätevämpi tapa, ilman jokavuotista, manuaalista Excel-harjoitusta?

Voimme todeta, että kyllä on! Laajan taustatiedon käsittely ja sen tarjoilu toimipisteille varastojen inventointia varten voidaan automatisoida. Varastonhallintajärjestelmän hankinta voi olla turhan kallis investointi silloin, kun sen ainoa käyttötarkoitus on vuosittainen inventointi. Onneksi inventaarioprosessin voi digitalisoida myös kevyemmälläkin tavalla, hyödyntäen jo olemassa olevia järjestelmiä.

Inventaarip-App_web

Inventaario App on tehokas työkalu inventointiprosessin hallinnointiin

Efiman asiakkaalleen toteuttama Inventaario App on Microsoft Teams Power Apps -sovellus. Se hyödyntää Microsoft Teams -lisensointiin sisältyvää valikoitua Power Apps -toiminnallisuutta.

Sovellus hoitaa inventaariomateriaalin käsittelyn, inventaarioprosessin vastuuhenkilöiden määrittelyn ja tietojen jakelun kustannuspaikkojen inventoinnista vastaaville henkilöille. Inventoinnin pääkäyttäjät voivat seurata prosessin etenemistä Inventaario Appin avulla, varmistaen, että kaikki eri varastot saadaan inventoitua aikataulussa.

Inventaario App muodostaa inventointilistat vuosittaisten hankintojen perusteella varastoittain. Inventoija suorittaa inventoinnin hyödyntäen varastokohtaisia listoja. Kun toimipisteen vastuuhenkilö on hyväksynyt valmiin inventoinnin sovelluksessa ja kaikki varastot on inventoitu, Inventaario App tuottaa valmiin kirjanpitoaineiston varaston arvoista. 

Inventaario App lyhyesti

Asiakas

Prosessi

Toimipisteverkoston vuosittaisen varastoinventaarion valmistelu ja suorittaminen

Kohdejärjestelmä

Sovelluksen rajapinnat on toteutettu Excel-tiedostoina

Työkalut

Microsoft Dataverse for Teams
Microsoft Power Apps
Microsoft Power Automate

Microsoft Dataverse for Teams on valikoitu kokonaisuus Power Platform -toiminnallisuuksia, jotka automaattisesti sisältyvät Microsoft Teams -käyttöoikeuteen. Lue lisää aiheesta.

Kenelle se sopii?

Minkä tahansa toimialan yritykselle, jossa on iso määrä toimipisteitä ja inventoitavia varastoja.

Miksi Inventaario App?

Helppous ja ajansäästö

Inventaario Appin avulla vuosittainen inventaarion suorittaminen suoraviivaistuu ja nopeutuu, kun pohjatyö on tehty automaattisesti ja toimipisteille voidaan toimittaa valmiiksi oikeat tiedot.

Kokonaisprosessin hallittavuus paranee

Inventaario App yhtenäistää toimintatavat, tehostaa prosessia ja vähentää inhimillisiä virheitä tietojen käsittelyssä.

Läpinäkyvyys inventoinnin aikana

Inventaario App tarjoaa käyttäjilleen tilannekuvan kokonaisprosessista ja eri toimipisteiden varastoinventoinnin statuksesta. Tämä parantaa koko prosessin läpinäkyvyyttä.

Kustannustehokkuus

Olemassa olevan Microsoft Team -lisensoinnin hyödyntäminen ja low-code -kehittämisen tehokkuus mahdollistivat kustannustasoltaan sopivan ratkaisun toteuttamisen.

Kysy asiantuntijalta

Kuinka Microsoft Power Platform ja low-code-sovellukset auttaisivat juuri teidän liiketoimintaanne? Jutellaan lisää!

Janne-Hirva-vari

Janne Hirva

Senior Business Manager
janne.hirva@efima.com
+358 40 044 4386