Skip to content

Työnohjaus App

Suoraviivaista urakoinnin hallinnointia tilaajan ja työnohjauksen välillä Microsoft Power Appsilla.

Työnohjaus App on elävä esimerkki Efiman toteuttamasta Microsoft Power Platform -sovelluksesta, joka räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Oma App juuri teille?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja selvitetään yhdessä, voisiko Power Apps -sovellus olla juuri oikea ratkaisu yrityksellesi.

Ota yhteyttä

Tehokkaampaa urakoinnin työnohjausta ja tiedonjakoa

Selkeä, sovelluksen tukema prosessi ja urakan perustietojen varmistaminen auttavat tehostamaan toiminnanohjausta.

Urakoinnin työnohjaus käynnistyy, kun tilaaja kertoo työtarpeen urakoitsijan työnjohdolle sovelluksen avulla. Sovellus varmistaa, että tarvittavat tiedot täytetään alusta alkaen. Tämän jälkeen työnjohto resursoi ja aikataululuttaa työt työmääräysten perusteella. Tarkoituksenmukaisesti täytetyt tiedot ja tehokas resursointi mahdollistavat onnistuneen urakoinnin työnohjauksen.

Yrityksen legacy-järjestelmät eivät välttämättä enää tue käyttäjien ja prosessien tarpeita liiketoiminnan muutosten myötä. Legacy-järjestelmien tilalle tuotava Microsoft Power Apps -pohjainen ratkaisu suoraviivaistaa työn ohjaamisen ja tekee käyttäjille olennaisten tietojen syöttämisen helpoksi.

Työnohjaus-App-web

Työnohjaus App suoraviivaistaa töiden ohjauksen ja tiedonkulun

Työnohjaus App on Efiman asiakkaalleen kehittämä Microsoft Power Apps -sovellus huolto- ja asennustöiden tehokkaampaan työnohjaukseen ja perustietojen syöttämiseen ja ylläpitämiseen. Ratkaisun avulla työmääräykset otetaan vastaan, käsitellään ja ohjataan kentälle oikeille ammattilaisille. Työmääräys sisältää tarvittavat ja olennaiset tiedot töiden suorittamiseksi, suoraviivaistetun prosessin mukaisesti.

Työn valmistuttua työnjohto kuittaa työn ja täydentää laskutustiedot työmääräykselle. Valmiit työmääräykset siirretään Microsoft Dynamics 365 -järjestelmään laskutettavaksi. Työnohjaus Appin avulla töitä voidaan näin seurata näppärästi koko prosessin läpi aina historiatiedon analysointiin saakka.

Työnohjaus App lyhyesti

Asiakas

Energia-alan yritys

Prosessi

Urakointi, huolto, asennus ja niiden työnohjaus

Kohdejärjestelmä

Kenelle tämä sopii?

Minkä tahansa toimialan yrityksille, joissa tehdään urakointi- ja huoltotöitä.

Miksi Työnohjaus App?

Tehokkaampaa resursointia

Työnjohtajat pääsevät ohjaamaan työt oikeille tiimeille ja tekijöille, varmistaen sopivan työkuorman ja oikean osaajan työhön.

Tiedon ja prosessin laatu

Sovelluksen avulla työmääräys sisältää juuri oikeat ja tarkoituksenmukaiset tiedot - ei liikaa eikä liian vähän. Juuri oikeat tiedot ja oikeat prosessin työvaiheet mahdollistavat tehokkaan työnohjauksen.

Prosessi juuri omaan tarpeeseen

Microsoft Power Platform toi keinot asiakasyrityksen omiin tarpeisiin suunnitellun prosessin ja sen työkalun toteuttamiseen.

Kysy asiantuntijalta

Kuinka low-code-sovellukset auttaisivat juuri teidän liiketoimintaanne? Jutellaan lisää!

Janne-Hirva-vari

Janne Hirva

Senior Business Manager
janne.hirva@efima.com
+358 40 044 4386