Konsultoinnin menetelmät

Efiman onnistuneet kehittämisprojektit perustuvat osaamisen lisäksi hyvin mietittyjen työkalujen ja menetelmien käyttöön. Ne luovat vankan rungon kehittämiselle, ja niiden avulla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen sovitussa ajassa ja budjetissa. Efima panostaa jatkuvasti omien menetelmiensä kehittämiseen.

Efima Simplementation

Simplementation on Efiman projektinhallinnan metodologia, jota käytetään kaikissa Efiman palveluiden käyttöönotoissa (sekä pilvipalveluiden että ulkoistuksen), ja lisäksi mm. projektinjohtopalveluissa. Palvelusta on kaksi versiota:

  • Kevyt versio, joka hyödyntää ketterän projektinjohdon menetelmiä, pienille projekteille ja suurten projektien osaprojekteille
  • Strukturoitu projektinjohto suurille projekteille ja käyttöönotoille

Efima 360°

Efiman 360° -menetelmän mukaisesti konsultointiprojekteissa otetaan huomioon seuraavat neljä näkökulmaa:

  • Prosessit
  • Järjestelmät ja automaatio
  • Taloushallinto palvelun tuottajana
  • Johtaminen

Projekteissa voidaan keskittyä myös haluttaessa valikoituihin 360° -menetelmän osa-alueisiin, jolloin analyysin painopiste saadaan kohdistettua paremmin kriittisiin tekijöihin.

Talouden ja raportoinnin maturiteettimallit

Maturiteettimallien avulla voidaan arvioida yrityksen prosessien, järjestelmien, organisaation sekä toimintatapojen nykyinen kypsyystaso suhteessa yleisiin käytäntöihin skaalalla heikosta erinomaiseen. Maturiteettimallien avulla voidaan myös tunnistaa kehittämistä vaativat osa-alueet sekä määritellä tavoiteltava kypsyystaso.

Parhaiden käytäntöjen mukaiset prosessit

Efiman parhaiden käytäntöjen mukaiset prosessimallit tukevat asiakasta tavoitetilan prosessien mallintamisessa sekä auttavat tunnistamaan taloushallinnon nykytilan prosessien kipupisteet.

Vertailuanalyysi

Efiman vertailuanalyysi kertoo analysoitavan asian todellisen tilan sekä nostaa esille poikkeamat ja auttaa tunnistamaan kehityskohteet.

Simulointi- ja havainnointimenetelmät

Simuloinnin avulla voidaan arvioida mahdolliset uudet toimintatavat sekä varmistaa uuden ratkaisun toimivuus asiakasorganisaatiossa.