Liiketoiminnan ohjelmistokonsultointi

Efiman tarjoamat ohjelmistokonsultointipalvelut ovat: Järjestelmän evaluointi, talous- ja toiminnanohjausjärjestelmien tehostaminen sekä järjestelmäkäyttöönotto.

Järjestelmän evaluointi

Järjestelmäevaluoinnissa todennetaan järjestelmäratkaisun ja nykyisten prosessien toimivuus uudessa toimintaympäristössä esimerkiksi ennen nykyjärjestelmän versiopäivitystä tai uuden järjestelmän kilpailutusta.

Talous- ja toiminnanohjausjärjestelmien tehostaminen

Palvelu tähtää olemassa olevien järjestelmäratkaisujen käytön tehostamiseen. Tavoitteena on kartoittaa ja tunnistaa nykyiset järjestelmän käytön tai ratkaisun kehitysalueet ja optimoida niitä parhaiden käytäntöjen pohjalta.

Järjestelmäkäyttöönotto

Palvelu on Efiman järjestelmien käyttöönottoprojektien toteutus, läpivietynä Efiman oman projektinhallinnan metodologian mukaisesti ketterästi ja tehokkaasti.