Liikkeenjohdon konsultointi

Efiman tarjoamat liikkeenjohdon konsultointipalvelut jakautuvat kolmeen ryhmään. Taloushallinto- ja liiketoimintaprosessien kehitys, raportoinnin kehitys
sekä talousorganisaation uudelleenjärjestelyt.

Taloushallinto- ja liiketoimintaprosessien kehitys

Palvelun tavoitteena on kehittää ja tehostaa yrityksen talous- ja liiketoimintaprosesseja. Prosessikehityksen tai -kartoituksen kohteena voivat olla joko yksittäiset transaktioprosessit tai pitkät end-to-end -prosessit, kuten hankinnasta maksuun -prosessi.

Raportoinnin kehitys

Raportoinnin kehityksen lähtökohtana voi olla esimerkiksi se, miten raportointia on asiakasyrityksessä toteutettu, mikä on raportoinnin luotettavuus, mikä on raportoinnin ajoitus tai yleiset raportoinnin kehittämistarpeet.

Talousorganisaation uudelleenjärjestelyt

Palveluun kuuluvat erilaiset taloushallinnon uudelleenjärjestelyt. Niitä voivat olla esimerkiksi tilitoimiston vaihtoon liittyvät toimenpiteet, taloushallinnon uusi organisoituminen ulkoistuksen aloittamisen tai takaisin tuomisen yhteydessä tai yritysoston yhteydessä yritysten yhdistymisessä tai eriytymisessä.