Skip to content

21.09.2022 | Low-code-sovelluksia valmiina paketista – Efima tuotteistaa Power Platform -ratkaisujaan taloushallinnon ja toiminnanohjauksen täsmätarpeisiin

Efima-Invoicing-App-tiedote-web Efiman ensimmäinen low-code-valmistuote, Efima Invoicing App, digitalisoi laskutuspyyntöjen laatimisen ja käsittelyn manuaaliset työvaiheet.
↑ Efiman ensimmäinen low-code-valmistuote, Efima Invoicing App, digitalisoi laskutuspyyntöjen laatimisen ja käsittelyn manuaaliset työvaiheet.
21.09.2022 | Globaali pula koodareista on luonut kasvavaa kysyntää low-code-ratkaisuille, joiden avulla organisaation prosesseihin voidaan rakentaa sovelluksia ja automaatioita perinteistä ohjelmistokehitystä ketterämmin. Digiyhtiö Efima vauhdittaa asiakkaidensa prosessien digitalisointia paketoimalla yleiskäyttöisimpiä low-code-toteutuksiaan valmiiksi tuotteiksi, joista ensimmäinen on Efima Invoicing App.

Low-code-kehittäminen tuo digitalisaation mahdollisuudet kaikkien ulottuville – alkuun pääsemiseksi moni kuitenkin hyötyy kumppaniensa tuesta ja tietotaidosta. Tulevaisuudessa organisaatiot voivat vauhdittaa automaatiokehitystään kumppanin parhaisiin käytäntöihin perustuvilla low-code-valmisratkaisuilla, joita on entistäkin helpompi ostaa ja ottaa käyttöön. Efima on toteuttanut asiakkailleen kymmeniä räätälöityjä, Microsoft Power Platform -pohjaisia low-code-sovelluksia taloushallinnon ja toiminnanohjauksen tarpeisiin ja kouluttanut organisaatioita low-code-kehittämisen saloihin.

”Olemme tunnistaneet organisaatiosta toiseen toistuvia prosessien pullonkauloja ja nähneet tarpeen paketoida yleiskäyttöisimpiä low-code-ratkaisujamme valmiiksi tuotteiksi”, Power Platform -liiketoiminnasta vastaava Janne Hirva taustoittaa. Power Platform -pohjaiset valmistuotteet laajentavat Efiman aiempaa omaa ohjelmistokehitystä.

Low-code-sovelluksilla enemmän hyötyä pilvestä

Pilvinatiivi Efima näkee low-code-sovelluksilla keskeisen roolin yritysohjelmistojen pilvisiirtymässä: low-code-sovelluksilla voidaan täydentää valmisohjelmistojen toiminnallisuuksia, paikata automaatiopuutteita sekä tuottaa organisaation eri käyttäjäryhmille parempaa käyttökokemusta. Sovellukset kytkeytyvät muihin ohjelmistoihin valmiiden yhdistimien (connectors) avulla ja hyödyntävät ja jalostavat olemassa olevaa liiketoimintadataa. Täsmätarpeisiin rakennettavat sovellukset vähentävät manuaalista työtä, parantavat tiedon laatua ja tuovat läpinäkyvyyttä prosesseihin.

”Kun yhä useampi manuaalinen prosessi voidaan digitalisoida ja liittää osaksi yrityksen ydinjärjestelmiä, tieto liikkuu automaattisemmin prosessista toiseen, toiminta tehostuu ja työn mielekkyyskin kasvaa”, Janne Hirva kuvailee.

Samoihin hyötyihin perustuu Efiman ensimmäinen low-code-valmistuote, Efima Invoicing App, joka digitalisoi laskutuspyyntöjen laatimisen ja käsittelyn manuaaliset työvaiheet Dynamics 365 Finance -taloushallintojärjestelmän yhteydessä.

Yhtiö aikoo jatkossakin tuoda markkinaan arjessa todennettuihin käytäntöihin perustuvia valmistuotteita. “Yhdistämme talouden ja toiminnanohjauksen prosessituntemustamme älykkään automaation osaamiseemme ja tarjoamme ketteriä keinoja automaatiokehityksen vauhdittamiseksi”, Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen summaa.

Lisätietoja

Efima, toimitusjohtaja Tero Salminen
tero.salminen@efima.com, +358 40 767 5311

Efima, Senior Business Manager Janne Hirva
janne.hirva@efima.com, +358 40 044 4386

Efima lyhyesti

Efima Oyj tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa toiminnanohjauksen, taloushallinnon ja älykkään automaation ratkaisuilla. Kaiken keskiössä ovat ihmiset, yhteistyö ja kumppanuus. Vuonna 2021 työntekijöitä oli Efiman kahdessa toimipisteessä Helsingissä ja Tampereella 300.
www.efima.com