Skip to content

05.09.2017 | Tässä on Aili – ohjelmistorobottimme

Aili-ohjelmistorobotti kahvilla Efiman ohjelmistorobotti Aili hoitaa mielellään rutiinitehtäviä
↑ Efiman ohjelmistorobotti Aili hoitaa mielellään rutiinitehtäviä
05.09.2017 | Aili on Efiman ohjelmistorobotiikan ilmentymä – roboteista rakkain. Ailin olemassaolon tarkoituksena on olla meidän ihmisten apuna, tukena ja turvana. Voit antaa turruttavat rutiinit, ne tasapaksuina toistuvat tehtävät, Ailin hoidettavaksi ja keskittyä itse palkitsevampiin tehtäviin. Aili on jo meidän apunamme – miksei sinunkin?

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation tai RPA) on ratkaisu tehtäviin, joiden automatisointi ei perinteisiä järjestelmiä hyödyntäen ole mahdollista. Ohjelmistorobotti on ohjelma, joka käyttää toisia ohjelmia käyttöliittymän kautta aivan kuten me ihmisetkin. Parhaiten robotisoitavaksi sopivia ovat säännönmukaiset ja tarkasti määritellyt volyymiprosessit, kuten ostolaskujen käsittely.

Me Efimalla olemme tehneet robotiikan arvioinnin, kokeilun ja käyttöönoton mahdollisimman helpoksi – RPA Startilla pääset alkuun tuossa tuokiossa. Tule kahville Ailin kanssa, ja jutellaan lisää!

Tutustu Ailiin paremmin klikkaamalla tästä.